Samfund

Mange vandværker har ikke lavet lovpligtig test: - Vi kan simpelthen ikke leve med det

Op mod hver fjerde almene vandværk har ifølge Miljøstyrelsen ikke udført de lovpligtige prøver af drikkevandet for de fire farligste typer af PFAS.

I udkanten af landsbyen Frøslev på Stevns ligger byens vandværk, der forsyner lige under 100 husstande med drikkevand, i et lille, gult murstenshus med udsigt til grønne marker.

I november sidste år skulle Frøslev Vandværk ligesom resten af landets almene vandværker have været færdig med at teste sit drikkevand for PFAS.

Men prøverne er slet ikke taget endnu.

Vandværkets formand, Claus Strandmark, forklarer til TV 2, at det først bliver testet i løbet af første halvår 2023.

Det er ellers et klart lovkrav, at alle landets omkring 2500 almene vandværker senest 21. november 2022 skulle have færdigtestet det drikkevand, man sender ud til forbrugerne for de fire farligste PFAS-kemikalier – PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Et krav, der blev indført, fordi PFAS kan have negative helbredseffekter, hvis man udsættes for stofferne over længere tid.

Skyld og skam

Ifølge Miljøstyrelsen er omkring en fjerdedel af landets vandværker i samme situation som Frøslev Vandværk – de har ikke fået udført de lovpligtige prøver for PFAS som beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Vidste I godt, at der var dette krav om, at vandet skulle testes for PFAS?

- Ja, det vidste vi godt, erkender Claus Strandmark fra Frøslev Vandværk.

Han forklarer, at der er flere grunde til, at vandværket ikke har fået udført de lovpligtige prøver i tide.

- Det firma, som vi bruger til at få foretaget vores analyser, er lidt presset, og så er der sket nogle små misforståelser mellem os og kommunen, siger Claus Strandmark.

Misforståelserne går ifølge Claus Strandmark ud på, at vandværket ikke fik nærlæst de breve om kravene til de lovpligtige PFAS-prøver, som kommunen sendte dem.

- Jeg går ikke så meget op i skyld og skam. Det ville jeg have gjort, hvis det var sådan, at vi var i risiko for at finde PFAS her. Men det er vi ikke, siger vandværksformanden, der er overbevist om, at drikkevandkvaliteten er i orden.

Jeg går ikke så meget op i skyld og skam

Claus Strandmark, formand for Frøslev Vandværk

Når drikkevandet ikke er tjekket for PFAS, så aner vandværkets forbrugere på nuværende tidspunkt heller ikke, om der er PFAS i deres drikkevand eller ej. Men det finder vandværksformanden uproblematisk.

- Jeg føler mig egentlig rimelig tryg ved det, og jeg anser det som en lille startvanskelighed, at vi ikke har fået gjort det til tiden, siger Claus Strandmark.

Hver fjerde mangler

Miljøstyrelsen undersøgte i slutningen af februar, hvor mange vandværker der havde overholdt fristen for at få testet for de fire farligste PFAS typer.

- Vi fik lavet en opgørelse her for nogle uger siden som peger på, at det cirka er tre fjerdedele, der har overholdt fristen, forklarer funktionsleder Hans Peter Birk Hansen fra Miljøstyrelsen.

Med andre ord har op mod en fjerdedel af landets omkring 2500 vandværker ikke fået taget prøverne.

Er det tilfredsstillende set med jeres øjne?

- Det kunne have været bedre, men der kan være forskellige forklaringer på, at den sidste fjerdedel ikke nåede med, siger Hans Peter Birk Hansen.

Han fremhæver, at der kan have været pres på såvel prøvetagningerne som arbejdet med laboratorieanalyserne – og det kan have skabt forsinkelser.

- Og så er der selvfølgelig en gruppe, der ikke har opdaget, at de skulle gøre det, siger Hans Peter Birk Hansen fra Miljøstyrelsen.

Vi kan simpelthen ikke leve med, at der er usikkerhed om vandet

Susan Münster, direktør for Danske Vandværker

Han mener, at alle vandværker her tre måneder efter fristens udløb burde være færdige med at teste for PFAS i drikkevandet, sådan som drikkevandsbekendtgørelsen kræver det.

- Prøverne er vigtige, fordi man som forbruger skal have tillid til, at det vand, vi drikker fra hanen, er godt vand. Det er derfor, at der er et temmelig stort setup til at kontrollere, at drikkevandet er i orden, siger Hans Peter Birk Hansen.

Lovkrav om PFAS-prøver

Drikkevandsbekendtgørelsen, paragraf 34 styk 4:

”... Første kontrol for sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS ... (skal) foretages senest 21. november 2022 for almene vandforsyninger og for ikke almene vandforsyninger, der leverer 10 kubikmeter vand eller mere per dag i gennemsnit ...”

Skal forbedre sig

At der kan være god grund til at tjekke drikkevandet for PFAS, viser en opgørelse foretaget af TV 2 i december. Her svarede hver femte kommune, at de havde en eller flere drikkevandsboringer, hvor der var fundet PFAS over grænseværdien. I alt drejede det sig om 79 drikkevandsboringer i 20 kommuner.

Det er landets kommuner, der har tilsynspligten med vandværkerne, men Kommunernes Landsforening (KL) har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2 om sagen med de manglende PFAS-prøver.

I Miljøstyrelsen er planen at give både vandværker og de kommunale tilsyn lidt længere snor frem til 1. april, hvorefter styrelsen vil lave en ny opgørelse.

- Hvis vandværkerne ikke har forbedret sig væsentligt i forhold til, hvordan det er nu, så tænker vi at kontakte kommunerne enten kollektivt eller de kommuner, hvor vi kan se, at der er udfordringer, siger Hans Peter Birk Hansen.

Minister kræver handling

Over for TV 2 kalder miljøminister Magnus Heunicke (S) det en "alvorlig situation", at der er mangler i testresultaterne for PFAS.

- Der er en grund til, at vi har et omfattende testregime for farlige stoffer i drikkevandet. Og jeg kan oplyse, at der kommer krav om testning for flere PFAS-stoffer, ikke færre, fremover, skriver han i et skriftligt svar til TV 2.

Derfor vil ministeren nu indkalde kommunerne til et møde om situationen og bede dem redegøre for, om der er testet for de fire PFAS-stoffer, "og hvis ikke, hvordan de hurtigst muligt og realistisk kan sikre overholdelse af de nationale krav om testning.”

Utilfredsstillende

Hos brancheforeningen Danske Vandværker er man godt klar over, at det halter med PFAS-prøverne ude hos medlemmerne.

- Det er klart utilfredsstillende, og vi har bakket fuldt ud op om, at man satte en hård frist for at få taget de her prøver, fordi vi simpelthen ikke kan leve med, at der er usikkerhed om vandet, siger direktør Susan Münster fra Danske Vandværker.

Helbredseffekter af PFAS

PFAS-kemikalier er ikke akut giftige, men stofferne kan medføre negative helbredseffekter, hvis man udsættes for dem over lang tid.

  • Forøget risiko for nyrekræft og testikelkræft
  • Nedsat vaccineeffekt hos børn
  • Forhøjede kolesteroltal
  • Forandringer i leverenzymer
  • Mindre fald i fødselsvægt
  • Øget risiko for højt blodtryk hos gravide

Kilde: CDC

Foreningen har selv lavet et udtræk fra den nationale boringsdatabase – dog kun for lige under 2000 almene vandværker. Her kom man frem til, at der var tale om 12 procent af vandværkerne, der ikke havde udført de lovpligtige prøver.

- Jeg kan jo kun undre mig. Vi har som forening været meget ude til vores medlemmer om at sige, at man skulle sørge for at få taget prøverne, siger Susan Münster.

Meldingen fra brancheforeningen til landets vandværker og de kommuner, der har tilsynspligten med dem, er enkel.

- Vi vil opfordre vandværkerne til at få taget de prøver så hurtigt som muligt. Samtidig vil vi også opfordre de kommuner, som ved, at der er vandværker, der ikke har fået taget prøverne, til at få taget fat i dem, siger Susan Münster.