Samfund

Breve beskriver forhandlinger mellem Samsam og efterretningstjenester

Ifølge Samsams advokat, Erbil Kaya, beviser brevene hans uskyld.

Den terrordømte Ahmed Samsam, der ifølge eget udsagn var dansk agent, har forhandlet med Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det fremgår af breve, som DR og Berlingske er kommet i besiddelse af, og som TV 2 siden har fået indsigt i.

Det er breve fra Samsams tidligere advokat Thomas Brædder til Samsam, som beskriver drøftelserne.

Advokaten skriver blandt andet i efteråret 2021, at "modparterne" gerne vil mødes direkte med Samsam i fængslet.

Samtidig fremgår det af dokumenterne, at Thomas Brædder deltog i "forhandlinger" om et muligt forlig.

Ahmed Samsam-sagen kort fortalt

Den danske statsborger Ahmed Samsam blev i juni 2017 anholdt under en tur i Spanien.

I 2018 blev han idømt otte års fængsel i Spanien for at have kæmpet for Islamisk Stat fra 2012 til 2014. 

Ifølge DR's oplysninger var Ahmed Samsam sendt ud og betalt af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) under flere rejser til Syrien.

Målet var at indsamle informationer om danske syrienkrigere.

Den spanske dom blev i Danmark konverteret til seks år, som Ahmed Samsam nu afsoner i et dansk fængsel. Han har siden dommen forsøgt at komme ud og har nu stævnet PET og FE for at få anerkendt sit arbejde for efterretningstjenesterne.

"Smoking gun"

Materialet er interessant, fordi det beskriver, at Samsams tidligere advokat på vegne af Samsam har forhandlet med PET og FE.

Ifølge hans nuværende advokat, Erbil Kaya, er brevene afgørende.

- Det er min opfattelse, at de nye dokumenter er smoking gun i forhold til, at Ahmed Samsam er uskyldigt dømt, siger han til TV 2.

Ahmed Samsam har længe kæmpet for at få efterretningstjenesternes ord på, at han i en årrække arbejdede som agent for dem på ture til Syrien.

PET og FE har på intet tidspunkt villet be- eller afkræfte. Der er heller ikke muligt ud fra brevene at læse, om PET eller FE har reageret.

I december 2021 valgte Ahmed Samsam at stævne og sagsøge PET og FE for at få dem til at vedkende sig samarbejdet.

Han afsoner lige nu en dom på seks års fængsel i Enner Mark fængsel i Horsens for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

11 millioner i erstatning

I et af de breve, TV 2 har fået indsigt i, fremgår det, at advokaten på vegne af Samsam kræver 11 millioner kroner i erstatning.

- Under henvisning til de igangværende drøftelser fremlægges hermed en opgørelse over Ahmed Samsams økonomiske krav mod Forsvarets- og Politiets Efterretningstjeneste, står der i brevet fra 18. januar 2021, som er adresseret til FE og PET.

I brevet henvises blandt andet til den lange fængselsperiode, advokatudgifter og den krænkelse, Ahmed Samsam mener at have været udsat for, fordi han er dømt som terrorist, selvom han efter eget udsagn arbejdede for de danske efterretningstjenester.

- Samsam har som følge af, at han har virket som agent for Danmark i islamiske miljøer, udsat sig selv for en stor personlig risiko, står der i brevet.

Det fremgår ikke af materialet, TV 2 har fået, om brevet rent faktisk er sendt til efterretningstjenesterne og i så fald, hvordan det er blevet modtaget.

FE har torsdag ingen kommentarer i sagen, siger efterretningstjenesten til TV 2.

TV 2 arbejder fortsat på at få en kommentar fra PET.

Trak tæppet under undersøgelse

Sagen om Samsam var en del af valgkampen i Danmark.

Et flertal af Folketingets partier tilkendegav, at de ønskede sagen undersøgt som en del af en kommission, der skal undersøge hjemsendelserne af medarbejdere i FE.

Efterfølgende har de tre regeringspartier – Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – ændret holdning.

Fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) lød det 15. december:

- Regeringen har ikke fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission om det specifikke spørgsmål. Og det har jeg ikke yderligere at tilføje til.

Samsams advokat, Erbil Kaya, mener klart, at regeringen bør genoverveje den beslutning, efter brevene har set offentlighedens lys.

- Hvis det her ikke medfører nedsættelse af en undersøgelseskommission, så ved jeg ikke, hvad der skal til, siger han til TV 2.

Forundersøgelse igangsættes

Og der er da også sket noget, siden DR, Berlingske og TV 2 har omtalt brevene.

Liberal Alliance, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne bakker op om at lave en såkaldt forundersøgelse af sagen.

Det fortæller de i en rundringning, TV 2 har lavet.

Partierne har til sammen 65 mandater, og det kræver 60 mandater at få lavet en forundersøgelse. Dermed er der flertal.

En forundersøgelse laves i Folketingets Granskningsudvalg og kan ende ud i, at der iværksættes den egentlige undersøgelse, som et flertal bakkede op om under valget, men som regeringen siden har trukket støtten til.

Hvad er en forundersøgelse?

  • Hvis en tredjedel af Folketingets medlemmer (60 mandater) ønsker det, kan Granskningsudvalget lave en forundersøgelse af en sag. 
  • En forundersøgelse gennemføres af Granskningsudvalget selv ved hjælp af skriftlige spørgsmål til ministre og samrådsspørgsmål.
  • Forundersøgelsen kan bringes til ophør med et flertal på to tredjedele, men ellers afsluttes den med en indstilling. Indstillingen kan enten gå ud på at drage politiske konklusioner om sagen eller, hvis et mindretal på mindst en tredjedel ønsker det, at iværksætte en egentlig undersøgelse.
  • Et andet mindretal på mindst en tredjedel kan dog kræve, at spørgsmålet om en egentlig undersøgelse behandles i Folketinget som helhed.

Kilde: Granskningsudvalget