Mink-sagen

Rigspolitichef Thorkild Fogde genindtræder

Fogde har været fritaget for tjeneste i forlængelse af Mink-sagen. Han var hjemsendt i knap seks måneder.

Thorkild Fogde genindtræder i dag som rigspolitichef.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Fogde har siden 24. august 2022 været fritaget for tjeneste i forlængelse af Mink-sagen og blev siden genstand for tjenstligt forhør, som skulle afgøre, om han havde begået nogen forseelser i forbindelse med myndighedernes agen i sagen.

Det har forhørsledelsen nu konkluderet, at Thorkild Fogde ikke har, lyder det i pressemeddelelsen.

Dermed kan Thorkild Fogde genindtræde i tjenesten efter knap seks måneders hjemsendelse.

- Jeg er glad for at være blevet renset. Forhørsledelsens vurdering og konklusion taler for sig selv, siger Thorkild Fogde fredag eftermiddag i en skriftlig kommentar til TV 2.

Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Burde have reageret

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) fremhæver, at han har lagt forhørsledelsens konklusion til grund for, at Thorkild Fogde nu kan genindtræde i tjenesten.

- Thorkild Fogde har ydet en enorm indsats for Danmark, ikke mindst gennem coronakrisen. Jeg glæder mig til samarbejdet med ham, siger Peter Hummelgaard i pressemeddelelsen.

Kritikken mod Thorkild Fogde gik på, at han vidste, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet. Alligevel kørte politiet i flere dage videre med planen om at bistå med den omfattende opgave med at slå alle mink ned.

Ikke bare minkene på de smittede farme, men alle mink i Danmark, fremgik det af Minkkommissionens beretning, hvor kommissionen konkluderede:

- Thorkild Fogde har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning.

Kritikken gik blandt andet på, at Thorkild Fogde med sin deltagelse på et pressemøde 7. november 2020 var med til at "støtte op om udmeldinger", der fastholdt minkavlere og offentligheden i "en vildfarelse", selvom han på det tidspunkt var gjort opmærksom på, at der ikke var hjemmel.

- Vi er uenige og meget overraskede over vurderingen, som vi ser frem til at få prøvet i det videre forløb, udtalte Thorkild Fogde sammen med sin advokat, Lise Lauridsen, i en skriftlig kommentar til TV 2 i forbindelse med hjemsendelsen.

Det tjenstlige forhør er blevet gennemført af en forhørsledelse bestående af forhenværende højesteretspræsident Thomas Rørdam (formand), landsdommer Annette Dellgren og landsdommer Jens Hartig Danielsen, oplyser Justitsministeriet.

Undersøgelse af hovedperson i minksag stoppede efter jobskift

Mens disciplinærsagen blev behandlet, var politidirektør i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Lene Frank, konstitueret som rigspolitichef.

Hun genindtræder nu i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Ud over Thorkild Fogde blev også departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard fritaget fra tjeneste og fik stillet et tjenstligt forhør i udsigt som konsekvens af Minkkommissionens beretning.

Men 30. november kom det frem, at den tjenstlige undersøgelse af Studsgaard ikke længere kunne fortsætte, fordi han havde fået nyt job og ikke længere var ansat i staten.

59-årige Henrik Studsgaard er blevet ansat som ny direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.