Samfund

Nødsituation: Forældrenes Landsorganisation vil lukke pressede daginstitutioner

Landets daginstitutioner står over for en mulig nødsituation, og derfor bør regeringen gribe ind og lade forældre passe hjemme med løn, mener FOLA.

Det ekstraordinære pres på mange af landets daginstitutioner har ført til et uforsvarligt miljø for børnene.

Derfor er det på tide at trække i håndbremsen og genoverveje, hvordan børnepasningen skal foregå.

Sådan lyder det omfattende forslag fra Forældrenes Landsorganisation (FOLA), som gerne ser, at vi lukker alle de daginstitutioner, hvor der er for få voksne eller for få uddannede pædagoger.

- Man bør gøre bruge af nødpasningsdelen af dagtilbudsloven. Hvis ikke man kan holde dagtilbuddene åbne, må det være på tide at indføre nødpasning, siger formand for FOLA Signe Nielsen.

Den seneste tid har TV 2 kunnet fortælle, hvordan en række dagtilbud i hele landet er begyndt at opfordre forældre til at holde børnene hjemme. Det er blandt andet på grund af disse opfordringer, at FOLA nu vil lukke institutionerne.

- Hvis der ikke er nok personale i institutionen, kan man så overhovedet overholde dagtilbudsloven? Det står i loven, at børn ikke bare skal opbevares, men udvikles, siger Signe Nielsen.

Er det ikke en overreaktion at lukke daginstitutionerne, fordi der ikke er fuld bemanding?

- Man lukker ned for operationer, fordi der ikke er nok læger til at udføre dem. Den store forskel er, at børn ikke kan selv sige fra. Jeg vil have staten og kommunerne til at reagere. Nu bliver vi bedt om at holde børn hjemme, men det kan vi jo heller ikke gøre.

Der er tre konkrete nedslagspunkter i FOLA’s nødplan:

  1. Aktiver nødpasning og luk underbemandede daginstitutioner med for få voksne og/eller for få uddannede pædagoger
  2. Tillad pressede daginstitutioner at åbne senere og lukke tidligere og kompenser forældre for tabt arbejdstid
  3. Forlæng barsel til to år for at frigøre pædagoger fra vuggestuer til børnehaver

_

Hjemmepasning med løn

Som en del af forslaget vil det derfor blive muligt for forældrene at passe hjemme med løn – såkaldt nødpasning – hvilket regeringen og arbejdsmarkedets parter i samarbejde må finde ud af, hvordan skal fungere, siger hun.

- Det rammer arbejdsmarkedet, som i forvejen er ramt. For lige nu ser man, at nogle ressourcestærke tager et valg om at gå ned i tid på grund af forholdene i daginstitutionerne. Men det kan SOSU-assisten og pædagogmedhjælperen ikke, så det vil ramme arbejdstilbuddene.

Det lyder umiddelbart meget dyrt. Hvem skal betale lønnen?

- Det her er bare en ide til at skaffe flere hænder. Det må være arbejdsmarkedets parter, som må finde ud af resten. De mangler arbejdskraft og har en interesse i det her, så de må hjælpe til. Vores interesse er at hjælpe børnene med at trives.

Derudover vil FOLA også forlænge barslen til op mod to år, så der kan frigøres pædagoger fra vuggestuerne, som i stedet skal hjælpe til i børnehaverne.

Vil det ikke skade ligestillingen, hvis man forlænger barslen, når man ved, at kvinder tager længere barsel end mænd?

- Jo. Og det er ikke nødvendigvis det, jeg synes er den bedste ide. Jeg er nødt til at se på, hvad der er bedst for barnet, og det er ikke at komme ned til nye ansigter hele tiden i institutioner med for lidt personale. Jeg er ikke fan af to års barsel, det er ikke en politik, som FOLA har. Men regeringen gør ikke nok aktivt for at skaffe flere pædagoger, så nu er vi her.

Forslaget skal ifølge Signe Nielsen ses som en midlertidig løsning indtil, at der er nok pædagoger i daginstitutionerne.

Arbejdsgiverforening er uenig: "Slet ikke løsningen"

Dansk Arbejdsgiverforening anerkender, at der er store problemer med personalemangel, men forslaget, som det tager sig ud fra FOLA, bryder organisationen sig ikke om.

Det skriver Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, i en mail til TV 2.

- Det er klart, at det er en meget ærgerlig situation for både børn, forældre og personalet i daginstitutionerne, hvis der mangler personale. Men mangel på arbejdskraft er desværre et problem i store dele af både den private og offentlige sektor, skriver hun.

- Og det er derfor slet ikke løsningen i stedet at lade forældrene selv passe børnene eller reducere åbningstiderne i daginstitutionerne. Det vil jo blot i stedet vælte problemerne over på de brancher, som forældrene arbejder i.

Løsningen på den manglende arbejdskraft bør ifølge Pernille Knudsen i stedet bero på reformer, som øger arbejdsudbuddet generelt.

- Og derudover må kommunerne arbejde meget seriøst med at sikre, at arbejdet tilrettelægges og daginstitutionerne drives på en tryg måde, hvor der er tilstrækkeligt med personale. Det kan blandt andet handle om at få flere deltidsansatte på fuld tid og forsøge at reducere sygefraværet, som desværre generelt er højere i kommunerne end i andre sektorer, skriver hun.

Store problemer med at finde hænder

De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der i sidste halvår af 2022 var 4240 mislykkede forsøg på at udfylde pædagogstillinger svarende til hvert tredje job i sektoren. Derudover var der 1100 mislykkede forsøg på at hyre pædagogmedhjælpere.

En rundspørge fra fagforeningen BUPL, som organiserer pædagoger i størstedelen af landet, viser, at der er omfattende problemer med sygdom i landets daginstitutioner. Ud af 610 adspurgte arbejdsrepræsentanter svarer 380, at sygemeldinger udfordrer dem ekstraordinært i januar.

Over halvdelen af de sygdomsramte institutioner har haft udfordringer med at finde vikarer til at dække ind, mens hver tiende har måttet bede forældrene om at holde børnene hjemme eller hente tidligt.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har ikke ønsket at kommentere forslaget og henviser i stedet til regeringens ordførere. Han har dog tidligere erkendt over for TV 2, at der er store rekrutteringsproblemer i daginstitutionerne.

- På kort sigt handler det blandt andet om at uddanne flere voksne til pædagoger på mere fordelagtige økonomiske vilkår. På længere sigt skal vi have en diskussion i det danske samfund om, hvad vi uddanner os til. Der er for mange i dag, der uddanner sig væk fra materiale og mennesker, og for mange, som uddanner sig ind bag skrivebordene, sagde han.