Samfund

Nu skal du aflæse din gasmåler fire gange om året

Fra december sidste år har det været frivilligt at aflæse sin gasmåler fire gange om året. Nu bliver det obligatorisk.

Fra juni bliver det obligatorisk for landets omkring 400.000 gaskunder at aflæse deres gasmåler fire gange om året i stedet for én.

Det oplyser den statslige gasdistributør Evida i en pressemeddelelse.

Ifølge selskabet vil ændringen medføre, at der ”vil være bedre overensstemmelse mellem forbrug og regning, hvis der sker større ændringer i dit forbrug”.

Som TV 2 tidligere har beskrevet, har mange gaskunder oplevet at få aconto-regninger langt større, end hvad de betalte året før, selvom de grundet stigende gaspriser har sparet på gasforbruget.

Kimet ned

Hidtil har hver enkelt husstand kun skulle aflæse deres gasforbrug én gang om året, men allerede tilbage i december 2022 åbnede Evida for, at danskerne frivilligt kunne gøre det fire gange om året i stedet.

Det skete, efter selskabet i september 2022 nærmest blev lagt ned af henvendelser, da over 30.000 mennesker ringede og skrev om deres målinger og regninger.

- I mange år var gaspriserne stabile. Der gav det mening at aflæse forbruget en gang om året, og kunderne kunne klart forvente en regning, der hang sammen med deres forbrug. Men nu stiger priserne, og så har kunderne ikke længere den samme føling med, hvilken regning de kan forvente at få, sagde Evidas administrerende direktør, Kim Søgaard Bjerring Kristensen, dengang til Ritzau.

Og nu bliver det altså påkrævet.

Sådan kommer dine acontorater til at se ud fremover

  • 1. acontorate (juli-september): Dækker otte procent af dit årlige gasforbrug
  • 2. acontorate (oktober-december): Dækker 33 procent af dit årlige gasforbrug
  • 3. acontorate (januar-marts): Dækker 42 procent af dit årlige gasforbrug
  • 4. acontorate (april-juni): 
    Dækker 17 procent af dit årlige gasforbrug

Den første aflæsning vil finde sted 30. juni 2023, og varmeårets resterende målinger skal finde sted i september, december og marts næste år, oplyser Evida.

Herefter vil landets gaskunder hvert kvartal modtage en opgørelse og en acontorate, der fremover vil have forskellige størrelser. Det skyldes, at danskernes gasforbrug er afhængigt af vejret og som regel vil være større i de kolde vintermåneder end om sommeren.

- Derfor vil dine acontorater i den kolde del af året være større end i den varme del, lyder det i pressemeddelelsen.

Frygtede ikke at kunne betale regninger

Tilbage i efteråret 2022 beskrev TV 2, hvordan gasindustriens gamle målemetode på grund af energikrisen endte med at koste danskerne langt mere end nødvendigt.

Det månedlige forbrug på gasregningen var nemlig ikke retvisende, da det var baseret på én måling om året.

Årsmålingen fungerede sådan, at den viste det samlede forbrug fordelt over 12 måneder uden at tage højde for, hvilke måneder gassen blev brugt.

Efterfølgende fordeles gassen ud over de 12 måneder baseret på et skøn om, hvornår danskerne havde brugt gas – uden at vide, om det passede.

Mange danskere henvendte sig dengang til TV 2 med beretninger om, at de var utilfredse over, at de skulle betale for mere end deres reelle forbrug, mens nogle frygtede, at de slet ikke kunne betale regningerne.