Samfund

Fire voksne til 64 børn pressede institution til drastisk beslutning: - Håber, det aldrig sker igen

Fire pædagoger er nødt til at gøre ni pædagogers arbejde på jysk daginstitution, fordi der ikke kan findes nogen til at dække hullerne.

Der er problemer med at rekruttere pædagoger og skaffe vikarer over hele landet.

Af selv samme årsag er det blevet endnu sværere at holde korthuset stående, når sygemeldingerne vælter ind.

For Helle Holmgaard Petersen, der er pædagog hos Idrætsinstitutionen Kolbøtten i Kolt Hasselager, fik det den konsekvens, at hendes arbejdsplads måtte opfordre forældre til at holde deres børn hjemme, fordi de kun var fire voksne - både pædagoger og pædagogmedhjælpere - på arbejde.

- Det var første gang nogensinde, at vi skrev og bad om det. Vi prøver at strukturere, at sådan noget ikke kan ske. Vi vil meget gerne passe folks børn, og det har de også ret til. Men vi står i en uforsvarlig situation, og det bliver sidste udvej, når der ikke kan komme vikarer.

På hendes institution er der to langtidssygemeldinger og tre barsler, som de ikke kan finde afløsere til, og derfor er de kun fire faste pædagoger til op mod 64 børn. Derudover har de otte pædagogmedhjælpere, når der altså ikke er sygemeldinger.

- Jeg har en kollega, som er eneste pædagog på to børnehavestuer. Hun skal stå for samtaler, dokumentation, skriftligt arbejde, handleplaner og sprogvurdering helt selv. Så jeg må hjælpe hende, mens jeg også skal være i vuggestuen, og så må jeg forlade mine to kolleger. Det skal vi nå på en hverdag udover at være sammen med børnene, siger Helle Holmgaard Petersen.

De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der i sidste halvår af 2022 var 4240 mislykkede forsøg på at udfylde pædagogstillinger svarende til hvert tredje job i sektoren. Derudover var der 1100 mislykkedes forsøg på at hyre pædagogmedhjælpere.

Udfordringer med at skaffe vikarer mange steder

Uden nogen sygemeldinger er der 12 voksne til stede i Idrætsinstitutionen Kolbøtten, og dermed ligger institutionen godt rent normeringsmæssigt, mener Helle Holmgaard Petersen.

Det overhængende problem er dog at få udfyldt de manglende pædagogstillinger og få tilknyttet vikarer, men der er stor rift om begge dele. Hendes erfaring er, at vikarer i stigende grad bliver hevet i fra flere daginstitutioner, og derfor må afvise en lang række tilbud.

- Det er en kæmpe problematik, for det presser ikke kun os pædagoger, når vi ikke kan få nogle til at dække ind. Det presser også forældrene og arbejdsmarkedet, når vi sender det videre og beder dem holde børnene hjemme. Det så vi også under corona, at det ramte alle, når institutionerne lukkede, siger hun.

Var det ikke muligt bare at passe børnene den dag, kunne I ikke have klaret den ved at løbe lidt hurtigere?

- Jo, det kunne vi sikkert, men det er vores ansvar at sikre børnenes trivsel og passe på dem. Det kunne vi ikke.

En rundspørge fra fagforeningen BUPL, som organiserer pædagoger i størstedelen af landet, viser, at der er omfattende problemer med sygdom i landets daginstitutioner. Ud af 610 adspurgte arbejdsrepræsentanter svarer 380, at sygemeldinger udfordrer dem ekstraordinært i januar.

Over halvdelen af de sygdomsramte institutioner har haft udfordringer med at finde vikarer til at dække ind, mens hver tiende har måtte bede forældrene om at holde børnene hjemme eller hente tidligt.

- Det er sidste udvej at spørge forældrene om hjælp på den måde. Jeg håber, at det aldrig kommer til at ske igen, siger Helle Holmgaard Petersen.

_

Kommunen står overfor pædagogkrise

I Aarhus Kommune har man opstillet det, man kalder syv ”vilde” problemstillinger, som der skal særligt fokus på, fordi de vil udfordre borgerne markant i fremtiden.

En af dem er netop manglen på pædagoger. Frem mod 2030 forventer Aarhus at mangle 1100 pædagoger, siger kontorchef i kommunens pladsanvisning Ann Olivia Keblovszki.

- Vi er pressede på kapaciteten og har forsøgt at åbne tomme grupperum eller nybyggerier, men det er en helt enorm udfordring at rekruttere personale. Førhen kunne vi nok starte tre måneder før åbning, men det kan vi ikke mere, siger hun.

De har en institution i Beder-Malling, som de vil åbne for at aflaste problemerne i dagtilbuddene, og planen var at slå dørene op fra 1. februar. Men det kan ikke lade sig gøre alligevel.

- Det er en tom bygning lige nu, og den ville vi åbne som institution fra 1. februar. Den seneste melding, vi har fået, er, at de nok ikke har personale til at åbne før efter sommerferien, siger kontorchefen.

Hvad skal man gøre for at få det løst?

- Jeg tror ikke, at jeg har svaret på, hvordan man får løst den her udfordring. Vi har sammensat en arbejdsgruppe, som skal prøve at kigge nærmere på, hvad det er for nogle muligheder, vi har. Hvis det bare var noget, jeg på stående fod kunne give svar på, ville det nok ikke være en udfordring af den her karakter.

Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus tilføjer desuden, at kommunen gerne vil hjælpe de pressede daginstitutioner med at finde en løsning, hvis de ikke kan skaffe nok hænder på dagen.

- Såfremt et dagtilbud oplever udfordringer med at opretholde et forsvarligt pasningstilbud, skal den pædagogiske leder kontakte sin dagtilbudsleder, hvorefter der vil blive fundet en løsning, lyder det fra kommunen i et skriftligt svar.

Går udover børns hverdag

Der går nærvær tabt, når man ikke kan fastholde sine pædagoger. Man kan ikke erstatte denne nærvær ved blot at hente vikarer, der kan dække ind for sygdom og personalemangel i landets daginstitutioner, forklarer Ane Bjerre Odgaard, som er ph.d. og lektor på pædagoguddannelsen på UC Syd.

Børn har brug for tryghed, velkendte ansigter og en følelse af at blive set, mener hun. Derfor kan den nuværende situation få konsekvenser for børnenes velvære i de daginstitutioner, hvor det står værst til.

- Der er ingen tvivl om, at børns chancer for en optimal hverdag afhænger af, at der er nok voksne til stede. Børnenes trivsel og tryghed hænger meget sammen med oplevelsen af at kende de voksne i institutionen, som er deres omsorgspersoner, siger hun.

Hun efterlyser derfor, at man fra politisk side gør mere for at skabe gunstige forhold for pædagogerne, så det bedre kan betale sig at arbejde i sektoren. Blandt andet ved at uddanne langt flere pædagoger.

- Pædagoger skal ikke være en udskiftelig ressource. Det er et kæmpestort samfundsproblem, og de helt store redskaber skal frem for at løse det. Ellers vil det kunne mærkes både hos det enkelte barn og deres familier.

Lige nu ser Danmark ind i økonomisk krise, og flere velfærdssektorer er under pres. Hvad gør lige det her område så vigtigt?

- Det er noget, der rammer alle niveauer af vores samfund. Det er et essentielt problem, at det presser nogle forældre til at tage fridage, når så mange daginstitutioner kan opleve de her nødsituationer. Det er alt for mange.

Store rekrutteringsproblemer, siger Tesfaye

Det er en enorm udfordring at finde personale til velfærdssektorerne i øjeblikket, og det mærkes også på daginstitutionerne. Det erkendte børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), da han lørdag talte med TV 2.

- På kort sigt handler det blandt andet om at uddanne flere voksne til pædagoger på mere fordelagtige økonomiske vilkår. På længere sigt skal vi have en diskussion i det danske samfund om, hvad vi uddanner os til. Der er for mange i dag, der uddanner sig væk fra materiale og mennesker, og for mange, som uddanner sig ind bag skrivebordene, sagde han.

Det er langt fra tilfredsstillende, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), der slår fast, at pasningsgarantien skal overholdes. Video: TV 2 NEWS

Ministeren pegede på den nuværende plan om at indføre minimumsnormeringer fra 1. januar 2024 som et løsningsforslag på udfordringerne. Indtil da vil det være nødvendigt at gøre brug af pædagogmedhjælpere og vikarer, lød det.