Samfund

Børnehaver skal tjekkes for PFAS – seks legepladser afspærret

Myndighederne har besluttet at iværksætte grundige undersøgelser af en række daginstitutioner, der mistænkes for at ligge på PFAS-forurenede grunde.

Der er ikke konstateret PFAS over grænseværdien i jorden – men myndighederne ønsker ikke at tage nogen chancer, når det handler om små børn.

Over hele landet er kommuner og regioner derfor gået i gang med at undersøge, om jorden under en lang række daginstitutioner kan være forurenede med PFAS-kemikalier, der kan være særligt sundhedsskadeligt for børn.

Grundene optræder nemlig på regionernes samlede mistankeliste over grunde, der kan være forurenede med PFAS.

Beslutningen om undersøgelserne kommer, efter at TV 2 for nylig kunne afsløre, at mindst 58 daginstitutioners adresser optræder på regionernes PFAS-mistankelister.

I den forbindelse opfordrede Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksikologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, til at få undersøgt risikoen hurtigst muligt.

I Aarhus Kommune har man efterfølgende selv gransket sagen og fundet yderligere syv daginstitutioner, der kan være PFAS-forurenede, men som ikke optrådte i TV 2s oprindelige opgørelse.

Det har medført, at seks daginstitutioners legepladser nu er blevet lukket med øjeblikkeligt varsel.

- Mens der gik folk rundt og tog giftprøver i jorden, ville vi synes, at det var mærkværdigt, hvis der sad børn ved siden af og puttede selvsamme jord i munden, forklarer Nikolaj Harbjerg, der er forvaltningschef for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Må lege et andet sted

Aarhus Kommune fandt som tidligere nævnt i alt syv daginstitutioner, hvor man ikke kunne udelukke en forurening med PFAS. Den ene institution er dog under ombygning og står derfor tom lige nu.

Mens der går folk rundt og tager giftprøver i jorden, ville vi synes, at det var mærkværdigt, hvis der sad børn ved siden af

Nikolaj Harbjerg, forvaltningschef i Aarhus Kommune

Børnene på de seks andre daginstitutioner må nu finde et andet sted at lege, indtil resultaterne fra de jordprøver, som kommunen har bestilt, er klar.

- Vi giver vores daginstitutioner en økonomisk håndsrækning. Når de ikke kan bruge deres udearealer, så får de nogle ekstra timer bevilget, og dem kan de bruge til ekstra hænder eller aktiviteter, forklarer forvaltningschef Nikolaj Harbjerg.

Han understreger, at prøvetagningen og afspærringen af legepladserne er et udtryk for, at kommunen gerne vil gå både med livrem og seler.

- Så længe vi ikke med sikkerhed kan vide, om der er PFAS eller ej, har vi valgt at gøre på denne måde, siger Nikolaj Harbjerg.

Kommunen har inden beslutningen søgt råd og vejledning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi har været i kontakt med styrelsen, og den har svaret os sådan her: "Børn må ikke være i kontakt med PFAS forurenet jord", fortæller Nikolaj Harbjerg.

Lukkede legepladser

Aarhus Kommune har lukket følgende daginstitutioners legepladser, indtil jordprøver kan frikende grundene for PFAS-forurening:

 • Vuggestuen Ankersgade, Ankersgade 19, Langenæs dagtilbud
 • Vuggestuen Graven, Graven 19, Midtbyens dagtilbud
 • Børnehuset Julsøvej, Julsøvej 3, Strandens dagtilbud
 • Nørrestenbro, Knudrisgade 7a, Midtbyens dagtilbud
 • Børnehuset Ole Rømer, Ole Rømersgade 36, Frederiksbjerg dagtilbud
 • Børnehaven Ryhaven, Ryhavevej 114, Åbyhøj dagtilbud
 • Sabro skolevej 2 tidligere sfo, som er på vej til at blive ændret til daginstitution og på nuværende tidspunkt er uden børn

Kilde: Aarhus Kommune

Alle regioner undersøger

Flere andre kommuner har ligesom Aarhus Kommune besluttet selv at få foretaget jordprøver for at få et hurtigt svar på, om deres daginstitutioners grunde er forurenede med PFAS.

Men det er faktisk regionerne, der har ansvaret for indsatsen over for jordforurening.

Alle fem regioner fortæller til TV 2, at de har sat gang i en større screening og efterfølgende undersøgelser af alle de grunde, der er under mistanke for at være PFAS-forurenede og samtidig huser kommunale eller private daginstitutioner.

Region Hovedstaden var den første til at reagere.

- Børn er mere sårbare end voksne, og de leger jo i jorden, og så tager de fingrene i munden. Derfor skal vi være ekstra opmærksomme på de små, siger Line Ervolder (K), der er formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Vi skal være ekstra opmærksomme på de små

Line Ervolder (K), formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden

Jorden kan være skiftet

Region Hovedstaden har skrevet ud til samtlige kommuner i regionen og bedt dem om at indsende lister over alle børneinstitutioner for 0-6 årige, så adresserne kan blive krydstjekket med mistankelisten over grunde, der kan være forurenet med PFAS.

- Vi er gået i gang med at gennemgå børneinstitutioner i regionen for at afklare, om grundene tidligere har været brugt af virksomheder, der har brugt PFAS-stoffer, forklarer Line Ervolder (K).

I første omgang er der dermed tale om en screening, og det er ikke alle grunde, der kan forvente at blive testet for PFAS.

- Hvis man nu for eksempel tidligere har udskiftet jorden på sin legeplads, eller institutionen tidligere er blevet renset op af andre grunde, så kan vi jo med sindsro udelukke dem, siger Line Ervolder (K).

Hvis der derimod efter screeningen fortsat er en begrundet mistanke om PFAS-forurening af en grund, vil regionen få foretaget jordprøver.

- Og finder vi noget, som er meget bekymrende, så udskifter vi jorden, forsikrer Line Ervolder (K).

Finder vi noget som er meget bekymrende, så udskifter vi jorden

Line Ervolder (K), formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden

Kan tage måneder

I Region Sjælland har man også besluttet at undersøge, om daginstitutionernes grunde er forurenede med PFAS.

- Vi tager denne bekymring omkring PFAS og børneinstitutioner seriøst. Derfor er vi gået i gang med at kigge på grundene, siger Ane-Marie Westergaard, chef for Jordforurening og Grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland.

Årsager til PFAS-forurening

Følgende virksomheder kan være årsag til forurening med PFAS på en grund: 

 • Losse- og fyldpladser
 • Forkromningsindustri
 • Brandøvelsespladser
 • Brancher relateret til brand
 • Træ- og møbelindustri
 • Kemisk industri
 • Jern- og metalvareindustri
 • Tæppeindustri
 • Malingsindustri
 • Gummi- og plastindustri
 • Tekstil- og læderindustri
 • Pap- og papirindustri
 • Renserier
 • Elektronikvirksomheder
 • Trykkerier

Kilde: Danske Regioner

Regionen vil sammenholde sin eksisterende viden om, hvor der historisk set kan have været anvendt PFAS med oplysninger om, hvor der i dag ligger daginstitutioner.

Region Sjælland har været i dialog med flere kommuner, men har ikke ligesom Region Hovedstaden bedt alle kommuner om at oplyse, hvor de private og kommunale daginstitutioner ligger.

- Vi har valgt en lidt hurtig metode for at komme hurtigt i gang, så der ikke er nogen børnehaveledere eller forældre, der skal være alt for nervøse, fortæller Ane-Marie Westergaard.

Hun udelukker dog ikke, at regionen kan blive nødt til at indhente flere oplysninger fra kommunerne.

Vi har valgt en lidt hurtig metode for at komme hurtigt i gang

Ane-Marie Westergaard, chef for Jordforurening og Grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland

Region Sjælland forventer, at det samlede arbejde vil tage nogle måneder.

- Vi skal lige igennem sagerne først, og så er vi klar til at tage jordprøver bagefter, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Ane-Marie Westergaard.

Tjekker også legepladser

I de resterende tre regioner er meldingerne næsten enslydende – arbejdet med at sammenholde potentielt PFAS-forurenede grunde med oplysninger om, hvor der ligger daginstitutioner, er gået i gang.

- I tilfælde, hvor der er lokaliteter med sammenfald, vil vi foretage en nærmere vurdering af en eventuel risiko for forurening af jorden med PFAS-stoffer og på baggrund heraf vurdere, om der er grundlag for at foretage en opfølgende forureningsundersøgelse på stedet, skriver Region Nordjylland i en mail til TV 2.

Regionen vil i den forbindelse inddrage kommunerne og indhente viden fra dem omkring børneinstitutionerne.

I Region Midtjylland er beskeden den samme:

- Ligesom i de andre regioner er vi i gang med at kigge på børneinstitutioner, der er beliggende på lokaliteter med mulige PFAS-kilder, skriver Morten Bondgaard, der er kontorchef for Kontoret for Jordforurening i Region Midtjylland.

I Region Syddanmark har man valgt samme fremgangsmåde. Regionen har desuden besluttet at udvide sine undersøgelser til også at omfatte legepladser rundt om i kommunerne.

- Når gennemgangen er afsluttet, vi vil tage stilling til, om der er børneinstitutioner eller offentlige legepladser, der er behov for at udtage prøver på, skriver Region Syddanmark til TV 2.