PFAS truer miljøet - alligevel importerer danske firmaer over 6 ton om året

Mens myndighederne forsøger at kortlægge og begrænse PFAS-forureningen af drikkevandet, fødevarerne og miljøet, fortsætter brugen af kemikalierne.

Regeringen har som erklæret mål at afværge, inddæmme og oprense PFAS-forureninger, og det skal der laves en national handlingsplan for.

Senest har miljøminister Magnus Heunicke (S) meldt ud, at et nationalt forbud mod PFAS-holdigt brandslukningsskum er på vej.

Men samtidig forsætter anvendelsen af PFAS ufortrødent i de danske virksomheder.

I 2021 importerede og anvendte danske virksomheder 6,4 ton af de såkaldte evighedskemikalier. Det er mere end 1 gram PFAS per indbygger i Danmark.

Det viser tal fra Arbejdstilsynet.

Det lyder måske ikke umiddelbart af meget – men her er det værd at bemærke, at et gram PFAS svarer til en milliard nanogram, og de danske myndigheder peger selv på potentielt sundhedsskadelige effekter ved indtagelse af koncentrationer af visse PFAS-stoffer målt i netop nanogram pr. liter.

De 6,4 ton PFAS, der hvert år anvendes af danske virksomheder, risikerer at ende i miljøet og skabe problemer i fremtiden – ligesom de foregående årtiers PFAS forbrug nu har fundet vej til drikkevandsboringer, fødevarer og vandmiljøet.

Har brugt tonsvis af PFAS

Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, mener, at det er paradoksalt, at danske firmaer fortsat anvender tonsvis af PFAS-kemikalier, når nu vi som samfund har udfordringer med en bred vifte af PFAS-forureninger.

- Problemet er, at stofferne ikke nedbrydes i miljøet, og de bliver i kroppen i rigtig mange år. Så det, vi har importeret sidste år, forrige år og for ti år siden, er der stort set stadigvæk, siger han.

Professoren mener, at danske virksomheders anvendelse af 6,4 ton PFAS om året er problematisk.

- Det bekymrer mig, for tallet burde være nul. Det her er stoffer, der er blandt de mest giftige industrikemikalier, vi overhoved kender, siger Philippe Grandjean.

PFAS er op til 200.000 gange giftigere end de pesticidrester, som danske myndigheder i årevis har prøvet at holde ude af vandforsyningerne.

- Vi har brugt tonsvis af PFAS i årtier, og nu må vi altså sætte en stopper for det. Og så må vi planlægge noget virkelig konstruktiv og logisk oprydning, så vi får fjernet PFAS fra de steder, hvor det gør mest ondt, siger professoren.

Ecco vil udfase brugen

Ifølge Arbejdstilsynets optegnelser i produktregistret, hvor danske virksomheder skal anmelde deres import og eventuelle produktion af farlige kemiske stoffer, bruges PFAS i Danmark til fremstilling af en række produkter.

Siden 2011 er PFAS blevet brugt af danske firmaer til at fremstille blandt andet maling og lak, poler- og plejemidler, rengøringsmidler, smøremidler og imprægneringsmidler.

Et af firmaerne er danske Ecco. Firmaet har ikke ønsket at stille op til et interview med TV 2, men skriver i en mail:

"Ecco opfylder gældende lovgivning på området og arbejder endog efter strengere krav til PFAS end det krævede."

Firmaet tilføjer desuden, at man arbejder på at finde alternativer til PFAS.

"Vi har en målsætning om totalt at udfase PFAS i vores produktion og forventer at nå 50 procent-milepælen i løbet af 2023. En fuldstændig udfasning er målsat til 2025," skriver selskabet til TV 2.

Det her skal vi af med

Regeringen påpeger i regeringsgrundlaget, at man vil arbejde for et forbud mod PFAS-stoffer på EU-plan og samtidig tage initiativer til begrænsning af brugen i Danmark.

Det støttes af Dansk Industri (DI).

- PFAS er noget skidt, når vi har det ude i miljøet og vi bliver udsat for det, så derfor skal vi selvfølgelig begrænse det så meget, som vi kan, siger underdirektør Karin Klitgaard fra Dansk Industri.

Hun fremhæver, at DI’s medlemmer gerne vil væk fra brugen af PFAS.

- Virksomhederne forsøger derfor også at gå tilbage til deres leverandører og sige: ”Det her skal vi af med. Hvordan kommer vi det?”

Dansk Industri påpeger i samme åndedrag, at der er nogle produkter, hvor det fortsat giver mening at anvende PFAS.

- PFAS har nogle ret fantastiske egenskaber, som gør det muligt at lave nogle unikke løsninger for eksempel på medicinsk udstyr, siger Karin Klitgaard.

Hun er ikke specielt bekymret over de 6,4 ton PFAS som danske virksomheder hvert år bruger.

- At der er PFAS i en smøreolie eller i malingen på en maskine, er ikke et sundhedsproblem. Det er det først, når det havner i miljøet. Så man kan ikke rigtig bruge det tal til at sige, hvor stort problemet er, siger hun.