OK23

Overenskomst på transportområdet er faldet på plads

Forliget lander efter intense forhandlinger, der har stået på siden tirsdag. Aftalen ses som en vigtig rettesnor for lønnen på andre områder.

Der er indgået overenskomst på transportområdet mellem 3F Transport og Dansk Industri.

Det erfarer TV 2.

Der er tale om en toårig aftale, og der er indkaldt til pressemøde klokken 11, hvor detaljerne præsenteres.

Inden for transportsektoren gælder aftalen 48.000 ansatte.

Man kan ikke overvurdere denne aftales betydning

Ole Krohn, erhvervskommentator TV 2

Lange og intense forhandlinger

Forliget lander efter lange og intense forhandlinger, der har stået på siden tirsdag eftermiddag.

Det skyldes, at man på transportområdet så at sige kun har "ét skud i bøssen", hvor alt skal være på plads, når der er skrevet under på papirerne.

En aftale på netop transportområdet er vigtig og interessant for mange, fordi den er en del af normallønsområdet, hvor lønnen bliver aftalt ved de centrale overenskomstforhandlinger – og ikke i efterfølgende lokalaftaler.

Det betyder, at de ansatte kender deres løn i hele overenskomstens periode – og der er ikke ret til personlige eller lokale forhandlinger.

Derfor har aftalen været ventet med spænding, da den ses som en rettesnor for de endelige lønstigninger på andre områder.

- Man kan ikke overvurdere denne aftales betydning for de 600.000 private lønmodtagere, der skal have en overenskomst i år, siger TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn.

Han forklarer, at "alle pengene har været på bordet" under forhandlingerne, og derfor er de eksakte lønstigninger nu færdigforhandlet.

Større valgfrihed til lønmodtagerne

TV 2 arbejder på at kende til indholdet af aftalen på transportområdet, og enkelte detaljer er sluppet ud af Industriens Hus inden pressemødet.

Ifølge Ole Krohn har man på transportområdet valgt at hæve den såkaldte fritvalgskonto med 2 procent – fra 7 til 9 procent.

Det betyder, at den enkelte chauffør får større frihed og selv kan bestemme, om pengene fra fritvalgskontoen enten skal gå til ekstra løn, mere ferie eller højere pension.

Desuden skal arbejdsgiverne indbetale 2 procent mere i pension af den nuværende pensionsindbetaling, forklarer TV 2s erhvervskommentator.

På den måde slipper de ansatte to procent billigere.

- Hvad der endnu ikke ligger klart er det helt centrale spørgsmål – hvor stor bliver den faktuelle stigning i chaufførernes timeløn?, siger Ole Krohn.

Landede vigtige aftaler onsdag

Onsdag faldt flere vigtige overenskomster på plads inden for detailhandlen og finanssektoren. Disse aftaler gælder for henholdsvis 150.000 og 41.000 ansatte.

For detailhandlen blev mindstelønnen hævet med 4,5 kroner i timen per år de næste to år. Derudover er der en lønstigning på 4 procent over de næste to år.

I finanssektoren landede de aftalte lønstigninger på 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024.

Overenskomsterne for detail-, finans- og industri løber alle frem til og med marts 2025.

Én knast udestår

Med aftalen på transportområdet på plads udestår nu kun byggeriet.

Området ses som den sidste af de helt store knaster i overenskomstforhandlingerne, fortæller Ole Krohn.

Dermed er risikoen for en storkonflikt væsentligt formindsket – på trods af at overenskomstforhandlingerne i 2023 på forhånd blev beskrevet som de "vanskeligste forhandlinger i mange år".