Telegram i hænderne på unge, der vil dele ulovligt indhold, er en "rigtig dårlig cocktail"

Hverken Telegram eller det danske politi vil svare på, hvordan samarbejdet mellem parterne er. Imens deler unge ulovlige videoer.

Det sociale medie Telegram er som skabt til lyssky og ulovlig aktivitet, og det er så godt som umuligt at finde frem til dem, der står bag.

Det siger Peter Christian Bech-Nielsen, der er ekspert i sociale medier og redaktør på Version2/Ingeniøren og techmediet Radar, i kølvandet på, at TV 2 fredag kunne fortælle, at anonyme bagmænd deler groft og kompromitterende materiale af danske unge på netop Telegram.

- Telegram tiltrækker folk, der har dunkle hensigter. Det er på mange måder det vilde vesten. Samtidig kan krypteret kommunikation bruges til mange gode ting, siger Peter Christian Bech-Nielsen med henblik på, at Ukraine aktivt bruger platformen til at rekruttere frivillige "cyberkrigere" i krigen.

Vi ved, at Telegram ikke er særligt god til at samarbejde

Miriam Michaelsen, advokat, stifter af foreningen Digitalt Ansvar og forperson for Medierådet for Børn og Unge

- Det kræver virkelig meget arbejde og mange mandetimer, hvis du skal forfølge sådan noget. Jeg vil ikke sige, at det er risikofrit at dele den slags materiale på Telegram, men chancen for at blive fanget i sådan noget i et Telegram-univers er ret lille, slår han fast.

Historien: Bagmænd vil udstille og "afsløre" unge i lukkede Telegram-grupper

TV 2 har overvåget en række Telegram-grupper siden 9. marts. TV 2 er bekendt med gruppernes navne, men har valgt ikke at gengive dem.

Indholdet i gruppen, som TV 2 er bekendt med, er voldsomt – og kan i langt de fleste tilfælde betegnes som indhold af privat karakter, hvilket er ulovligt at dele.

Det indebærer nøgenbilleder, sexvideoer, offentlige ydmygelser og grov vold.

Det fremgår af gruppernes navne og opslag, at det er bagmændenes formål at "afsløre" og udstille unge mennesker.

Der bliver aktivt efterlyst ydmygende og kompromitterende indhold af navngivne unge mænd og kvinder og spredt voldsomme rygter, der især går på de unges seksualitet.

På siderne bliver der også delt grove beskyldninger og spredt rygter om både unge kvinder og unge mænd. Ofte ledsaget af flere udstillende billeder eller videoer af de pågældende.

Bagmændene deler ligeledes i nogle tilfælde fulde navne, adresser, billeder af pas og sygesikringsbevis og generelt personlige oplysninger om hinanden.

Filerne bliver sendt ind fra andre brugere til gruppens bagmænd, som derefter deler det.

Grupperne har typisk mellem 4000 og 5000 medlemmer, og selvom de jævnligt bliver slettet, går der få dage – nogle gange få timer – før en ny opstår. Fordi grupperne er lukkede, skal man inviteres med et link for at få adgang.

Så det her medie i hænderne på en gruppe, der vil dele krænkende indhold, hvad tænker du om det?

- Det er en rigtig dårlig cocktail.

Vil Telegram samarbejde?

Telegram, som har hovedkontor i Dubai og er skabt af to russiske brødre, er en krydsning mellem et socialt medie og en beskedplatform, og så er mediet krypteret. Det betyder, at tredjeparter ikke har adgang til appens data.

Derfor har platformen hidtil tiltrukket både medlemmer af Islamisk Stat, konspirationsteoretikere og højreradikale grupperinger. Desuden har ukrainske embedsmænd og topfolk under krigen mellem Ukraine og Rusland brugt platformen til at videreformidle nyheder.

Jeg håber, at Telegram bliver pålagt et ansvar for at samarbejde

Miriam Michaelsen, advokat, stifter af foreningen Digitalt Ansvar og forperson for Medierådet for Børn og Unge

Men nu har unge danskere tilsyneladende fået øjnene op for Telegram. I en række nyoprettede grupper, som TV 2 har holdt øje med siden 9. marts, deler anonyme bagmænd således volds- og ydmygelsesvideoer, sexvideoer, nøgenbilleder og personlige oplysninger.

Der bliver også delt grove beskyldninger og spredt rygter om både unge kvinder og unge mænd. Ofte ledsaget af flere udstillende billeder eller videoer af de pågældende.

Og så efterlyser bagmændene aktivt indhold af navngivne unge mænd og kvinder med det formål at "afsløre dem".

Det meste af indholdet, som TV 2 er bekendt med, er ulovligt at dele.

Det siger loven:

Blufærdighedskrænkelse

Paragraf 232
Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Styk 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.

Personer under 18 år

Paragraf 235 
Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

Styk 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Styk 3. Bestemmelsen i styk 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Krænkelse af privatliv

Paragraf 264 d
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Styk 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Kilde: Det kriminalpræventive råd, Retsinformation

Til TV 2 har Sisse Birkebæk, som er politikommissær og leder af Politiets Online Patrulje, oplyst, at politiet har kendskab til de pågældende grupper, og at politiet "gør alt, hvad vi kan, for at lukke det ned, når vi bliver bekendt med det".

Hun siger også, at "der er nogle udenlandske platforme, som er mere samarbejdsvillige end andre, og hvor det derved er sværere at have et samarbejde i forhold til at få det lukket ned".

Myndighederne har store udfordringer med Telegram, siger ekspert

Politiet har "af efterforskningshensyn" ikke ønsket at kommentere, hvordan samarbejdet mellem politiet og de enkelte platforme er. TV 2 har spurgt Telegram, om platformen samarbejder med det danske politi, men det har Telegram ikke svaret på.

Miriam Michaelsen, som er advokat og stifter af foreningen Digitalt Ansvar og nuværende forperson for Medierådet for Børn og Unge, forklarer, at det kan være svært – hvis ikke umuligt – for myndighederne at samarbejde med platformen, også selvom platformen beder om personlige oplysninger såsom et telefonnummer, når man opretter en bruger.

- Uanset det, så er der store udfordringer (for myndighederne, red.) med at få den nødvendige data fra Telegram, så det kan få konsekvenser for dem, som gør noget ulovligt. Vi ved, at Telegram ikke er særligt god til at samarbejde, siger hun til TV 2.

Kan bagmændene, der gør noget ulovligt, gemme sig?

- Ja, det kan du på internettet, hvis du gør dig umage. Især når vi har platforme, som ikke ønsker at samarbejde, eller som i hvert fald ikke samarbejder med politiet i Danmark, siger hun.

For at få adgang til de pågældende grupper på Telegram, som TV 2 har fortalt om, skal man inviteres med et link. Men TV 2 har også set eksempler på, at linket bliver delt på Tiktok.

Miriam Michaelsen understreger, at det er langt lettere for politiet at finde frem til dem, der skal retsforfølges, når linksene bliver delt på andre platforme end Telegram – for eksempel på Facebook, Tiktok eller Instagram – fordi de oplysninger ifølge advokaten går videre til politiet.

- Jeg håber, at Telegram bliver pålagt et ansvar for at samarbejde og for at udlevere de nødvendige oplysninger, så det her kan stoppes, for ellers ser vi i morgen og i overmorgen genoprettede grupper.

Det ser vi allerede. For mens TV 2 har overvåget grupperne, er de blevet slettet og opstået på ny adskillige gange. Bare fredag har bagmændene været aktive i to nye grupper.

TV 2 har spurgt, om bagmændene vil stille op til interview. Det har de indtil videre afvist.