Samfund

Ny rapport tegner et mørkt billede af det danske sundhedsvæsen

Ikke overraskende er hospitalerne efterladt i en værre forfatning, end inden pandemien ramte. Nu venter mindst et år med lange ventetider, lyder det.

Det ser skidt ud på landets sygehuse i øjeblikket.

Ventelisterne vokser, udredningsretten bliver overholdt sjældnere, og så er produktiviteten faldet.

Vi kigger desværre ind i en periode, hvor patienterne vil opleve lange ventetider

Sophie Løhde (V), indenrigs- og sundhedsminister

Sådan lyder diagnosen stillet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en ny eftersynsrapport, som har kigget på udviklingen fra 2019 til 2022.

Her kan man eksempelvis læse, at danskerne i gennemsnit ventede lidt over 30 dage på at få behandling for en somatisk lidelse i 2019. I 2022 steg ventetiden til 46 dage og forventes nu at stige yderligere i løbet af i år.

Værst ser det ud i Region Syddanmark, hvor ventetiden på somatiske behandlinger i gennemsnit er cirka 50 procent højere end i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Den forværrede tilstand i sundhedsvæsenet er – lyder det i en pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet – sket på trods af, at der ”er blevet tilført betydelige økonomiske midler til regionerne” for at løse problemerne.

Forventningsafstemmer med danskerne

Rapportens konklusioner udkommer på dagen, hvor Danske Regioner og regeringen tager hul på forhandlinger om en akutplan, der skal strække sig over to år.

Forud for forhandlingerne forsøger både formanden for Danske Regioner og landets nye sundhedsminister at forberede danskerne på, at problemerne kommer til at vare lang tid endnu.

Vi ser ind i en periode, hvor patienterne vil opleve lange ventetider, inden det vil gå den rigtige vej, udtaler landets nye indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde (V), i en pressemeddelelse.

- Derfor er vi også nødt til at være helt ærlige over for danskerne om, at det her ikke kan løses fra den ene dag til den anden, lyder det.

Video: TV 2 NEWS

Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, siger, at der nu venter en ”historisk” stor opgave, som kommer til at tage tid at løse.

Han mener, at politikerne nu har til opgave at fortælle danskerne, hvad der venter forude. Selv tror han, at de lange ventelister kommer til at vare året ud. Som minimum.

- Mange steder er det lykkes os at komme i bund med ventelisterne, men vi har generelt udfordringer med personalemangel – især på nogle afdelinger, hvor vi mangler specialister blandt sygeplejerskerne, siger han til TV 2.

Ekspert: Bekymrende rapport

Selvom konklusionerne ikke kommer bag på professor Jes Søgaard fra Syddansk Universitet, kalder han dem for ”bekymrende”.

Der er lange udsigter til, at ventelisterne bliver afviklet, siger han.

- Det betyder, at man i en periode på formentlig et års tid skal have højere aktivitet, end man normalt har, fordi der kommer ikke færre patienter. Der ser vi desværre det modsatte.

Måske skal vi helt ind i 2025, inden ventelisterne er nedbragt til et ”rimeligt” niveau, vurderer professoren.

Selvom man har tilført flere midler, så falder produktiviteten. Hvordan kan det lade sig gøre?

- Faldende produktivitet vil sige, at der er færre behandlinger per ansat, per læge, per sygeplejerske. Det er formentligt et af de spørgsmål, undersøgelsen rejser, men ikke giver et klart svar på. Det skal man så til at finde ud af nu.

- En mulig forklaring er, at det simpelthen er de forkerte personer, man har ansat. Det er velkendt, at der har været mangel på sygeplejersker. Så har man ansat andre personer, og de har ikke kunnet udfylde de roller på samme måde som sygeplejerskerne, siger Jes Søgaard.

Hvis du kunne komme med en løsning på problemerne, hvad skulle det så være?

- Så ville det først og fremmest være at komme i gang med nogle forhandlinger med sygeplejerskerne og finde ud af, hvad der skal til for at fastholde og rekruttere flere sygeplejersker.