Samfund

Kenneth Smidt blev holdt fanget og tæsket – fire år efter er der stadig ingen afgørelse

Der er gået så lang tid siden overfaldet, at den tiltalte ikke kan huske sagen.

De danske domstole er nu så hårdt presset, at en simpel sygemelding har udskudt en retssag på ubestemt tid.

I 2019 blev Kenneth Smidt overfaldet, hvilket to mænd blev dømt for i Glostrup Byret i 2021.

Men det sluttede ikke der. Den ene dømte ankede, og først et år efter havde Østre Landsret tid til sagen. Da den skulle begynde i februar 2022, meldte anklageren sig syg.

Og nu – fire år efter overfaldet – er det uvist, hvordan sagen skal køre.

- Jeg har det forfærdeligt med det. Det er mig, der sidder her som offer og skal vente på retfærdighed. Det får jeg ikke, før der kommer en endelig dom, siger 56-årige Kenneth Smidt til TV 2.

Og hans fortælling står ikke alene.

Det er pudsigt, du minder mig om det, fordi jeg kunne ikke engang huske sagen

Den tiltalte for overfaldet på Kenneth Smidt

"Fuldstændig uacceptabelt"

Netop lange ventetider i retssystemet er et voksende problem. I februar afdækkede TV 2, hvordan sagsbehandlingstiden hos politiet og anklagemyndigheden er vokset.

Nye tal fra Justitsministeriet viser, at det også et et problem hos domstolene.

I 2013 gik der i gennemsnit 103 dage fra tiltale til dom ved første instans. I 2022 var tallet 184 dage, hvilket er det højeste nogensinde.

Mine børn har set en far, der har vendt sig ind i sig selv

Kenneth Smidt

Ifølge Helle Hald, som er advokat for Kenneth Smidt og talsmand for foreningen Hjælp Voldsofre, er ventetiderne "fuldstændig uacceptable".

- Folk mister troen på retfærdighed, og deres følelse af retssikkerhed er dybt krænket, siger hun til TV 2.

I sit arbejde med voldsofre møder Helle Hald mange, for hvem de lange ventetider har store personlige men også økonomiske konsekvenser.

Det er også tilfældet for Kenneth Smidt.

_

Stadig meget berørt

Overfaldet fandt sted 18. september 2019.

Kenneth Smidt skulle til et forretningsmøde med den tiltalte i København. Under mødet opstod en kontrovers, der resulterede i, at tiltalte overfaldt Kenneth Smidt og tilbageholdte ham. Det fremgår af dombogen, som TV 2 har fået aktindsigt i.

- Jeg får lussinger, får spark og bliver væltet ned på gulvet, da jeg siger, jeg gerne vil forlade stedet. Jeg bliver truet til, at hvis jeg fortæller det til politiet, vil det gå udover mig og min familie, siger Kenneth Smidt.

Oplevelsen sidder stadig dybt i salgschefen fra København, og han fortæller, at der er situationer i hverdagen, hvor han ikke reagerer rationelt.

- Jeg bliver også berørt af det, når jeg taler om det, fordi det har haft konsekvenser for min familie. Mine børn har set en far, der har vendt sig ind i sig selv, siger Kenneth Smidt, der har en søn på 25 og en datter på 22.

Ifølge Kenneth Smidt forværrer det situationen, at retssagen trækker ud, fordi han ikke kan lægge sagen bag sig.

Derudover har han endnu ikke modtaget erstatning, fordi erstatningssagen ikke kan begynde, før den endelige dom er faldet.

Heldigvis ikke normen, siger formand

Ifølge formand for Dommerforeningen, Mikael Sjöberg, er det langt fra godt nok, at det tager flere år at få en sag afsluttet.

- Det er enormt utilfredsstillende. Domstolene har simpelthen for få ressourcer, og det gør ventetiderne alt for lange, siger han til TV 2.

Formanden understreger dog, at det "heldigvis ikke er normen", at en sygemelding udskyder en retssag på ubestemt tid.

- Det er en undtagelse. Men altså, en gang er jo en gang for meget.

Tager det alvorligt

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) kan ikke kommentere på den konkrete sag, men anerkender, at ventetiderne ved de danske domstole er for lange, og at det har konsekvenser for de involverede parter.

- Det er noget, vi tager meget alvorligt. Vi har en bunden opgave med at sikre rimelige sagsbehandlingstider ved domstolene og i straffekæden generelt.

Men det er jo ikke noget nyt problem, og I tog det også alvorligt i sidste regeringsperiode. Hvad er anderledes denne gang?

- Vi tager det alvorligt, men det kan ikke løses med et fingerknips, meget handler om, at sagerne er blevet mere komplekse end tidligere. Derfor skal vi forenkle og effektivisere.

Hummelgaard uddyber, at der blandt andet er nedsat et udvalg, der til sommer skal komme med bud på, hvordan borgernes møde med domstolene forbedres, og hvordan sagsbehandlingstiderne nedbringes.

Derudover skal der forhandles en ny flerårsaftale for domstolene, som skal sikre flere ressourcer.

En analyse fra Advokatrådet fra oktober 2022 anslår, at det vil koste cirka 1,4 milliarder kroner ekstra frem mod 2030, hvis sagsbehandlingstiderne skal bringes ned på et "rimeligt niveau".

Tiltalte kan ikke huske sagen

Tilbage sidder Kenneth Smidt med en følelse af, at retssystemet har spillet fallit, når en sygemelding kan udskyde hans retssag på ubestemt tid.

- Jeg har brug for et punktum. For mig er der kun sat et komma, og det er ikke nok til at komme videre.

Noget tyder på, at det har været nok for den tiltalte. Han kan i hvert fald ikke huske sagen, da TV 2 ringer til ham.

- Normale mennesker ville nok svare, at "det er træls det her", eller hvad ved jeg. Men jeg tænker ikke over det i min hverdag, lad mig sige det sådan. For jeg kunne ikke engang huske sagen overhovedet. Det er det, der er pudsigt. At du husker mig på det, siger han og smågriner.

Det er over et år siden, ankesagen skulle være kørt ved Østre Landsret. I skrivende stund er det uvist, hvornår sagen genoptages.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Østre Landsret. Udover at bekræfte, at Kenneth Smidts sag blev udskudt på grund af sygdom, kan retspræsidenten ikke gå ind i den konkrete sag.

- Mere generelt kan jeg oplyse, at landsretten – ligesom landets øvrige retter – er alvorligt ressourcemæssigt udfordret. Dette giver blandt andet udslag i meget lange sagsbehandlingstider, skriver retspræsident Carsten Kristian Vollmer.