Arne-pension skulle være for de mest nedslidte – men sådan blev det ikke, mener eksperter

Ordet ”nedslidt” er blevet hyppigt brugt, da Arne-pensionen blev introduceret. Men det står ikke i loven om ret til tidlig pension.

Det er blevet beskrevet som en bombe i dansk politik.

I månederne op til Folketingsvalget i 2019 præsenterede Socialdemokratiet konturerne af en helt ny pensionsform, der skulle sikre de mest nedslidte og dem med flest år på arbejdsmarkedet lidt mere tid på pension.

Arne-pension blev ordningen døbt efter bryggerimedarbejderen Arne Juhl, og under valgkampen samme år, var pensionsplanen et af de mest omdiskuterede emner overhovedet.

Mens modstanderne mente, at ordningen ikke havde gang på jorden, holdt Socialdemokratiet fast i, at det godt kunne lade sig gøre. Året efter blev Arne-pension vedtaget i Folketinget, men blev ordningen, som Socialdemokratiet havde lovet?

TV 2 kigger her på forløbet, pensionen og hvad politikerne egentlig sagde.

Hvad sagde politikerne?

Det var 22. januar 2019, at Socialdemokratiet præsenterede ét af sine store valgløfter frem mod det Folketingsvalg, der skulle finde sted senest seks måneder senere.

Under overskriften ”De mest nedslidte fortjener også en værdig pension”, lagde partiets formand Mette Frederiksen op til, at der skulle indføres en ny ret til tidlig pension for ”de mest nedslidte – og dem, der har været længst på arbejdsmarkedet”.

Socialdemokratiet fremlagde ikke et egentligt udspil til, hvordan ordningen skulle se ud, men kom i stedet med syv principper, som skulle fungere som rettesnor. Det første princip var, at ordningen skulle ”målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk”.

Et af de andre principper var, at der skulle være tale om en egentlig rettighed, som blev afgjort af nogle objektive kriterier i stedet for en subjektiv vurdering eller visitation, som det hedder.

Samme budskab kom Mette Frederiksen med i sin tale 1. maj 2019, hvor hun erklærede, at Socialdemokratiet ville ”kæmpe for at indføre en ret til tidlig folkepension til dem, der er mest nedslidte”.

- Det største bluff i dansk politik i flere generationer, mente Løkke

Modstanderne mente omvendt ikke, at man både kunne indramme ordningen til de mest nedslidte og samtidig gøre den til en egentlig rettighed, hvor der ikke skulle være nogen visitation.

Det fik blandt andet daværende statsminister og Venstreformand Lars Løkke Rasmussen til at kalde Socialdemokratiets plan for ”det største bluff i dansk politik i flere generationer”.

Nedslidning er ikke et krav

Anna Amilon, seniorforsker ved VIVE

Men i august 2020 forvandlede Socialdemokratiet de syv principper til et reelt politisk udspil. Partiet havde i mellemtiden fået regeringsmagten, så da Mette Frederiksen fra et slagteri i Horsens præsenterede sin pensionsplan, var det som statsminister.

I det 41 sider lange udspil stod der, at ordningen skulle målrettes ”dem, der har arbejdet længe og ofte fysisk hårdt”.

Hvor det første princip i Socialdemokratiets plan halvandet år tidligere var, at retten til tidlig pension skulle gavne ”de mest nedslidte”, handlede det nu om, at ”dem, som har ydet deres tørn på arbejdsmarkedet (…) skal kunne trække sig tilbage lidt tidligere uden at frygte, at de bliver helt nedslidte”.

Hvad er Arne-pension?

  • Arne-pension hedder officielt ”ret til tidlig pension” og blev vedtaget af Folketinget i december 2020.
  • De første kunne gå fra i januar 2022, og kunne få enten ét, to eller tre års tidligere pension end deres folkepensionsalder ellers tilsagde.
  • Antallet af år på arbejdsmarkedet er afgørende for, om man kan få Arne-pension eller ej. I øjeblikket skal man have arbejdet i mindst 42 år fra man er 16 til 61 år for at være berettiget til Arne-pension.
  • Har man arbejdet mere end 42 år i perioden, stiger antallet af år, man kan være på Arne-pension.
  • Detaljerne er sat til at ændres over tid. I 2026 skal man eksempelvis have været på arbejdsmarkedet i mindst 43 år, men til gengæld forlænges udregningsperioden også fra 16-61 år til 16-62 år.
  • Det maksimale beløb, man kan få på Arne-pension, er 14.008 kroner per måned i 2023. Beløbet afhænger af ens pensionsopsparing, og pengene bortfalder helt, hvis man har en pensionsopsparing på cirka fem millioner kroner.

Nedslidning er absolut et parameter, gentog Frederiksen

I december 2020 vedtog et flertal af Folketinget den nye pensionsform, der officielt kom til at hedde ”ret til tidlig pension”.

- Når vi beder danskerne om at arbejde længere, er vi også forpligtet til at tage hensyn til, at nogle arbejdsliv slider mere end andre, og at nogle begynder tidligere på arbejdsmarkedet end andre. Nu får lønmodtagere og selvstændige, med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv, bedre muligheder for at trække sig tilbage, inden de er slidt ned til sokkeholderne, udtalte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i den forbindelse.

Også efterfølgende har statsminister Mette Frederiksen sagt, at retten til tidlig pension handler om at være nedslidt. Ved Folkemødet på Bornholm sidste sommer var hun eksempelvis i debat med formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen.

- Udfordringen er bare med Arne-pensionen, at det har absolut intet med nedslidning at gøre. Det er fantastisk solgt. Jeg tror, rigtig mange danskere tænker, at Arne-pensionen er for de nedslidte, lød det fra Pape Poulsen inden han direkte spurgte Mette Frederiksen, om nedslidning var et parameter i at få tilkendt Arne-pension.

- Ja, det er det. Det er det absolut, lød svaret fra statsministeren.

Arne-pension var for de mest nedslidte. Sådan har det lydt både fra partiformand og statsminister Mette Frederiksen samt daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ad flere omgange. Video: Mikkel Walentin Mortensen & Simone Agger

Hvad siger loven?

Da Socialdemokratiet fremlagde de syv principper og sin plan for en ny pensionsform, optrådte ordet ”nedslidt” 16 gange på 16 sider. Da partiet halvandet år senere forvandlede principperne til et egentlig udspil, stod der ”nedslidt” seks gange på 41 sider.

Da retten til tidlig pension blev vedtaget i Folketinget, var ”nedslidt” ikke at finde ét eneste sted i den 11 sider lange lovtekst.

I stedet beskrives anciennitet på arbejdsmarkedet som afgørende. Alt efter hvornår man er født, skal man således have mellem 42 og 44 års anciennitet for at være berettiget til tidlig pension.

Har man arbejdet længere tid end det, kan man være berettiget til at gå fra op til tre år før tid. Man skal dog være opmærksom på, at ens anciennitet udregnes fra man er 16 år til det tidspunkt, hvor man er seks år fra at opnå folkepension.

Så hvis ens folkepensionsalder – som er baseret på ens fødselsdato – eksempelvis er 67 år, vil det altså være i perioden fra man er 16 år til man er 61 år.

Flere af detaljerne er dog afhængige af, hvornår man er født.

Hvad siger eksperterne?

Spørgsmålet om nedslidning har flere gange været debatteret i forbindelse med retten til tidlig pension.

Bent Greve, der er professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, og som tidligere har været opstillet for Socialdemokratiet, sagde i september til Ritzau, at nedslidning ikke er en forudsætning for at have ret til tidlig pension.

Samme vurdering kommer i dag fra Anna Amilon, der er seniorforsker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med pension og tilbagetrækning:

-Nedslidning er ikke et krav. Der er kun krav om, at du skal have været på arbejdsmarkedet i en bestemt årrække, siger Anna Amilon til TV 2.

Er anciennitet eller år på arbejdsmarkedet det eneste krav?

- Ja, i den nuværende ordning er det.

Så de her mennesker, der er på Arne-pension uden at føle sig nedslidte, gør altså ikke noget forkert?

- Hvis de får pensionen, må man gå ud fra, at de lever op til de krav, der er, og så har de ikke gjort noget galt, nej.