Akutsygeplejersker i oprĂĄb: Har ikke tid til at rapportere alvorlige fejl

TV Midtvest logo
I samarbejde med TV Midtvest

Ifølge akutlægerne på Regionshospitalet Gødstrup har akutafdelingen været i såkaldt "rød tilstand", og patientsikkerheden er truet.

95 sygeplejersker i akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup har fået nok af det store arbejdspres og de manglende ressourcer.

I forrige måned advarede hospitalets læger i et bekymringsbrev om, at patientsikkerheden er truet.

Og det er en bekymring, som sygeplejerskerne deler.

- Vi savner en hospitalsledelse, som træder i karakter, når indtaget af patienter overstiger antallet af sengepladser og personale i akutafdelingen, hvorved patientsikkerheden trues, skriver de i et støttebrev.

Stigning i sygemeldinger

Sygeplejerskerne fremhæver blandt andet, at "grundet arbejdspresset i afdelingen er det ikke muligt for sygeplejerskerne at indberette UTH i arbejdstiden".

UTH står for "utilsigtet hændelse". Det betyder, at der opstår en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Det kan for eksempel være alt fra mangler i sikkerhedssystemer og tab af information til problemer med teknisk udstyr og uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet.

Akutafdelingens sygeplejersker beskriver også, at de over de sidste år har ydet "en ekstraordinær stor indsats for at imødekomme behovet for akut behandling".

- I samme periode er der set en stigning i sygemeldinger, rekrutteringsproblemer, gentagne pĂĄbud og et straks pĂĄbud fra Arbejdstilsynet, lyder det.

"Bekymrende og kritisabelt"

Sygeplejerskerne bakker op op lægerne, som i deres bekymringsbrev skriver, at akutafdelingen har været i såkaldt "rød tilstand" siden dens åbning i april og frem til november sidste år i over 30 procent af døgnets timer.

"Rød tilstand" vil sige, at behovet for akut behandling overstiger akutafdelingens ressourcer.

Ifølge sygeplejerskerne er der anledning til "stor bekymring for de planlagte besparelser på minimum 6,5 millioner kroner i akutafdelingens budget".

- Det er vores klare overbevisning, at besparelser på sygeplejerske- og speciallæge fremmøde vil være uforsvarlige i henhold til patientsikkerheden, skriver de.

Desuden lyder det fra sygeplejerskerne, at de finder det "bekymrende og kritisabelt, at der ikke fra hospitalsledelsen vises lydhørhed og handling i forhold til de alvorlige bekymringer."

- Vi savner en handlekraftig hospitalsledelse, som finder løsninger på de problemstillinger vi har påpeget i en årrække.

Ingen dokumentation

Jens Friis Bak, lægefaglig direktør for Regionshospitalet Gødstrup, fortalte i sidste uge, at det bliver taget alvorligt, når afdelingens speciallæger siger, at patientsikkerheden er truet.

Det gjorde han i en pressemeddelelse, som Region Midtjylland udsendte 19. januar.

Samtidig fortalte han, at ledelsen er bevidst om, at afdelingen er under stort pres.

- Vi anerkender, at akutmodtagelsens personale er presset i forsøget på at få tingene til at hænge sammen, sagde Jens Friis Bak.