Akutlæger frygter dødsfald på hårdt presset supersygehus

Regionshospitalet Gødstrup er så hårdt presset, at ambulancer må vente i kø, og nu trækker akutlæger "det røde kort" over for ledelsen.

I et bekymringsbrev til sygehusets ledelse advarer samtlige special- og overlæger på Regionshospitalet Gødstrup ved Herning om, at patienter risikerer at dø, mens de venter på akut behandling.

Det skriver Jyllands-Posten.

Supersygehusets akutafdeling er under så massivt pres, at ambulancer i perioder må holde i kø, og børn med knoglebrud må vente i timevis på smertebehandling, da der ikke er plads til flere patienter på afdelingen.

Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det går galt, men hvornår det går galt

Anders Møllekær, talsmand for special- og overlæger på Regionshospitalet Gødstrups akutafdeling

Med bekymringsbrevet til ledelsen trækker akutlægerne nu “det røde kort”, siger Anders Møllekær, der er talsmand for den samlede gruppe af special- og overlæger på akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup.

- Når jeg kører på arbejde, tænker jeg, “er det den her vagt, det sker på”, og når jeg kører hjem, tænker jeg tit “har jeg overset et eller andet, er der noget, jeg kunne have gjort bedre”, og det er enormt ubehageligt som menneske og som læge at opleve det, siger han til TV 2.

Regionshospitalet Gødstrup åbnede i februar 2022 som et nyt såkaldt supersygehus, der skulle erstatte Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning.

_

300.000 borgere må forvente lange ventetider

I bekymringsbrevet skriver lægerne, at det i store dele af døgnet ikke er muligt at tilbyde rettidig akut behandling:

- Det betyder konkret, at cirka 300.000 borgere i Midt- og Vestjylland må forvente lang ventetid på for eksempel smertebehandling, behandling af tilskadekomst, samt at potentiel livs- og førlighedstruende sygdom eller tilskadekomst ikke bliver vurderet og behandlet i tide af en læge.

Brevets underskrivere henviser til en opgørelse fra perioden april til november 2022, der viser, at akutafdelingen på sygehuset samlet set var i såkaldt “rød tilstand” i over 30 procent af døgnets timer.

Rød tilstand dækker over perioder, hvor behovet for akut behandling overstiger afdelingens ressourcer målt på en række parametre heriblandt fremmøde, kompetencer og belægning.

- Grunden til, at vi går ud med det her bekymringsbrev, er, at vi ikke kan se, at det er noget, vi får løst inden for en overskuelig tidshorisont. Det her er så kritisk, at vi trækker det røde kort og siger, at det begynder at blive farligt. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det går galt, men hvornår det går galt, siger Anders Møllekær.

Genkender ikke billedet fra ledelsen

Til Jyllands-Posten siger hospitalsdirektør på Regionshospitalet Gødstrup Poul Michaelsen, at han genkender udfordringen, men ikke at det skulle have kostet liv, eller at ambulancer holder i kø.

- Vi kigger systematisk og dybt ind i rapporteringerne om utilsigtede hændelser, hvor patientsikkerheden har været i fare, og vi er ikke bekendte med rapporteringer om, at det har kostet liv, siger han til avisen.

Utilsigtede hændelser er sundhedsvæsenets måde at gøre opmærksom på problemer opad i systemet.

Men at problemerne ikke skulle fremgå af indberetningerne af utilsigtede hændelser, flugter ikke med Anders Møllekærs oplevelse.

- Når jeg kigger ind i vores offentlige rapporteringssystem, kan jeg ikke helt genkende det billede, og når jeg taler med mine kolleger, er der mange, der har haft oplevelsen af, at det har været lige på målstregen, siger han til TV 2.

TV 2 arbejder på at få et interview med hospitalets ledelse.