Overlæge: Kommer der ny stor smittebølge, skal Danmark ændre strategi

Kvinder, der søger om hjælp til senfølger efter smitte, er i gennemsnit 47 år gamle. Men kun personer over 50 får tilbud om coronavaccine.

Hvis Danmark bliver ramt af en ny stor smittebølge, bør de danske sundhedsmyndigheder overveje at ændre sin strategi for hvem, der bliver tilbudt en coronavaccine.

Det siger professor i almen medicin på Syddansk Universitet og overlæge ved senfølgeklinikken på Aarhus Universitetshospital Berit Schiøttz-Christensen til TV 2.

Det er vigtigt, at vi får senfølger anerkendt tidligt i forløbet

Berit Schiøttz-Christensen

Boostervacciner bliver i år tilbudt alle personer over 50 år, men et nyt forskningsstudie viser, at det især er kvinder i midt 40’erne, der søger hjælp for senfølger efter smitte med coronavirus.

- Vi ved, at en coronavaccine gør, at sygdomsbyrden bliver nedsat eller bliver mindre og deraf også, at senfølgerne bliver mindre udtalte, siger professoren til TV 2.

Tidlig anerkendelse er vigtig for fremtidsudsigter

Berit Schiøttz-Christensen efterlyser desuden mere fokus på risikoen for senfølger efter smitte med coronavirus.

- Det er vigtigt, at vi får senfølger anerkendt tidligt i forløbet, så vi kan sætte ind med råd og vejledning for at undgå kroniske og vedvarende symptomer, siger hun.

Det nye danske studie viser, at tre ud af fire patienter var kvinder, og at de i gennemsnit var 47 år gamle. Kvinderne havde typisk en mellemlang eller lang videregående uddannelse. De fleste var samlevende, og halvdelen havde hjemmeboende børn.

- Vi ved ikke, hvorfor den gruppe er så dominerende. De har typisk været raske med et balanceret og aktivt familie- og arbejdsliv, indtil de blev smittet med covid-19, og bunden faldt ud af deres hverdagsliv, siger seniorforsker og ergoterapeut Lisa Gregersen Østergaard, der er ansvarlig for projektet.

Overlæge og professor efterlyser desuden mere fokus på risikoen for senfølger efter smitte med coronavirus. Video: TV 2 NEWS

Studie efter studie peger på senfølger

TV 2 har i efteråret 2022 i flere artikler beskrevet, hvordan det ene studie efter det andet peger på, at mange bliver ramt af senfølger efter smitte med coronavirus som her, her og her.

Studierne er langt fra de eneste om senfølger, og flere af dem viser risiko for flere vigtige organer, herunder hjernen.

Men problemet er, at coronavirussen efter overstået sygdom ikke altid efterlader klokkeklare tegn i eksempelvis blodprøver eller scanninger, der kan forklare senfølgerne.

Af blandt andet den grund er det tre år inde i pandemien stadig ikke lykkedes for eksperter at finde en behandling.

Du kan læse om symptomer på senfølger her.