Energikrise

Populær tilskudspulje løber tør for millioner – kæmpe problem, siger direktør

Dansk Fjernvarme mener, at 295 millioner kroner i fjernvarmepuljen er for lidt. Klimaministeren glæder sig over interessen, men maner til besindighed.

Danmark skal hurtigst muligt være fri af russisk gas og erstatte den med fjernvarme, som de kommende år vil blive rullet ud til tusindvis af danskere.

De politiske hensigter er soleklare, men hastigheden i den grønne omstilling kan vise sig at blive en stor udfordring.

Dansk Fjernvarme forudser nemlig, at den økonomiske pulje, som landets fjernvarmeselskaber kan søge fra 23. januar, allerede løber tør i årets første kvartal.

Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen giver et økonomisk tilskud til, at landets fjernvarmeselskaber kan få udrullet fjernvarme i nye områder.

Virksomhederne kan få tilskud til projekter, hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

  • Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kroner per olie- og gasfyr
  • Fjernvarmepuljen for 2023 åbner for ansøgninger 23. januar klokken 10

  • 2023-puljen er på i alt 295,3 millioner kroner

  • Der er budgetteret med 195,3 millioner kroner – yderligere 100 millioner kroner stammer fra en bred politisk aftale om Vinterhjælp fra september 2022

  • Fjernvarmepuljen i 2022 lukkede for ansøgninger 3. august. I 2022 blev der givet tilsagn til 112 projekter for i alt 453 millioner kroner.

Kilde: Energistyrelsen

Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, fortæller til TV 2, at brancheorganisationen har kendskab til 12 fjernvarmeselskaber, som vil søge penge fra fjernvarmepuljen. Samlet set løber disse ansøgninger op i cirka 400 millioner kroner.

Udfordringen er blot, at fjernvarmepuljen for 2023 er på i alt 295 millioner kroner.

Vi er afhængige af at få del i fjernvarmepuljen, ellers bliver projektet lagt i skuffen

Line Carlsen, direktør Greve Fjernvarme

Hvis ikke fjernvarmeselskaberne får et økonomisk tilskud, vil mange være nødsaget til at droppe deres planlagte projekter, hvilket i sidste ende vil sænke tempoet af den danske fjernvarmeudrulning.

- Det burde være en selvfølge, at tilskudspuljerne prioriteres og tilføres flere penge i en tid, hvor der er ekstra meget behov for midlerne til at få fart på udfasning af naturgas og den grønne omstilling, siger Kim Mortensen.

Skidt nyt for Næstvedborgere

Egedal, Næstved og Greve Fjernvarme bekræfter alle over for TV 2, at de vil søge penge fra den centrale fjernvarmepulje i 2023, og at det økonomiske tilskud er helt afgørende for, at de konkrete planer kan blive ført ud i livet.

Direktør Jens Andersen fra Næstved Fjernvarme er ved at udarbejde et fjernvarmeprojekt for perioden 2024 til 2028 for 4000 ejendomme i kommunen.

Fjernvarmeselskabet vil søge de maksimale 20.000 kroner per konverteret olie- og gasfyr, hvilket samlet løber op i et tilskud på 80 millioner kroner.

Udsigten til, at pengene i fjernvarmepuljen hurtigt løber tør, er skidt nyt for Næstvedborgerne.

- Vi har ikke en plan B, hvis ikke vi får den ønskede økonomiske støtte. Hele projektet skal så i givet fald genovervejes med Næstved Kommune, forklarer Jens Andersen.

Hård kamp om støttekronerne

En lignende situation findes i Greve Kommune, der har en høj andel af husejere med naturgasfyr.

Direktør Line Carlsen fra Greve Fjernvarme forklarer til TV 2, at man planlægger at søge kommunal godkendelse i 2023 til udrulningen af fjernvarme for omkring 1800 husejere – under forudsætning af at få del i tilskudspuljen for cirka 30 millioner kroner.

- Vi er afhængige af at få del i fjernvarmepuljen, ellers bliver projektet lagt i skuffen. Vi kan ikke gennemføre planerne uden et økonomisk tilskud, fastslår hun.

Nu skal fjernvarmepuljen lige have lov at åbne, og så må vi tage den derfra

Lars Aagaard (M), klima-, energi- og forsyningsminister

Landets kommuner har i løbet af 2022 udarbejdet varmeplaner, som sigter mod at få sat fart på den grønne omstilling ved at konvertere naturgas til fjernvarme.

Line Carlsen forklarer, at mange kommuner i begyndelsen af 2023 er klar med konkrete fjernvarmeprojekter, og derfor bliver det en kamp at få del i de økonomiske midler i fjernvarmepuljen.

- Vi skal skynde os med at indsende projektforslag, men der er en stor risiko for, at mange fjernvarmeselskaber står tomhændet tilbage, siger direktøren.

50.000 kroner per kunde

Egedal Fjernvarmes direktør, Johan Sølvhøj Heinesen, bekræfter over for TV 2, at man også søger penge til et konkret projekt i Veksø.

I den nordsjællandske kommune er fjernvarmeplanerne også "meget afhængige" af støttepuljen, lyder det.

Inflationen og de generelle prisstigninger herhjemme har været med til at presse entreprenørpriserne i vejret, og uden et økonomisk tilskud fra fjernvarmepuljen vil planerne i Veksø blive markant dyrere for hver enkelt husstand.

- Det drejer sig cirka om 50.000 kroner per kunde i engangsbeløb for at blive tilsluttet, og så bliver det markant sværere at samle opbakning til projektet, forklarer Johan Sølvhøj Heinesen.

Er det ikke i orden, at folk, som ønsker fjernvarme, selv skal betale for at blive tilsluttet?

- Jo, men det gør de allerede i forvejen, siger Johan Sølvhøj Heinesen.

Han tilføjer, at de danske fjernvarmeselskaber er nonprofit-virksomheder, som derfor hverken tjener penge eller har en opsparing, de kan benytte.

- Fjernvarmeselskaberne kan heller ikke søge økonomiske midler i andre tilskudspuljer end fjernvarmepuljen, forklarer direktøren.

Et kæmpe problem

Fjernvarmepuljen er særdeles eftertragtet blandt landets omkring 400 fjernvarmeselskaber, og derfor vil de 295 millioner kroner i tilskud i 2023 langtfra være tilstrækkeligt, mener Dansk Fjernvarme.

Det ærgrer direktør Kim Mortensen, for når økonomien ikke kan følge med efterspørgslen, så skaber det store udfordringer for de planlagte projekter.

Med det følger usikkerhed om både tidshorisont, arbejdskraft og tilslutning, når fjernvarmeselskaberne ikke kan garantere kommunerne og forbrugerne, at de kan modtage et økonomisk tilskud.

- Udrulningen bliver ikke effektiv, og mange borgere, som venter på fjernvarme, vil få forsinket deres skifte væk fra gas. Det er et kæmpe problem, siger Kim Mortensen.

Klimaminister vil se tiden an

TV 2 har spurgt klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), hvad han mener om opråbet fra Dansk Fjernvarme, som forudser, at fjernvarmepuljen vil være gabende tom allerede i årets første kvartal.

Ministeren er samtidig blevet foreholdt, om politikerne ønsker at finde ekstra penge til årets fjernvarmepulje, som det var tilfældet i 2022, og i givet fald hvor mange.

I et skriftligt svar kommer Lars Aagaard ikke ind på det økonomiske aspekt, men siger følgende:

- Det er glædeligt, at der er så stor interesse for at få udrullet fjernvarmen – og i øvrigt også for at sætte varmepumper op, der hvor fjernvarmen ikke er det attraktive grønne valg – og dermed give danskerne mulighed for at vælge det alternativ til gas, der er bedst for dem.

Han tilføjer:

- Men nu skal fjernvarmepuljen lige have lov at åbne, og så må vi tage den derfra.

TV 2 ville gerne have haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til ministeren om økonomien i fjernvarmepuljen, men det har ikke været muligt.

Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser, at der med flere politiske aftaler er afsat i alt 4,2 milliarder kroner i perioden fra 2020 til 2026 i fire puljer, som blandt andet er målrettet udfasning af gas- og oliefyr.

Efter planen skal fjernvarmeprojekterne landet over være udrullet senest i 2028.