Forurening med PFAS

Partier kræver svar om PFAS i regn

Miljøstyrelsen har endnu ikke sat gang i en undersøgelse af PFAS i regn, selvom flere prøver peger på, at der kan være kemikalier i regnen i Danmark.

En række partier afkræver nu den nye miljøminister, Magnus Heunicke (S), svar på, hvorfor der ikke er sat gang i en undersøgelse af PFAS-indholdet i regnen i Danmark.

Enhedslisten, SF, Danmarksdemokaterne, Det Konservative Folkeparti samt de to regeringspartier Venstre og Moderaterne mener, at Miljøstyrelsen bør iværksætte en sådan undersøgelse. Men det er der ikke planer om, oplyser styrelsen.

Der er ellers en begrundet mistanke om, at regnen i Danmark indeholder de potentielt sundhedsskadelige PFAS-kemikalier.

I efteråret fandt TV 2 PFAS i fire ud af fem regnprøver, der blev indsamlet af TV 2 VEJR og analyseret af det akkrediterede laboratorium Eurofins. Den højeste koncentration blev fundet i Lyngby og var på 1,5 nanogram PFAS per liter, hvilket ligger tæt på grænseværdien for drikkevand, som er på 2 nanogram per liter.

Samtidig peger internationale undersøgelser på, at regnen i vores nabolande indeholder PFAS i lignende koncentrationer lige omkring grænseværdien.

Endelig viser danske prøver taget i 2004, at der tidligere er fundet PFAS-stoffer i regnen herhjemme. Man fandt dengang stoffet PFOS i koncentrationer op til 2,4 nanogram per liter og PFDA op til 23,2 nanogram per liter i regnvandet i Danmark.

Jeg forstår overhovedet ikke den tøven

Mai Villadsen, miljøordfører for Enhedslisten

Trods prøveresultaterne har hverken Miljøministeriet eller Miljøstyrelsen truffet beslutning om at få indholdet af PFAS i den danske regn undersøgt systematisk.

- Der er ikke truffet beslutning om at igangsætte en undersøgelse af PFAS i nedbør i Danmark, siger kontorchef Jane Hansen fra Miljøstyrelsen til TV 2.

Det vækker kritik på Christiansborg.

Regeringen tøver

En række af Folketingets partier er så utilfredse, at de nu vil kræve en forklaring fra miljøminister Magnus Heunicke (S).

- Når der er en så alvorlig mistanke om PFAS i regnen, så forpligter det regeringen til at sætte en undersøgelse i gang omgående, siger miljøordfører Mai Villadsen fra Enhedslisten.

PFAS er også kendt som evighedskemikalier, fordi de stort set ikke nedbrydes naturligt. Stofferne er potentielt sundhedsskadelige og kan blandt andet være kræftfremkaldende.

Helbredseffekter af PFAS

PFAS-stoffer kan være sundhedsskadelige og medføre:

*Forøget risiko for nyrekræft og testikelkræft

*Nedsat vaccineeffekt hos børn

*Forhøjede kolesteroltal

*Forandringer i leverenzymer

*Mindre fald i fødselsvægt

*Øget risiko for højt blodtryk hos gravide

Kilde: CDC

- Jeg forstår overhovedet ikke den tøven. Vi skal have en undersøgelse af PFAS i regn, og det vil jeg gå til ministeren med, siger Mai Villadsen.

Det står allerede på ministerens to-do-liste

Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre

Enhedslisten er også kritisk over, at ministeriet ikke på noget tidspunkt har orienteret Folketinget om, at der allerede i 2004 blev fundet PFAS i regnen.

- Det undrer mig enormt meget, og det er noget, vi bliver nødt til at komme til bunds i. Hvorfor er Folketinget ikke blevet orienteret om dette, når der nu har været så stort et fokus på PFAS de seneste år? siger Mai Villadsen.

Regeringspartier støtter studie

Enhedslisten står ikke alene med ønsket om en undersøgelse af indholdet af PFAS-kemikalier i regn og sne i Danmark.

De to regeringspartier Moderaterne og Venstre udtrykte i november et ønske om iværksættelse af en undersøgelse.

- Det er vigtigt at se på PFAS hele vejen rundt og herunder i regn, hvis det er relevant, siger miljøordfører Erling Bonnesen (V) i dag.

Jeg synes på ingen måde, at det er tilfredsstillende

Carl Valentin, miljøordfører for SF

Han fremhæver, at den nye regering har PFAS som et af sine fokusområder. Og derfor er det naturligt også at se på indholdet af kemikalierne i nedbør.

- Det står allerede på ministerens to-do-liste. Er der problemer i forhold til regn og vand, så skal vi jo se på det, siger Erling Bonnesen.

Utilfredsstillende

Både hos Det Konservative Folkeparti og SF har der ligeledes været et ønske om en undersøgelse af PFAS i regn.

- Vi skal have undersøgt regnen. Det bliver vi nødt til. Derfor kommer vi til at stille spørgsmål til ministeren, siger miljøordfører Carl Valentin fra SF.

Han undrer sig over, at en undersøgelse ikke allerede er iværksat.

- Jeg synes på ingen måde, at det er tilfredsstillende. Det er noget, vi er nødt til at tage meget mere alvorligt. PFAS kan skabe store problemer for vores sundhed, og vi har overhovedet intet overblik lige nu, siger Carl Valentin.

Regnprøver fra 2004

Fund af PFAS i regnvandsprøver opsamlet i oktober 2004 og beskrevet i rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser fra 2007.

PFOS:

Lindet (ved Løgumkloster): 2,4 ng/l.

Anholt: 1,6 ng/l.

PFDA:

Føllisbjerg: 23,2 ng/l.

Frederiksborg: 12,5 ng./l.

PFUnA:

Føllisbjerg: 15,1 ng/l.

Frederiksborg: 13,6 ng./l.

Han mener, at en undersøgelse kan give værdifuld viden.

- Indholdet i regnen kan jo give et fingerpeg om, hvor forureningen kommer fra. Om stofferne for eksempel har bevæget sig over landegrænser, hvilket er meget sandsynligt, siger Carl Valentin.

Et fælles problem

Hos Danmarksdemokraterne er man enig og støtter en undersøgelse af PFAS i regn.

- Resultaterne giver anledning til at få undersøgt det nærmere. Skyerne går også på tværs af grænser, siger miljøordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.

Han mener, at der mangler konkret viden om udbredelsen af PFAS-forureningen i Danmark.

- Uanset om du er landmand eller miljøaktivist, så har vi en fælles dagsorden – vi vil gerne blive klogere på PFAS, siger Hans Kristian Skibby.

Han vil ligesom flere andre ordførere nu stille spørgsmål til miljøminister Magnus Heunicke om den manglende systematiske undersøgelse af PFAS i nedbøren i Danmark.

TV 2 har bedt om en kommentar fra miljøminister Magnus Heunicke, men det har ikke været muligt. Ministeriet henviser til Miljøstyrelsen, der bekræfter, at der ikke er truffet beslutning om at igangsætte en undersøgelse.