Senfølger rammer veluddannede kvinder ekstra hårdt

Kvinder midt i karrieren uden lang sygehistorie er stærkt overrepræsenterede, når det gælder corona-senfølger.

Kvinder midt i 40'erne med længere uddannelser udgør hovedparten af dem, der søger hjælp for senfølger efter covid-19.

Det viser et nyt forskningsstudie fra forsknings- og konsulenthuset Defactum i Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital.

Mellem fem og ti procent af alle, der har haft covid-19, får langvarige symptomer. For nogle er senfølgerne så svære, at de søger hjælp på en senfølgeklinik.

I det nye studie er 448 patienter med senfølger undersøgt på Aarhus Universitetshospital for eftervirkningernes betydning for deres hverdag og deres behov for rehabilitering.

Tre ud af fire af patienterne var kvinder, i gennemsnit 47 år gamle og typisk med mellemlang eller lang videregående uddannelse. De fleste var samlevende, og halvdelen havde hjemmeboende børn.

- Vi ved ikke, hvorfor den gruppe er så dominerende. De har typisk været raske med et balanceret og aktivt familie- og arbejdsliv, indtil de blev smittet med covid-19, og bunden faldt ud af deres hverdagsliv, siger seniorforsker og ergoterapeut Lisa Gregersen Østergaard, Defactum, der er ansvarlig for projektet.

Stort behov for genoptræning

Tre ud af fire led af moderat til svær mental træthed, og halvdelen var sygemeldt.

- De er ofte hårdt ramt. De har problemer med at deltage aktivt både i familielivet, på arbejde og i fritiden, siger hun.

Forskerne ved ikke, om de veluddannede kvinders livssituation betyder, at de rammes hårdere end andre, eller om de er bedre til at opsøge hjælp i sundhedsvæsenet.

Men uanset baggrunden er det en gruppe, som har svære senfølger og stort behov for genoptræning.

En kronikergruppe er en mulighed

Om alle kommer sig helt, kan seniorforsker Lisa Gregersen Østergaard godt være i tvivl om.

-Det tegner til, at det for nogle er en meget langvarig tilstand. Så vi kommer måske til at få en kronikergruppe, hvor nogle ikke kan vende tilbage i deres tidligere funktion, siger hun.

- De fleste danskere tænker corona stort set er ovre. Men vi har en stor gruppe, der virkelig kæmper med eftervirkninger. Herunder er også uvisheden om svære senfølger med de nye varianter.

- Dem, vi ser med senfølger efter omikron, ser ud til at være lige så hårdt ramt på deres hverdagsliv, som folk var i starten med delta, siger forskeren.