Samfund

Lægemangel kaldes bombe under sundhedsvæsenet – nogle stillinger får nul ansøgninger

Hver fjerde ledige stilling som speciallæge i psykiatrien i Region Syddanmark får ikke en eneste ansøgning.

Når der bliver slået en stilling op som overlæge eller afdelingslæge i psykiatrien i Region Syddanmark, er det langtfra unormalt, at der kommet meget få ansøgninger retur.

Faktisk kommer der normalvis kun mellem 0 og 2 ansøgere per stillingsopslag.

Det fortæller Anders Meinert Pedersen, der er lægelig direktør for psykiatrien i Region Syddanmark.

- Det er et problem, som vi hele tiden er nødt til at gøre noget ved, fordi der reelt mangler ansættelser af speciallæger i psykiatrien, siger han til TV 2.

Hver fjerde stilling bliver ikke besat

Region Syddanmark er langtfra den eneste region, der oplever problemer med at ansætte folk til de ledige stillinger. Og det gælder ikke kun stillingsopslag inden for psykiatrien.

Det er jo en bombe under sundhedsvæsenet, at man ikke har læger nok

Næstformand i Lægeforeningen, Anna Mette Nathan

Ifølge de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bliver 24 procent af de opslåede stillinger for læger generelt ikke besat. I 2021 og 2020 lå det tal på henholdsvis 17 og 16 procent.

Problemet er særligt stort uden for hovedstadsområdet.

Næstformand i Lægeforeningen, Anna Mette Nathan, fortæller, at lægemanglen er en alvorlig trussel for et i forvejen presset sundhedsvæsen, og at det især er et problem i psykiatrien.

- Det er jo en bombe under sundhedsvæsenet, at man ikke har læger nok. Det er et stort problem i psykiatrien. Vi har lavet en psykiatriplan, og der er ikke psykiatere til at føre den ud i livet, siger hun til TV 2.

I Region Syddanmark var antallet af stillinger uden ansøgere oppe på 14 procent i 2022 og 2021. Det er seks procentpoint mere end i 2019 og 2020.

52 ledige job

Ifølge den lægelige direktør for psykiatrien i regionen er det hele 25 procent af stillingsopslagene for overlæger og speciallæger i psykiatrien i Syddanmark, der ikke får nogen ansøgninger.

I skrivende stund er der 52 opslag med ledige stillinger i psykiatrien i regionen, hvoraf mere end hver tiende er en overlæge- eller speciallægestilling. Blandt andet søger Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Vejle en speciallæge, mens Psykiatrisk Afdeling i Svendborg søger flere speciallæger.

Anders Meinert Pedersen fortæller, at der mangler overlæger i alle afdelinger i psykiatrien i Region Syddanmark, men det ser i øjeblikket værst ud i Svendborg.

Det er svært at pege på en enkel årsag til udfordringerne i den sydfynske by, siger han, men det kan blandt andet skyldes en slags sneboldeffekt:

- Nogle gange ser vi desværre, at hvis først vi mangler nogle, er der flere, der vælger at søge væk, fordi vagtbelastningen bliver for stor på dem, der bliver tilbage, siger han og tilføjer:

- Det kan være rigtig svært at komme ud af den situation igen.

Mere udfordret efter corona

Hvis en stilling ikke bliver besat, forsøger psykiatrien i Region Syddanmark flere ting, forklarer Anders Meinert Pedersen.

Stillingen kan blive slået op igen, men også om det er muligt at foretage ændringer internt.

- Vi kigger også på organiseringen i afdelingen, og om det er muligt at søge en specialist, som har lidt andre kompetencer end dem, vi søgte i første omgang, fortæller den lægelige direktør.

Ifølge ham er der også sket et skifte på sundhedsarbejdsmarkedet før og efter coronapandemien. Blandt andet oplever sundhedsvæsenet, at flere medarbejdere søger ud i det private. Både ved privathospitaler, men også hos vikarbureauer, fortæller Anders Meinert Pedersen.

- Det betyder også, at det er nemmere at få vikarer til at besætte de ledige pladser. Men det bliver til en meget højere pris. Det er vi selvfølgelig kede af, siger han.

Anders Meinert Pedersen har ikke et konkret tal for, hvor mange overlæger der mangler i psykiatrien i regionen, fordi man kompenserer med omrokeringer eller vikaransættelser.

Han fortæller, at problemerne med lægemanglen har været længe undervejs, fordi der har været et lille output af læger i forhold til efterspørgslen. Og det tager tid at rette op på.

- Det tager meget lang tid, fra man får optaget på medicinstudiet, går igennem nogle trin med efteruddannelse, inden man bliver overlæge som måske 40-årig, siger han.

- Voldsom udfordring

Stephanie Lose, der er regionsformand i Region Syddanmark, anerkender, at der er en ”voldsom udfordring i psykiatrien” med at besætte stillinger.

Hun peger på, at der ikke er én løsning på problemet. Noget af løsningen er at uddanne flere læger og få vakt deres interesse i nogle af de specialer, hvor manglen er størst, siger hun.

Samtidig er det ifølge Stephanie Lose vigtigt at kigge på de geografiske udfordringer.

- Det hjælper ikke at få flere læger, hvis de bare klumper sig sammen i de største byer, siger hun.

Regionsformanden peger på, at Esbjerg har fået en medicinuddannelse, ligesom Nordjylland har. Dermed håber hun, at de nyuddannede læger i de områder, vil blive der efter endt uddannelse frem for at søge mod de større byer.

- Noget af det vi arbejder med, er gode karriereveje og fokus på udvikling og forskning og også helt generelt en styrket lægelig videreuddannelse, så det er attraktivt og spændende at være her, siger Lose.