Herlufsholms hemmeligheder

Styrelse med massiv kritik af Herlufsholm – vil have millioner retur

Den foreløbige vurdering er, at kostskolen skal betale 27 millioner kroner tilbage af statstilskuddet for sidste skoleår.

Herlufsholm Skole og Gods bør pålægges at betale 27 millioner kroner tilbage i tilskud, lyder foreløbig vurdering fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det er styrelsens foreløbige vurdering, at kostskolen "ikke overholder og ikke har overholdt frihed og folkestyre-kravet."

I vurderingen står der, at der er grundlag for at træffe afgørelse om at pålægge skolen at tilbagebetale 27 millioner kroner af det tidligere modtagne statstilskud, hvilket svarer til halvdelen af skolens statstilskud for skoleåret 2021/2022 på samlet 53.903.525 kroner.

Styrelsen skriver, at der er anledning til "alvorlig bekymring" for elevkulturen og elevtrivslen, og at det er udtryk for "en helt utilstrækkelig håndtering af elevkulturen fra bestyrelsens og ledelsens side."

- Styrelsen finder således ikke, at håndteringen sikrer trygge rammer om elevernes hverdag, der er med til at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt styrke og udvikle deres demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, står der i vurderingen.

Enkeltstående episoder eller generel kultur?

I et svar på sin hjemmeside skriver Herlufsholm Skole og Gods, at skolen sætter spørgsmålstegn ved, om styrelsen har hjemmel til at tilbageholde tilskud, sådan som det er angivet.

- Navnlig er det uklart, hvorfor Stuk – i modsætning til eksterne ekspertvurderinger – mener, at enkeltstående episoder er udtryk for en generel kultur, og hvad grundlaget er for denne vurdering, skriver skolen.

Skolen har til 22. februar til at svare, hvorefter styrelsen vil træffe en afgørelse.

Elev blev bundet med tape og filmet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet slår blandt andet ned på, at omfanget af episoder om mobning, voldsomme handlinger og krænkende adfærd er alt for stort, ligesom ledelsens indsats er helt utilstrækkelig.

I alt beror vurderingen på 12 sager fra skoleåret 2021/22, der involverer 26 elever, som er sanktioneret for at bryde skolens reglement. Blandt andet har en elev tømt en brandslukker ud over en sovesal med otte elever og en elev slog en anden elev så voldsomt under det såkaldte fugleskydningsarrangement, at han måtte på skadestuen.

En anden episode drejer sig om "en længere episode i et omklædningsrum", hvor en elev har fået fødderne tapet sammen, håndled stripset sammen på ryggen og fået ført tape om munden. Herefter blev eleven med tape om fødderne, hjulpet op for at blive skubbet ned igen og til sidst, stadig med tape om fødderne, trukket i armene ind i et baderum af to andre elever, hvor bruseren blev tændt. Det blev filmet, og videoen blev senere delt i en Snapchat-gruppe, ligesom stillbilleder fra den blev lavet til memes blandt andet med teksten ”fat jew dragged to gas chamber, 1944 colorozed.”

Derudover indgår en række episoder fra tidligere skoleår, blandt andet om lodtrækning om, hvem der skulle have slag og en ottendeklasseselev, der blev tvunget af andre elever til at drikke en flaske indeholdende blandt andet urin.

Manglende anerkendelse har betydet manglende håndtering

Herlufsholm har anerkendt, at episoderne har fundet sted, og at der har eksisteret en uacceptabel subkultur, men også, at der er tale om enkeltsager. Det er styrelsen uenig i.

- Episoderne på skolen viser gentagne tilfælde af voldsom, ydmygende og krænkende adfærd eleverne imellem. Det er således styrelsens foreløbige vurdering, at de ikke kan slås hen som enkeltepisoder, lyder det.

Desuden har skolens manglende anerkendelse af problemernes omfang betydet, at skolen ikke har håndteret de bagvedliggende årsager.

I foråret 2022 viste TV 2 dokumentaren ’Herlufsholms hemmeligheder’, hvor tidligere elever stod frem og fortalte om en ”sadistisk kultur” med mobning, krænkelser og vold på skolen.

Ledelsen på eliteskolen nord for Næstved bakkede først den daværende rektor, Mikkel Kjellberg, op. Men få dage senere blev rektoren fyret, det udskældte præfektsystem blev droppet, og sovesale var nu frivillige. På et ekstraordinært møde 25. juni 2022 besluttede bestyrelsen for Herlufsholm at træde tilbage. Siden er der både kommet en ny rektor, ny formand og en helt ny bestyrelse til.