Samfund

Trods frygt for energiknaphed: Næste vinter tegner lyst

Spareiver og mildt vejr stiller os energimæssigt bedre end frygtet frem mod næste vinter.

Vinteren er lige slut, men inden for de næste måneder begynder arbejdet med at fylde de to danske gaslagre op igen før næste vinter.

Her står vi ifølge Frederik Engholm, chefstrateg hos Nykredit, godt rustet.

- Vi ser en meget stor sandsynlighed for, at vi har bugnende fyldte lagre, når vi rammer næste vinter.

Han vurderer, at vi med et nogenlunde normalt forbrug herfra kan stå med mere end 50 procent fyldte lagre, når de skal til at fyldes op. Det er cirka det dobbelte af status, da vi begyndte at fylde dem op sidste år.

Frygtede mangel på gas

Det skabte ellers frygt for mangel på gas, da Rusland efter invasionen af Ukraine skruede ned for hanerne til Europa. Men det er altså gået bedre end frygtet.

I Energistyrelsen vurderer vicedirektør Martin Hansen, at vi kommer til at have mere gas på de to danske lagre end normalt, når de skal fyldes op igen.

Han kan ikke sætte et procenttal på, men peger på, at jo mindre vi bruger den næste tid, jo mindre skal der fyldes på:

- Hvis vi bliver ved med at spare, viser vores scenarier, at der vil kunne blive fyldt nok gas på lager til, at vi også kan komme igennem næste vinter uden at afbryde gaskunder.

Men hvis vi forbruger som normalt, bliver det "knebent" at undgå, siger han.

Mildt vejr og spareiver

Det er det milde vejr og en stor spareiver, som har gjort, at vi på forhånd er godt rustet.

Var energikrisen kommet tidligere, havde situationen for Danmark været en anden, da vi normalt er nettoeksportør af gas via Tyra-feltet i Nordsøen. Men det er under renovation og ventes først genåbnet i vinteren 2023/24.

Den russiske gas er erstattet af flydende naturgas. Blandt andet fra USA. Her har vi været hjulpet af, at den økonomiske aktivitet i Kina har været nede, hvilket ellers kunne have givet mere rift om gassen.

Situationen kan dog være en anden, når lagrene igen skal fyldes op.

Hos Energistyrelsen følger man udviklingen tæt. Vicedirektør Martin Hansen peger på, at det er vigtigt, at folk og virksomheder bliver ved med at spare.

Situationen til vinter afhænger af mange ting. For eksempel sommeren.

- Jeg kommer ikke til at sige, at der ikke er nogle problemer. Men billedet ser mere positivt ud, end det gjorde før jul, siger han.