Samfund

Efter 400 år er det slut med vajende dannebrog på Kronborg

Den daglige flaghejsning ved Kronborg Slot er fra årsskiftet blevet droppet. Dansk Folkeparti kalder beslutningen "helt på månen".

I Helsingør skal man i fremtiden spejde langt efter dannebrog på bastionen ved Kronborg Slot.

Siden 1600-tallet har det ellers været en tradition, at det rød-hvide flag har blafret i vinden fra solopgang til solnedgang ud mod Øresund.

Men nu er det slut med at hejse og sænke dannebrog på daglig basis fra den ikoniske bygning i den nordsjællandske by, skriver Helsingør Dagblad.

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser til TV 2, at flagtraditionen sluttede ved årsskiftet. Beslutningen skyldes effektiviseringer.

Afstemning

Hvad synes du om, at dannebrog ikke længere dagligt skal blafre ved Kronborg Slot?

Sparer én million kroner

Den daglige flaghejsning på Kronborg er historisk set blevet varetaget af de vagter, der fysisk var til stede på slottet.

Men vagtberedskabet er blevet omlagt, hvilket betyder, at de ikke længere fast befinder sig på matriklen. I stedet er det nu en kørende alarmpatrulje, der holder øje med og patruljerer ved Kronborg Slot.

Den centrale styring og overvågningen af Kronborg vil fremadrettet foregå fra vagtstuen på Amalienborg.

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen giver de samlede omlægninger – som blandt andet omhandler det rød-hvide flag på Kronborg – årligt omkring én million kroner i besparelse.

Dannebrog vil dog fortsat stryge til top på de officielle flagdage herhjemme, lyder det.

Slut med tradition fra nationalt symbol

TV 2 har talt med David Høyer, der er museumsleder hos Museerne Helsingør, omkring Slots- og Kulturstyrelsens beslutning.

Som nabo til den ikoniske bygning kan David Høyer dagligt følge med i arbejdet med at vedligeholde stedet.

Han forklarer, at det omkring 600 år gamle slot konstant kræver vedligeholdelse, og derfor kan museumslederen godt forstå, at der kan ligge økonomiske grunde bag styrelsens valg.

Men Kronborg Slot er et nationalt symbol, og med det følger der ifølge David Høyer flere traditioner, som giver stedet værdi.

De omhandler blandt andet den daglige flaghejsning og -nedtagning, salutering ved kongelige mærkedage, og når dronningen går ombord på Kongeskibet Dannebrog.

TV 2 arbejder på at få et interview med Slots- og Kulturstyrelsen omkring beslutningen om at droppe traditionen med dannebrog på Kronborg Slot.

Kulturministeren skal svare

Den bare flagstang er også nået forbi Christiansborg, hvor Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti kalder det "helt på månen at droppe en så vital del af dansk kulturarv og traditionerne omkring Kronborg".

- Det signalerer til os selv og omverdenen, hvem vi er som folk. Det bør man ikke spare væk for en million kroner. De penge må kunne findes. Dannebrog skal selvfølgelig veje over Kronborg. Hvilket signal sender det ikke til svenskerne? siger Mikkel Bjørn til TV 2.

Traditionen sluttede ved årsskiftet, og der har ikke været nogen kritik indtil nu. Er det så virkelig så alvorligt, som du siger?

- Jeg bor ikke i Helsingør og har ikke været opmærksom på det. Selvfølgelig er det vigtigt. Det handler om vores historie og vores mange krige mod svenskerne. Det er en del af vores selvforståelse.

Mikkel Bjørn vil tage fat i kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og høre, "om det virkelig kan være rigtigt, at danneborg ikke skal veje over en af vores stolteste kulturinstitutioner". Alternativt mener han, at det må være muligt at finde frivillige, der gerne vil hjælpe med at hejse flaget over Kronborg hver dag.

Danmarksdemokraternes Marlene Harpsøe oplyser til TV 2, at hun torsdag har stillet kulturminister et paragraf 20-spørgsmål om sagen.

Ordlyden er følgende:

- Hvad mener ministeren om, at Slots- og Kulturstyrelsen har afskaffet flagning med dannebrog ved Kronborg Slot, og hvad agter ministeren at foretage sig for at sikre, at dannebrog igen dagligt vajer ved Kronborg?

Ministeren har fem dage til at svare på spørgsmålet.