58 børnehaver kan være forurenede med PFAS – se listen

Mindst 58 daginstitutioner ligger på grunde, som regionerne mistænker for at være forurenede med PFAS. I Roskilde og Horsens tager kommunen nu prøver.

Se listen længere nede i artiklen.

Børnehuset Pyramiden i Horsens ligger som en lille oase klemt inde mellem villakvarterer på alle sider.

I dag huserer 100 børn på det store grønne areal med bålhytter, skovpletter og legepladser. Men engang lå der en møbelfabrik på adressen – og det skaber nu panderynker.

For møbelindustrien er en af de brancher, hvor man har anvendt PFAS-kemikalier. Og derfor optræder daginstitutionens adresse nu på regionernes mistankeliste over grunde, der kan være forurenede med de såkaldte evighedskemikalier.

Mindst 58 daginstitutioner fordelt på 26 kommuner optræder ligesom børnehuset Pyramiden på denne mistankeliste, som regionerne har udarbejdet, over 16.000 potentielt forurenede grunde landet over. Det viser en gennemgang foretaget af TV 2.

PFAS-kemikalier er ikke akut giftige, men de kan hobe sig op i kroppen, og de kan medføre negative helbredseffekter – især for børn.

Horsens Kommune vurderer, at risikoen for en forurening af Pyramidens grund er ret lille, men alligevel har man valgt at teste jorden for PFAS.

- Det er godt, at de tager det alvorligt og siger: ”Det her kan være noget, så det undersøger vi”, siger Jørgen Sørensen, der er dagtilbudsleder for Børnehuset Pyramiden.

Det er godt, at de tager det alvorligt

Jørgen Sørensen, dagtilbudsleder for Børnehuset Pyramiden i Horsens

Han fortæller, at der ikke gik mange dage, fra kommunen opdagede, at daginstitutionen optrådte på regionens mistankeliste, før der dukkede folk op for at tage prøver.

- Man ville tage hurtig action på det, selvom det kun var en mistanke, siger Jørgen Sørensen.

Samtidig med at prøverne blev taget, blev alle forældrene orienteret om mistanken.

- Der skal ikke være nogen, der går herude og spekulerer. Der skal ikke være forældre, der er bekymrede for at sende deres børn i institution, siger Jørgen Sørensen.

Artiklen fortsætter under listen:

Horsens Kommune kunne have valgt at afvente regionens vurdering af PFAS-mistanken, men besluttede altså i stedet selv at få foretaget prøver.

Det fortæller Mette Faust, der er direktør for Børn, Unge og Kultur i Horsens Kommune.

- I det øjeblik, at vi får kendskab til, at der kan være en risiko, der synes jeg, vi har et ansvar for at få kigget på, om der er noget i det. Vi har børn gående derude hver eneste dag.

- Det måtte godt gå hurtigt?

- Det synes jeg.

Vi har et ansvar for at få kigget på, om der er noget i det. Vi har børn gående derude hver eneste dag

Mette Faust, direktør for Børn, Unge og Kultur i Horsens Kommune

Mistanke i Roskilde

I Roskilde Kommune har man også valgt at få testet jorden i en daginstitution, hvor der går lige under 100 børn.

Børnehuset Bullerby optræder på regionernes mistankeliste, fordi grunden tidligere har været anvendt til renovation.

- Vi ved godt, at institutionen ligger på gammel forurenet grund, men der er blevet lagt ny jord på vores to legepladser, fortæller Lone Ørnø, der er pædagogisk leder i Børnehuset Bullerby.

Roskilde Kommune blev først bekendt med forureningsrisikoen, da TV 2 henvendte sig om sagen, og man valgte med det samme at få taget jordprøver for at få be- eller afkræftet mistanken om PFAS-forurening.

- Der blev reageret ret hurtigt fra forvaltningens side, og der kom straks nogen ud og tog prøver. Vi nåede ikke at blive utrygge over det på nogen måde, siger Lone Ørnø.

Ligesom i Horsens Kommune valgte man i Roskilde at orientere forældrene i samme ombæring.

- Det var vigtigt at orientere forældrene. De kunne jo også have set børnehuset på mistankelisten og tænkt ”Hvad foregår der nu?”, fortæller Lone Ørnø.

Der kom straks nogen ud og tog prøver

Lone Ørnø, pædagogisk leder for Børnehuset Bullerby i Roskilde Kommune

Indtil videre fortsætter børnehuset sin hverdag på helt almindelig vis.

- Vi har fået at vide, at vi godt må bruge legepladsen, indtil resultatet foreligger. Det giver tryghed. Det havde været noget andet, hvis de havde sagt til os, at nu skulle vi blive indendørs, siger Lone Ørnø.

Børnehuset dyrker normalt deres grøntsager i højbede – og det er de glade for i den nuværende situation.

- Det er meget rart, at vi ikke har gravet direkte i jorden og lagt kartofler, hvis der skulle vise sig at være noget, siger pædagogisk leder Lone Ørnø.

Resultaterne fra jordprøverne forventes at være klar inden for nogle uger.

- Nu kan vi ikke gøre så meget andet end at vente og se, hvad prøverne viser, siger Lone Ørnø.

26 kommuner er berørt

På landsplan ligger mindst 58 daginstitutioner i 26 forskellige kommuner på grunde, som regionerne mistænker for at være forurenede med PFAS-kemikalier.

Det viser en gennemgang af regionernes mistankelister, som TV 2 har foretaget i samarbejde med analysefirmaet Kaas & Mulvad.

Der kan dog være flere institutioner, som bare ikke er blevet identificeret i forbindelse med analysen.

Årsager til PFAS-forurening

Følgende virksomheder kan være årsag til forurening med PFAS på en grund: 

 • Losse- og fyldpladser
 • Forkromningsindustri
 • Brandøvelsespladser
 • Brancher relateret til brand
 • Træ- og møbelindustri
 • Kemisk industri
 • Jern- og metalvareindustri
 • Tæppeindustri
 • Malingsindustri
 • Gummi- og plastindustri
 • Tekstil- og læderindustri
 • Pap- og papirindustri
 • Renserier
 • Elektronikvirksomheder
 • Trykkerier

Kilde: Danske Regioner

Hver fjerde kommune er berørt, og de afventer nu regionernes endelige vurdering af grundene. Men det kan have lange udsigter, for regionerne er kun lige gået i gang med at se på de omkring 16.000 grunde, der kan være forurenede med PFAS.

Faktisk fortæller 20 ud af de 26 kommuner, der har daginstitutioner på regionernes mistankelister, at de intet har hørt fra regionen – ikke engang at de optrådte på listen.

I de fleste kommuner er man dog overbevist om, at der ingen risiko er for børnene, typisk fordi en del af jorden på grundene i forvejen er blevet udskiftet for år tilbage på grund af en anden kendt forurening.

Bør afklares hurtigt

Men der er god grund til at få undersøgt forureningsrisikoen hurtigst muligt. Det mener Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksikologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

- Jeg synes, daginstitutionerne skal bede om hurtigst muligt at få afklaret, om de er forurenede. Er de det, så skal der jo laves nogle tiltag, siger Lisbeth E. Knudsen.

Daginstitutionerne skal bede om hurtigst muligt at få afklaret, om de er forurenede

Lisbeth E. Knudsen, professor i toksikologi, Københavns Universitet.

Hun mener ikke, at daginstitutionerne skal gribe til drastiske handlinger, inden de ved, om der er en PFAS-forurening på deres grund eller ej, men de bør dog tage nogle forholdsregler.

- Indtil de har fået svaret, så skal de lade være med at lade børnene komme i kontakt med jord og for alt i verden heller ikke afgrøder eller æg, hvis de har fritgående høns, siger professor Lisbeth E. Knudsen.

Hun peger på, at børn er særligt sårbare i forhold til PFAS.

- PFAS er farligt, og det er det særligt for børn. Så derfor er det ikke særligt hensigtsmæssigt, hvis de kan blive udsat. Og det kan de, hvis jorden er forurenet, og de leger og putter det i munden, siger Lisbeth E. Knudsen.

Hun mener, at regionerne derfor bør fokusere på de grunde, hvor der ligger daginstitutioner.

- Jeg vil mene, det er dem, der skal stå øverst på prioriteringslisten. Det er børnene, vi taler om. De er de mest følsomme. Det skal afklares hurtigst muligt, siger hun.