Samfund

161 husdyr endte sidste år som ulveføde, viser opgørelse

Antallet af ulve steg fra 2021 til 2022, og det samme gjorde antallet af bekræftede ulveangreb mod husdyr.

161 husdyr mistede sidste år livet på grund af ulveangreb.

Det fremgår af en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Det var primært får og lam, der blev bytte for ulven ved de i alt 32 bekræftede ulveangreb sidste år.

Året før var der 16 ulveangreb med 78 dræbte husdyr til følge.

Men antallet af registrerede ulve er også steget fra 14 til 29 ved udgangen af 2022.

I Miljøstyrelsen hæfter specialkonsulent Lasse Jensen sig ved, at der ikke er registreret angreb bag såkaldte ulvesikrede hegn.

- Det viser, at man i stort omfang faktisk kan hegne sig ud af problemet i ulverevirerne, og det er opløftende, siger han.

Særlig store risiko

Dyreholdere kan søge om tilskud til at opgradere eksisterende hegn, så de bliver ulvesikrede.

Det gælder områder, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for ulveangreb er særlig stor.De to områder, der for tiden er udpeget som tilskudsberettigede, ligger i Vestjylland og Midtjylland.

Naturstyrelsens vildtkonsulenter blev sidste år kaldt ud til besigtigelse af døde eller skadede husdyr 68 gange.

I cirka halvdelen af tilfældene viste DNA-analyser, at der var tale om ulveangreb.

I de øvrige 36 tilfælde var husdyrene døde eller skadede af andre årsager.

Nogle var slået ihjel af hunde eller ræve, mens andre var selvdøde eller dødfødte.

Erstatning for ens husdyr

Udover får og lam gik ulve til angreb på én kalv, én kvie, to væddere, fem geder og fem gedekid.

Der er etableret en erstatningsordning, så dyreholdere kan få erstatning for husdyr, som er blevet angrebet af ulve.

Sidste år blev der udbetalt 381.155 kroner under ordningen, fremgår det af opgørelsen.