Håbløst arbejde

Jobcentret gav Brian Larsen et knæk – men nu får han erstatning

Det var chikane, da en medarbejder spurgte en langtidssygemeldt borger, hvordan han tørrer sig bagi.

Hedensted Kommune har chikaneret Brian Larsen.

Det har Ligebehandlingsnævnet netop afgjort, skriver 3F.

Prisen for at have forulempet en langtidssygemeldt borger er en godtgørelse på 10.000 kroner.

I afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet hedder det:

- Hedensted Kommunes behandling af Brian Larsen på mødet den 31. oktober 2019 var udtryk for chikane i strid med forskelsbehandlingsloven.

Især en sætning er gået igen i sagen om Brian Larsens tvist med systemet. Og det er, at en sagsbehandler spurgte ham: "hvordan tørrer du din numse?".

Den kommunale medarbejder holdt fast i spørgsmålet, selvom Brian Larsen modstræbende blev anmodet om at rejse sig og vise det på trods sine dårlige hænder.

Brian Larsens forløb

Brian Larsen blev født 23. september 1969.

1997: Brian Larsen er i en arbejdsulykke på et lager, hvor han får ødelagt sin skulder. Han erklæres 35 procent invalid.

1997-2006: Vi har ikke sagsakter for perioden, men Brian Larsen fortæller selv, at han de efterfølgende ni år skiftevis er på dagpenge og sygedagpenge.

2006-2010: Brian Larsen får revalidering og uddanner sig til pædagog. Men Brian Larsens tilstand forværres, og han kommer aldrig i gang med arbejdet.

2010: Brian Larsen tildeles skadesforsikring og køber sit hus for pengene.

2010-2015: Efter det mislykkede forsøg på at arbejde som pædagog er Brian Larsen igen tilbage på sygedagpenge og dagpenge.

2015-2017: Brian Larsen får tildelt et toårigt jobafklaringsforløb. Det lykkes ikke Hedensted Kommune at afklare hans arbejdsevne.

2017-2020: Brian Larsen bliver tildelt et treårigt ressourceforløb, hvor formålet ligeledes er at afklare hans arbejdsevne. 

2019: Brian Larsen har næsten afsluttet sit treårige ressourceforløb, da han under et møde på jobcentret oplever at blive krænket af en ansat. Episoden resulterer i, at Brian Larsen sygemelder sig med angst og ikke møder op til de sidste 7 ud af 20 praktikdage. Derfor afslutter kommunen ikke hans ressourceforløb.

2020: Brian Larsen får afslag på førtidspension, da kommunen på grund af hans manglende fremmøde i praktikken ikke mener, at de har solidt nok grundlag til at afklare hans arbejdsevne.

2020: Brian Larsen bliver tildelt endnu et treårigt ressourceforløb, der skal afklare hans jobevne.

2022: Brian Larsen har gennemført et praktikforløb i en kirke og venter nu på at få at vide, om han efter 25 år i systemet kan få tildelt førtidspension.

Måtte forlade lokalet grædende

Brian Larsen måtte efterfølgende grædende forlade lokalet.

TV 2 har tidligere i flere artikler beskrevet, hvordan Brian Larsen har været i en årelang kamp med systemet som følge af en svær arbejdsskade.

Hans lidelser skyldes en arbejdsulykke i 1997, der har invalideret ham i en sådan grad, at han ikke har været i stand til at arbejde siden.

I Hedensted Kommune siger direktør for beskæftigelse, Hans Christian Knudsen, at man tager Ligebehandlingsnævnets afgørelse til efterretning og efterkommer afgørelsen.

I november sidste år fik den 52-årige Brian Larsen afgjort en 25 år lang kamp for at blive tildelt førtidspension.