Hver femte forælder sender syge børn i daginstitution på piller

Forældreorganisation kalder det "vanvittigt", at mere end hver femte forælder har afleveret et barn på panodiler eller lignende det seneste år.

Selvom børn hoster, snotter eller har feber, vælger forældre alligevel at aflevere dem i daginstitutioner, hvor de risikerer at smitte andre børn og pædagoger.

Og i mange tilfælde bliver børnene afleveret, efter at forældrene har givet dem febernedsættende medicin.

Det viser en rundspørge, som Megafon har foretaget på vegne af TV 2.

Her svarer 71 procent af de adspurgte forældre til børn i daginstitutioner, at de inden for det seneste år mindst én gang har afleveret deres barn i vuggestue eller børnehave, selvom barnet havde symptomer på sygdom såsom hoste, feber, snot, dårlig mave eller smitsomt udslæt.

Og 21 procent af forældrene har mindst én gang det seneste år givet deres barn panodiler eller lignende, inden det blev afleveret i daginstitutionen. 524 forældre deltager i undersøgelsen.

- Det, synes jeg jo, er helt vanvittigt. Det er jo ikke et liv for et barn at komme afsted og være syg og være sammen med rigtigt mange andre børn. Så er vi ude i, at de vil smitte hele institutionen, siger Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation (Fola).

Børn får piller

Et af de steder, hvor pædagoger tager imod syge børn, er på Børnehuset Fårvang i Silkeborg.

Institutionsleder Susanne Bødker fortæller, at forældre ofte helt åbent oplyser pædagogerne om, at deres børn endnu ikke er helt raske.

Men nogle gange mistænker de også forældrene for at have afleveret deres børn på febernedsættende panodiler uden at fortælle det til personalet.

Problemet med syge børn i daginstitutionen er så markant, at sagen blev taget op på et forældrebestyrelsesmøde i januar, hvor forældrene blev bedt om at lade være med at aflevere syge børn.

- Vi har da indimellem børn, der siger, at de har fået en pille til morgenmad, og der kan man jo godt tænke, at det en panodil mere end en vitaminpille, hvis det er et barn, der lige har været syg for eksempel, siger Susanne Bødker.

Når forældrene erkender, at de har afleveret et sygt barn, forklarer de det ofte med pres fra deres arbejde, fortæller hun.

- Nogle siger, at de simpelthen ikke har lov til at have flere sygedage, og nogle er bange for at blive fyret, siger hun.

En ond cirkel

Men når forældrene vælger at sende deres syge børn i daginstitution, holder de faktisk liv i en ond cirkel, som risikerer at presse andre forældre og personale endnu mere.

Allan Randrup Thomsen, professor i virologi på Københavns Universitet, forklarer, at smitten hurtigt breder sig blandt børnene i daginstitutionerne og videre på forældrene, der må tage endnu flere sygedage på jobbet, fordi de eller deres børn bliver smittet.

- Det fremmer spredningen, og det bærer brænde til et bål, hvor forældre bliver presset af højt sygefravær. Vælger de så igen at sende børnene for tidligt i daginstitution, holder de epidemien i gang på de enkelte daginstitutioner, og det giver igen større sygelighed og belastning på forældrene, siger han.

_

Afleverede sygt barn efter flere sygedage

En af de forældre, der for nylig har sendt et sygt barn i daginstitution, er Jeanette Jensen fra Amager.

For mindre end to uger siden sendte hun sin toårige søn i vuggestue, selvom han havde haft feber natten forinden og fortsat havde let feber. Senere på dagen måtte personalet i vuggestuen ringe og bede hende hente ham, fordi han var for syg.

Hun fortæller, at hun alligevel valgte at aflevere sin søn hos pædagogerne, da hun allerede har haft flere sygedage på sit arbejde.

- Man får følelsen af, at man ikke får tid til det, man faktisk skal på arbejdet, når andre er ramt af sygdom. Man ved, at de andre skal stå alene med arbejdet, og man har en følelse af, at de bliver irriterede på en, hvis man hele tiden er fraværende, siger Jeanette Jensen.

Hun oplever selv som pædagog på en skole, at mange børn møder op, selvom de er syge, og at hun derfor må ringe til forældrene, så børnene kan blive hentet.

- Vi skal selv sende børn hjem dagligt. Men det er bare så ildeset at være fraværende på sin arbejdsplads. Og når man har børn, så er man bare meget væk fra sin arbejdsplads, og det er ikke så accepteret.

Men det er vel heller ikke så accepteret at sende sine syge børn i daginstitution, hvor de kan smitte andre?

- Nej, det er det helt sikkert ikke. Men hvis du har afleveret dem om morgenen, og de ringer hjem, så tæller det jo ikke i din sygeregistrering på din arbejdsplads. Så hvis du er presset, kan du være nødt til at aflevere dem, og så kan du så hente dem senere, siger hun.

Tænker du, at det er særligt ansvarligt at aflevere et sygt barn i en daginstitution?

- Nej, men når du står alene, og der ikke er andre hænder til at tage dine opgaver, og du skal stå til rådighed, så gør man det nok bare alligevel, siger hun.

Noget tyder ellers på, at det er de færreste forældre, der får et direkte nej til at blive væk fra jobbet, når barnet har de første sygedage.

I Megafons rundspørge er det 5 procent af forældrene, der det seneste år har fået afvist at holde barnets første sygedag.

Forældre efterlyser mere fleksibilitet

Men ifølge Forældrenes Landsorganisation er der alligevel brug for bedre muligheder for forældrene til at blive hjemme, hvis færre skal aflevere deres syge børn i daginstitutionerne.

Når barnet har flere sygedage, føler forældrene et pres for at komme tilbage på jobbet, lyder det fra organisationen.

- Det er et udtryk for, at man er så presset og så bange for at miste sit arbejde og svigte sine kollegaer, at man ender med at svigte sit barn

Kan det ikke også handle om, at forældre tænker, at de har en karriere at passe, og så må institutionen tage sig af barnet?

- Jo, det kan det, men jeg tror, at det handler endnu mere om, at vi har fået et arbejdsmarked, hvor vi ikke synes, at det er særligt acceptabelt at være syg. Det gælder jo også os selv. Vi har jo også en tendens til at kæmpe os på arbejde på panodil. Så hvorfor kan vores børn ikke være i institution på panodiler? siger foreningens formand, Signe Nielsen.

Flere virksomheder tilgodeser forældre

Hjælpen til forældrene er allerede så småt på vej, mener arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet.

Senest har energiselskabet Norlys for nylig besluttet at give de ansatte et ubegrænset antal sygedage, når deres børn bliver ramt af sygdom.

Og flere virksomheder vil følge trop med mere fleksibilitet til forældre, så de kan blive hjemme hos deres syge børn, lyder det fra arbejdsmarkedsforskeren.

- Mange virksomheder arbejder med at tilbyde deres medarbejdere nogle personalegoder, som kan gøre, at de får en bedre arbejdslivsbalance.

- Jeg tror, at den her type initiativer vil sprede sig som ringe i vandet, og at andre virksomheder vil blive inspireret, siger Thomas Bredgaard.

Kan man forestille sig, at initiativer som det her kan få konsekvenser for virksomhederne?

- Det er selvfølgelig tillidsbaseret, og nogle medarbejdere kan misbruge den tillid. Så derfor kræver det også, at ledelsen holder hånd i hanke med, at man kan stole på medarbejderne, og at man bruger de her ordninger efter hensigten, siger han.

TV 2 ville gerne have hørt, hvad Dansk Arbejdsgiverforening mener om, at der ifølge forældrene er brug for mere fleksibilitet på arbejdspladserne. Men organisationen har ikke ønsket at stille op til interview.

Mere hensyn under corona

Hos Børnehuset Fårvang i Silkeborg har institutionsleder Susanne Bødker fuld forståelse for, at forældre er presset på jobbet. Hun håber dog alligevel, at de vil stoppe med at aflevere syge børn på panodiler.

- Hvis vi lægger et barn ud og sove i vuggestuerne, som har fået panodil til morgenmad, og virkningen stopper, så ligger de i deres barnevogn eller krybbe, og pludselig kommer feberen tilbage. Det kan potentielt give farlige situationer med overophedning og i værste fald feberkrampe, siger hun.

Hun fortæller, at forældrene under coronapandemien var langt bedre til ikke at aflevere deres syge børn hos pædagogerne.

- Det kunne være dejligt, at der ligesom under coronapandemien igen kom et fokus på, at man skal være helt frisk, siger hun.