Sygdom kan være årsag til halvering i antallet af rådyr

På 13 år er antallet af nedlagte rådyr i den danske natur faldet med 42 procent, uden at forskere ved hvorfor.

Bestanden af rådyr i Danmark er på mystisk vis næsten halveret de seneste 13 år, skriver Avisen Danmark.

Der er tale om et fald på 42 procent i perioden fra 2009 og frem til sidste år.

Opgørelsen er baseret på jægernes indberetninger af nedlagt vildt.

Forskerne kender ikke årsagen til faldet i rådyrbestanden, men man formoder, at det kan hænge sammen med sygdom og faldende økologisk bæreevne.

- Meget markant nedgang

På Fyn blev der et enkelt år registreret et fald på 23 procent i bestanden af rådyr.

Det er en meget markant nedgang, lyder det fra professor ved Nationalt Center for Miljø og Energi Peter Sunde.

- Det er et meget voldsomt tal for et enkelt år, som tyder på pludselig forøget dødelighed, for eksempel et sygdomsangreb af en slags, som der var rapporter om samtidigt.

- Veterinærer har forsøgt at finde forklaringer på disse sygdomsudbrud, men endnu uden held, siger Peter Sunde til Avisen Danmark.

En anden mulig forklaring på nedgangen kan ifølge professoren være et ændret fødegrundlag for rådyrene.

Ikke truet

Hvis et landbrugsområde skifter fra eksempelvis roer til majs, kan det forringe fødegrundlaget for rådyr.

I 2012 genindvandrede ulven til Danmark. Men det kan ifølge professoren ikke være forklaringen på de færre rådyr.

Han henviser til, at der ikke er konstateret ulve på Fyn, som alligevel har haft et fald i rådyrbestanden siden 1996.

Tendensen med færre rådyr ses ikke i Sydnorge, Sydsverige og Nordtyskland, viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi.

Selv om antallet af rådyr tilsyneladende går tilbage, betyder det ifølge Peter Sunde ikke, at rådyr er truet.