TV 2 konfronterer Telegram-bagmænd: - Vi er ret ligeglade med loven

Anonyme bagmænd svarer nu på spørgsmål om, hvorfor de deler groft og nogen gange ulovligt indhold med unge i grupper på Telegram.

Unge, der bliver sparket og slået. Kvinder, der har sex eller er nøgne. Mænd, der onanerer. Voldsomme rygter om seksuel adfærd. Fulde navne. Adresser. Opfordringer til vold mod navngivne personer.

Ulovligt eller ikke. Vi vil vise folks sande ansigter

Anonyme bagmænd

Listen over det grove indhold, der ligger i en række grupper på Telegram, som TV 2 har sat fokus på denne uge, er lang, og det meste af indholdet er ulovligt at dele.

Men de anonyme bagmænd, der står bag grupperne, siger nu til TV 2, at de både er ligeglade med loven – og med, om de "ødelægger andres liv".

- Ulovligt eller ikke. Vi vil vise folks sande ansigter, skriver de blandt andet til TV 2.

Offer for Telegram-chikane har svært ved at sove

Ved at overvåge en række grupper på det sociale og krypterede medie Telegram, har TV 2 den seneste uge kunne fortælle, hvordan de anonyme bagmænd blandt andet deler nøgenbilleder, sexvideoer, offentlige ydmygelser og grov vold.

Indholdet bliver sendt ind til bagmændene, som derefter deler det ud i grupperne, der typisk har op til 5000 medlemmer. For at få adgang til grupperne, skal man inviteres med et link.

Det er bagmændenes formål at "afsløre" og udstille unge mennesker, lyder det i flere opslag, som desuden efterlyser ydmygende og kompromitterende indhold af navngivne unge.

Siden 9. marts, hvor TV 2 pĂĄbegyndte overvĂĄgningen af grupperne, er de blevet slettet og opstĂĄet pĂĄ ny adskillige gange.

TV 2 har talt med syv af de unge kvinder, der er blevet udstillet i grupperne. De fortæller alle, at delingerne har store konsekvenser for dem.

- Jeg har svært ved at sove. Jeg er bange, hver gang jeg får en sms, fordi jeg frygter, at der bliver lagt mere op af mig, har en 19-årig kvinde, der har fået delt nøgenbilleder, udtalt til TV 2.

Går efter unge med mellemøstlig baggrund

Alle syv kvinder siger, at bagmændene bevidst udstiller piger med mellemøstlig eller muslimsk baggrund. Det stemmer overens med TV 2s undersøgelser af grupperne.

Kvinderne frygter deres familiers reaktion pĂĄ, at de er blevet udstillet i grupperne.

En 20-årig kvinde, der kommer fra en muslimsk familie, har fortalt til TV 2, at hendes familie har fået at vide, at der ligger udstillende billeder af hende på Telegram, og at de nu ikke længere vil tale med hende.

- Mine brødre siger, at jeg skal skifte mit efternavn, og at jeg gør min families navn beskidt, har den 19-årige udtalt.

Bagmænd: Vi er ligeglade

Det fremgår af de pågældende grupper på Telegram, at det er en bruger, der kalder sig "M", der har oprettet og driver grupperne. Brugeren står bag alle de opslag, der er i grupperne.

Baseret på en række opslag, hvor brugeren omtaler sig som "vi", formoder TV 2, at der står flere personer bag profilen.

TV 2 har kontaktet "M", der afviser at mødes med TV 2 eller lade sig interviewe telefonisk. Bagmændene vil dog gerne interviewes skriftligt.

"M" nægter at sige, hvem der er bag profilen, og TV 2 kan derfor ikke verificere vedkommendes identitet.

Det første svar, TV 2 får, er kort.

- Vi ringer ikke, lyder svaret på en anmodning om et interview ledsaget af et nummer, bagmændene kan ringe på.

Men vil I stille op?

- Kun beskeder. Herinde (pĂĄ Telegram red.). Vi holder os nemlig anonymt.

Hvorfor vil I ikke stĂĄ ved det, I laver?

- Der er en grund til, vi holder alt anonymt. Om vi står ved det eller ej, skal alt forgå anonymt. Det er folk selv, som deler alt indhold til os, og vi sætter det bare videre ud i grupperne.

- Sådan set er det folk, der sender os de videoer og billeder af folk uden deres samtykke. Vi har også set flere sende af dem selv, skriver bagmændene.

Ulovligt – men det er bagmænd ligeglade med

Det er ulovligt at dele seksuelle og krænkende billeder eller videoer af andre uden deres samtykke.

Vi er ret ligeglade, om det ødelægger folks liv. Vi gør det kun for at advare folk om de mennesker

Anonyme bagmænd

Derudover kan deling eller opbevaring af seksuelle videoer eller billeder resultere i alvorlige straffe.

Det ser bagmændene dog stort på.

Det siger loven:

Blufærdighedskrænkelse

Paragraf 232
Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Styk 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt pĂĄ den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Personer under 18 ĂĄr

Paragraf 235 
Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Styk 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 ĂĄr, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 ĂĄr.

Styk 3. Bestemmelsen i styk 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 ĂĄr, hvis den pĂĄgældende samtykker i besiddelsen.

Krænkelse af privatliv

Paragraf 264 d
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Styk 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 ĂĄr.

Kilde: Det kriminalpræventive råd, Retsinformation

Men det er jo ulovligt at dele, uanset hvem der har sendt det til jer?

- Ulovligt eller ikke. Vi vil vise folks sande ansigter.

Og hvad med de personer, som I udstiller. Har I tænkt over de konsekvenser, det har for dem?

- De personer kunne jo starte med at lade være med at filme sådan nogle ting eller tage billeder af sådan nogen ting.

Men det gør det ikke mere lovligt at dele?

- Vi er ret ligeglade med loven. Vi ville ikke have haft ting at dele, hvis folk aldrig selv ville være med og dele det til os.

Der er mange film med personer, der bliver ydmyget eller med seksuelt materiale. Det kan jo ødelægge folks liv, når I deler det i disse grupper?

- Det er rent faktisk folk, som tillader det ske.

- Vi er ret ligeglade med, om det ødelægger folks liv. Vi gør det kun for at advare folk om de mennesker.

I virker ligeglade med at ødelægge andre folks liv?

- Rent faktisk, fordi vi er nogen, der har fået vores liv ødelagt af andre mennesker. Så vi giver dem bare hævn.

_

En kort samtale fulgte efter dette svar, hvorefter bagmændene afbrød samtalen, slettede den og blokerede TV 2.

TV 2 har vist interviewet med bagmændene til politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der dog ikke ønsker at kommentere den konkrete sag.

I stedet henviser politiet til det interview, som Sisse Birkebæk, politikommissær og leder af Politiets Online Patrulje, tidligere har givet til TV 2 i sagen.

Her oplyste hun, at politiet har kendskab til de pågældende grupper, og at politiet "gør alt, hvad vi kan, for at lukke det ned, når vi bliver bekendt med det".