Det betyder de nye overenskomster for dig

Fagforeningsmedlemmerne har over en bred kam stemt ja. Det betyder blandt andet lønløft til 600.000.

Hundredtusinder privatansatte har stemt ja til de forlig om løn og arbejdsvilkår, deres repræsentanter har forhandlet med arbejdsgiverne.

Samlet gælder de nye 2-årige overenskomster for omkring 600.000 privatansatte.

Her kan du læse mere om, hvad den nye overenskomst blandt andet får af betydning for de enkelte områder:

Hvad betyder de nye overenskomster?

Industrien
 • Lønstigning pĂĄ mindst 4 procent.
 • Mindstelønnen stiger med 9 kroner i timen.
 • Arbejdsgivere skal indbetale 2 procent mere til medarbejdernes pension, mens de ansattes bidrag mindskes tilsvarende.
 • Fritvalgskontoen stiger fra 7 til 9 procent i 2024.
 • Barsel med løn bliver forlænget med 4 uger til samlet 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.
Byggebranchen
 • Udenlandske arbejdere i byggebranchen kan se frem til et ekstraordinært boligtillæg pĂĄ op til 25 kroner i timen i de første 4 mĂĄneder, de arbejder i Danmark.
 • Arbejdsgivere skal indbetale 2 procent mere til medarbejdernes pension, mens de ansattes bidrag mindskes tilsvarende.
 • Prislisterne, som danner grundlag for akkordarbejde i byggebranchen, stiger med 4 procent i 2023 og 3,9 procent i 2024.
 • Minimumssatserne stiger med 4,5 kroner i bĂĄde 2023 og 2024.
 • Fritvalgskontoen stiger i perioden med 1,8 procent.
 • Løn til elever og lærlinge stiger 8 procent i perioden.
FinansomrĂĄdet
 • I finanssektoren er barselsperioden for fædre og medmødre udvidet med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension. Dermed ligestilles barslen mellem forældre i sektoren.
 • Lønnen stiger 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024.
Detailhandlen
 • Ansatte i detailhandlen under HK Handel fĂĄr øget mindstelønnen med et beløb, der svarer til 721 kroner ekstra om mĂĄneden. Stigningen skal ske en gang ĂĄrligt i overenskomstperioden.
 • Fritvalgskontoen løftes med 2 procent.
 • Arbejdsgivere skal indbetale yderligere 2 procent til ansattes pensionsopsparing.
TransportomrĂĄdet
 • Timelønnen stiger med 6 kroner i 2023 og 5,75 kroner i 2024.
 • Overarbejdssatser stiger.
 • Betalingssatser til elever og lærlinge forhøjes.
 • Pensionsbidrag hæves.
Malere
 • Mindstebetalingssatsen hæves med 4,5 kroner i ĂĄr og næste ĂĄr.
 • Arbejdsgivere skal indbetale 2 procent mere til medarbejdernes pension, mens de ansattes bidrag mindskes tilsvarende.
Hotel- og restaurationsbranchen
 • Ansatte i hotel- og restaurantbranchen fĂĄr lønstigning pĂĄ 4,5 kroner i timen i 2023 og 2024.
 • Ansatte under 18 fĂĄr mindstelønsstigning pĂĄ 2,6 kroner af 2 omgange.

Kilder: Finansforbundet, Dansk Industri, 3F, Dansk Erhverv, HK Handel, CO-industri, Horesta.