Organisationer vil have gjort krænkende kondomfænomen ulovligt

Fænomen, hvor manden fjerner kondomet i smug under samleje, er ulovligt i andre lande. Men i Danmark er det ikke en del af samtykkelovgivningen.

Flere kvinder oplever, at manden fjerner kondomet i smug under samleje – uden at de ved det.

Fænomenet kaldes stealthing og er ifølge organisationer noget, som foregår i Danmark. TV 2 har talt med 16 kvinder, der fortæller, at de har oplevet stealthing.

I lande som Storbritannien, Australien og New Zealand er stealthing ulovligt, mens der er givet en dom i Schweiz.

Anderledes forholder det sig i Danmark, hvor stealthing ikke er ulovligt. Men ifølge organisationer og eksperter kræver det lovgivning, hvis tendensen skal stoppes.

Sådan lyder det blandt andet fra Everyday Sexism Project Danmark, der er en frivillig forening mod sexisme.

- Stealthing er sex uden samtykke, og det burde blive betragtet på linje med andre former for overgreb, siger Zen Donen, talsperson for foreningen.

Også Sex og Samfund mener, at politikerne bør se på at gøre stealthing ulovligt. Det fortæller generalsekretær i Sex og Samfund Majbrit Berlau.

- Hvordan det skal gøres, må være op til de respektive myndigheder, men der er ingen tvivl om, at der foregår en handling, der ikke er samtykke til, og som bør have konsekvenser, siger hun.

Fænomen med konsekvenser

Majbrit Berlau peger på, at stealthing er et tydeligt brud på en aftale, og at det kan få store konsekvenser for den, der udsættes for det.

- Med den samtykkelovgivning, vi har nu, hvor det er fuldstændigt klart, at der skal gives samtykke til, hvad der foregår blandt parterne, så kan jeg ikke se, at stealthing skulle være inden for samtykke, siger hun.

Han kan sige, kondomet er gledet af. Hun kan sige noget andet

Lise Holten, advokat

Men selvom stealthing foregår i Danmark, er det ikke nævnt specifikt i lovgivningen.

Straffelovrådet, der rådgiver Justitsministeriet i, hvordan det kan forholde sig til forskellige spørgsmål om lovgivning, har tilbage i 2020 forholdt sig til stealthing i forbindelse med samtykkeloven. Her kom et flertal frem til, at det bør nævnes specifikt i lovgivningen, hvis det skal kriminaliseres.

- Hvis forhold af denne karakter ønskes gjort strafbare, bør det derfor ske ved en særskilt bestemmelse, sådan som det eksempelvis er tilfældet ved straffelovens paragraf 221 om samleje ved tilsnigelse, lyder det i betænkningen.

Kender du noget til "stealthing"?

Kender du noget til "stealthing", eller har du selv gjort det i en seksuel relation? Så hører TV 2 gerne fra dig.

Skriv til Laura Kongsmark Schuldt på laks@tv2.dk. 

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Fik afvist sager

I Schweiz blev en mand idømt 12 måneders betinget fængsel, efter at han på en Tinder-date med en kvinde fjernede kondomet under samleje. I Storbritannien, hvor det også er ulovligt, har der i medierne været beskrevet en sag med én mand, der er blevet dømt for stealthing.

Der er endnu ikke nogen eksempler på, at nogen er blevet dømt direkte for stealthing i Danmark.

Ligesom med samtykkeloven må man inddrage alle mulige former for beviser

Zen Donen, talsperson for Everyday Sexism Project

Advokat Lise Holten har lang erfaring inden for samtykkesager. Hun fortæller, at hun har haft to sager, hvor kvinder har anmeldt stealthing til politiet. Begge sager blev dog afvist med begrundelsen om, at der var samtykke til samlejet.

Lise Holten klagede efterfølgende over afgørelsen til Statsadvokaten, fordi hun mente, at der ikke længere var samtykke, når manden tog kondomet af. Det ændrede dog ikke noget.

Sagerne var før samtykkelovgivningen, men hun tror ikke, at det ville være anderledes i dag. Det tilskriver hun, at der vil være en meget tung bevisbyrde at løfte.

- Han kan sige, kondomet er gledet af. Hun kan sige noget andet, men der har jo været samtykke til samleje. Det er virkelig svært, for mange detaljer er svære at bevise, siger Lise Holten.

En bevidst handling

Også Helle Hald, der er advokat ved Sirius Advokater og beskæftiger sig med sager om vold og seksuelle overgreb, ærgrer sig over, at loven ikke er klarere.

Hun har tidligere haft en sag, hvor der havde været samtykke til samleje, men da manden ville have analsex, var der ikke samtykke fra kvinden, og han blev derfor dømt. Selvom der altså var samtykke til samleje i begyndelsen.

Det, mener advokaten, er sammenligneligt med, hvad der sker under stealthing, og hun undrer sig derfor over, at man ikke kan blive dømt for stealthing.

- På det principielle plan er det på sin vis det samme, for når personen giver samtykke til, at de skal være sammen på en bestemt måde, omfatter det også, at der bruges kondom, siger Helle Hald, der er talsperson for organisationen Hjælp Voldsofre.

Der har ikke været mange domme i de lande, hvor der er lovgivet imod stealthing. Hvad skulle det ændre at gøre det ulovligt?

- På et tidspunkt blev der foreslået at kriminalisere psykisk vold, hvor folk sagde det samme. Man skal ikke se på, om man får nogen dømt, men se på, om det er en acceptabel adfærd at snyde med et kondom. Vi skal kriminalisere for at undgå den handling, for det er ikke en acceptabel adfærd. Det er en bevidst handling, hvor den pågældende godt ved, at det er forkert, siger Helle Hald.

Skal sende et signal

Hos Everyday Sexism Project mener talspersonen ikke, at stealthing skal dømmes som voldtægt, men derimod have sin egen selvstændige bestemmelse i loven.

Talspersonen er ikke bekymret for, at man ikke skulle kunne bevise hensigten. Hun peger på, at der eksempelvis kan være vidner, der har hørt vedkommende sige noget om, at de ville stealthe, eller en sms, der afslører det.

- Det kan være svært, men ligesom med samtykkeloven må man inddrage alle mulige former for beviser. Nogle gange vil det være påstand mod påstand, og hvis begge parter er lige troværdige, skal der selvfølgelig ske frikendelse, siger Zen Donen.

Men lovgivning er der behov for, understreger Zen Donen og henviser til, at en amerikansk undersøgelse har vist, at folk, der har været udsat for stealthing, oplever samme psykiske følger som ofre for andre overgreb. Hun mener, at lovgivning vil kunne sende et signal om, at stealthing ikke er okay.

- Lige nu er det fuldstændig uden konsekvenser, og når vi samtidig ved, at der er mange unge, der føler sig pressede til at have sex uden kondom, så bør man gøre noget, siger Zen Donen.