Samfund

To ud af tre læger har lukket for nye patienter

Markant mangel på praktiserende læger rammer kampen for at komme de trængte sygehuse til hjælp.

Manglen på praktiserende læger er nu så udbredt, at to ud af tre af landets lægeklinikker har lukket for tilgang af nye patienter.

Det viser nye tal fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Det rammer hårdt ned i opgraderingen af det nære sundhedsvæsen.

- Det er et stort samfundsmæssigt problem, at kernevelfærdens frie adgang til egen læge er forsvundet så mange steder, siger formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg.

- Vi har meget færre praktiserende læger end for 10-15 år siden. Samtidig er befolkningstallet steget betydeligt, og sygehusene lægger stadigt flere opgaver over til os, som de før tog sig af.

- Der er i samme periode afsat 5000-6000 læger til sygehusvæsenet. Imens er der blevet knap 200 færre praktiserende læger, mens der er kommet markant flere danskere, siger han.

Mangel i hele landet

Det er andet år i træk, at antallet af klinikker med lukket for tilgang stiger. I 2014 havde kun hver tredje lægeklinik lukket for patienter.

Vi er nødt til at styrke det nære sundhedsvæsen og almen praksis

Sophie Løhde (V), indenrigs- og sundhedsminister

Manglen på læger er ikke kun et fænomen i landets udkanter. I Aalborg, Aarhus og København har cirka tre ud af fire klinikker lukket for nye patienter.

I Middelfart, Esbjerg og Slagelse er det cirka hver anden. I Egedal, Greve, Vallensbæk og Vordingborg havde alle læger i efteråret 2022 lukket for tilgang.

- Antallet af borgere matcher ikke mere antallet af læger. Jeg ved, at mine kolleger gør, hvad de kan. Men tog de ikke flere, end de er forpligtet til, så slap vi hurtigt op for ledige læger, siger Jørgen Skadborg.

1600 patienter per læge er den formelle grænse for at kunne lukke for tilgang af flere patienter. Men mange læger har mange flere.

De klinikker, der har lukket for tilgang, har i snit omkring 1700 patienter per læge.

I sundhedsreformen fra maj 2022 lagde Folketinget vægt på, at der i 2035 skal være 5000 praktiserende læger, hvilket er 1500 flere end i dag.

- Skal det nås, så skal der skrues mere op på uddannelsespladser i nogle år fra de nuværende 350 til 400 pladser årligt.

- Desuden skal rekrutteringen til specialet øges, og områderne med lægemangel såsom Nordjylland og Vestsjælland skal gøres attraktive for de unge læger, siger Jørgen Skadborg fra PLO.

Regeringen kalder det alvorligt

Regeringen tager manglen på praktiserende læger i hele landet dybt alvorligt. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), som fortæller, at regeringens fokus er at sørge for, at alle er sikret en læge tæt på, hvor de bor.

- De praktiserende læger spiller en ekstremt afgørende rolle i vores sundhedsvæsen. Vi ser ind i en fremtid med flere ældre og flere kroniske patienter, siger hun.

- Vi er nødt til at styrke det nære sundhedsvæsen og almen praksis, som skal tage sig af flere og mere komplekse opgaver tæt på patienterne fremover.

- Dermed er det afgørende, at vi får uddannet flere speciallæger i almen medicin, siger ministeren.

Hun peger på, at den nye regering har nedsat en Strukturkommission, der skal se på den samlede organisering af hele sundhedsvæsenet. Den skal afrapportere i starten af 2024.

Sundhedsministeren er klar at justere op for antallet af lægestuderende, når den nuværende aftale udløber ved årets slutning.