OK23

Her er de centrale punkter i transportområdets overenskomst

Finanssektoren, detailhandlen og industrien har også for nylig indgået overenskomstaftaler – få overblikket herunder.

Dansk Industri og 3F Transport er torsdag morgen blevet enige om en ny overenskomst, der er gældende for to år.

Torsdag er aftalen blevet præsenteret på et pressemøde i Industriens Hus.

Af aftaleteksten fremgår det, at normaltimelønnen for de omkring 48.000 transportansatte stiger med 6 kroner per 1. marts i år og med 5,75 kroner per 1. marts 2024.

Dermed vil de transportansattes månedsløn forøges med 3150 kroner over to år.

- Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes efter lange forhandlinger at komme frem til et resultat, siger Kim Graugaard, der er Dansk Industris topforhandler på pressemødet.

Han uddyber:

- Det er interessant, for det sætter retningen for alle dem på normalløn, lyder det.

Får mere i pension

Aftalen betyder, at såkaldte øvrige genebetalinger stiger med 4,5 procent i 2023 og 3,5 procent i 2024. Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes ligeledes med 4,5 procent i 2023 og 3,5 procent i 2024.

Desuden hæves den såkaldte fritvalgskonto med 2 procent – fra 7 til 9 procent – per 1. marts 2024.

Det betyder, at den enkelte chauffør får større frihed og selv kan bestemme, om pengene fra fritvalgskontoen enten skal gå til ekstra løn, flere feriepenge eller højere pension.

Arbejdsgiverne skal også indbetale 2 procent mere i pension af den nuværende pensionsindbetaling. Denne betaling går fra 8 til 10 procent per 1. juni 2023.

Medarbejdernes bidrag til pensionen bliver samtidig sat ned fra 4 til 2 procent.

Større fleksibilitet

Endelig får chaufførerne i transportsektoren mulighed for at planlægge deres arbejdstid mere fleksibelt – dog mod en særskilt betaling.

Aftalen skal nu sendes til afstemning blandt medlemmerne på transportområdet.

Resultatet af forhandlingerne på transportområdet har været ventet med spænding, da den er en del af normallønsområdet.

Det betyder, at lønnen bliver aftalt én gang for alle ved de centrale overenskomstforhandlinger – og ikke i efterfølgende lokalaftaler.

Flere aftaler er landet

De seneste dage er der indgået flere overenskomster på en række områder.

Få overblikket over de indgående overenskomster her:

  • Finanssektorens aftale

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet er blevet enige om en ny overenskomst for 41.000 finansansatte.

Aftalen løber i to år frem til marts 2025.

Den byder på lønstigninger på 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024.

Barselsperioden for fædre og medmødre udvides med ti uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension. Dermed ligestilles barslen mellem forældre i sektoren.

  • Detailhandlens aftale

Dansk Erhverv og HK Handel har indgået et forlig om en toårig overenskomst, der kommer til at gælde for cirka 150.000 ansatte.

Parterne er blevet enige om at øge mindstelønnen med et beløb, der svarer til 721 kroner ekstra om måneden. Stigningen skal ske en gang årligt i overenskomstperioden.

Den såkaldte fritvalgskonto løftes med to procent.

Arbejdsgiverne skal indbetale yderligere to procent til ansattes pensionsopsparing. Det betyder, at der skal indbetales ti procent i stedet for otte.

  • Industriens aftale

Dansk Industri og CO-industri blev i februar enige om nye overenskomster for cirka 230.000 private på industriens område.

Mindstelønnen stiger med ni kroner i timen.

Arbejdsgiverne skal indbetale to procent mere til pensionen, mens lønmodtagerne skal betale to procent mindre.

Fritvalgskontoen stiger fra syv til ni procent næste år.

Barsel med løn bliver forlænget med fire uger til samlet 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet.

For alle aftaler gælder det, at de først skal stemmes igennem af medlemmerne, inden de officielt kan træde i kraft.