Samfund

Epidemi ventes at ramme danskerne med fuld styrke – nu kan det være for sent at gøre noget, siger ekspert

For få børn er blevet vaccineret til at lægge dæmper på smittespredning. Professor efterlyser ny strategi med fokus på de ældre til næste år.

Den danske strategi for vaccination mod influenza af de helt små børn er god.

I teorien.

Men den virker ikke i praksis, siger professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Eskild Petersen til TV 2.

Hvis forældrene ikke køber strategien, så kan den ikke bruges

Eskild Petersen, professor i infektionsmedicin

Børnene er de største smittespredere af influenza og dermed nøglen til at mindske smittespredningen. Men langt størstedelen af forældrene til børn på to til seks år har endnu ikke taget mod tilbuddet og anbefalingen om at lade deres børn vaccinere mod influenza ved et eller to pust i næsen.

Og nu er det på nippet til at være for sent til at kunne gøre en forskel i den influenzaepidemi, som – eksperterne og myndighederne forventer – kommer med fuld styrke i år.

- Vi kommer ikke i nærheden af de 75 procent, som Sundhedsstyrelsen har sat sig. Overordnet set er halvdelen af influenzasæsonen overstået nu, siger Eskild Petersen.

Faktisk er kun 16,2 procent af de 2-6-årige i skrivende stund ifølge Statens Serum Institut færdigvaccineret. Og det er langt fra det mål, som Sundhedsstyrelsen med direktør Søren Brostrøms ord ellers har sat alle sejl til for at nå.

- Smittespredningen i et samfund med en virus, der er så smitsom som influenza, bliver ikke nedsat, hvis kun 16 procent er færdigvaccineret, siger Eskild Petersen.

Derfor anbefaler myndighederne vaccination

Danske børn er ikke tidligere blevet anbefalet vaccination mod influenza.

Men i en tid, hvor der også er pandemi med coronavirussen, er det ifølge Sundhedsstyrelsen vigtigt at ”forebygge al den sygdom, vi kan”, for at beskytte blandt andet de ældre og for at undgå en overbelastning af sundhedsvæsenet. Derfor er børnene de sidste to år blevet anbefalet en influenzavaccine.

Det skyldes blandt andet, at netop børnene ifølge myndighederne er den største smittespreder af influenza. Derfor kan smittespredningen i samfundet mindskes, hvis de mindste børn bliver vaccineret.

Børn kan få alvorlig sygdom på grund af influenza, men hos langt størstedelen giver influenza milde symptomer, skriver Sundhedsstyrelsen i sit informationsmateriale. Samtidig er det sjældent, at børn dør af influenza.

Myndighederne frygtede sidste år en dobbeltpandemi med både influenza og corona, og blandt andet derfor blev børnene for første gang anbefalet vaccination mod influenza.

Men frygten blev ikke til virkelighed. Det fremgår også af en status over influenzasæsonen 2021-2022 fra Statens Serum Institut.

Løbet for i år er formentlig kørt – hvor er kæden hoppet af?

Anbefalingen om vaccination bunder ifølge Sundhedsstyrelsen i, at de mindste børn også er de største smittespredere, når det gælder influenza.

Børnene bliver sjældent selv alvorligt syge, men hvis de bliver vaccineret, kan smittespredningen i samfundet ifølge eksperter og myndigheder mindskes markant. Dermed bliver de ældre i mindre omfang smittet, hvilket betyder et mindre pres på et i forvejen overbelastet sundhedsvæsen.

Derfor er influenzavaccination af børnene en god måde at stoppe influenzacirkulationen i samfundet på, understreger Eskild Petersen. Alligevel har mange forældre – indtil videre – fravalgt vaccinen.

Det kan der være flere årsager til, forklarer han til TV 2.

Det gælder for eksempel logistik og tid i en travl hverdag, fokus på andet i en tid med høj inflation og dyre varmeregninger. Eller at forældrene bare generelt er tilbageholdende, fordi vaccinationen i højere grad er for samfundets skyld end for barnets egen.

Uanset årsagen kan strategien ikke blive optimeret, før myndighederne med Eskild Petersen ord ”har fundet ud af, hvor kæden er hoppet af”. Det kræver analyser – og derfor er løbet for at lægge en dæmper på omfattende smitte gennem vaccination af børn under seks år formentlig kørt for denne sæson.

- Bundlinjen er, at Sundhedsstyrelsen er nødt til at indse, at strategien ikke har virket. Nu står vi her lige før jul og nytår, og vi er ikke kommet bare i nærheden af det mål, man havde, siger han.

Og derfor er Sundhedsstyrelsen nu ifølge Eskild Petersen nødt til at revurdere strategien til næste år:

- Hvis forældrene ikke køber strategien, så kan den ikke bruges. Det er lidt som et politisk parti, der mener at have en fantastisk politik, men som ikke får stemmerne.

Højdosisvaccine til ældre kunne være ny strategi

Sundhedsstyrelsen har ellers i år ifølge oplysninger til TV 2 både lavet store kampagner og gjort det nemmere for forældrene at få børnene vaccineret, ligesom der er nedsat en decideret taskforce.

Styrelse har nedsat speciel taskforce

Sundhedsstyrelsen vil i år gøre det nemmere for forældre at få deres børn på mellem to og seks år vaccineret mod influenza.

Blandt andet derfor har alle regioner planlagt, at børnene kan blive vaccineret hos egen læge. Og Sundhedsstyrelsen har opfordret til, at der er nok tider og et godt overblik over, hvor forældrene kan få tid – også i ydertimerne, og når det gælder tider, der ikke kræver reservation.

Derudover har Sundhedsstyrelsen i år nedsat en særlig Task Force for Nationale Sæsonvaccinationsprogrammer, som den hedder.

- Taskforcen vil løbende følge tilslutningen til influenzavaccinationsprogrammet blandt børn og kan justere indsatsen, hvis der bliver behov for det, oplyser Sundhedsstyrelsen til TV 2.

Samtidig har styrelsen øget indsatsen på de sociale medier for at informere forældrene.

- Det kan for eksempel være infografikker, små videoer med eksperter eller små animerende film. Vi er også til stede med annoncering, hvor forældrene færdes i hverdagen.  

Kilde: Sundhedsstyrelsen i en mail til TV 2

Men i virkeligheden bliver der nødt til næste år i højere grad være fokus på de ældre selv – og hvorvidt de skal have den højdosis vaccine mod influenza. Den vaccine findes nemlig, men de ældre er ikke blevet tilbudt den i år, siger professoren i infektionsmedicin.

- Man skal måske gå mere direkte til dem, der er i risiko for at få alvorlig influenza, siger Eskild Petersen.

Han fremhæver, at Sundhedsstyrelsens egne beregninger har vist, at højdosis influenzavaccination til de ældre kan betyde op mod 15.000 færre indlæggelser i en slem epidemi med influenza.

- I lyset af, at strategien med børnene har svigtet, skal myndighederne i højere grad måske kigge på, hvilke influenzavacciner vi bruger til de voksne, og om deres vaccinationsprogram kan optimeres. De voksne ved jo, at hvis de er i risikogruppe, så skal de vaccineres.

I Sundhedsstyrelsens indstilling i januar 2022 for vacciner for den nuværende influenzasæson var anbefalingen, at ældre over 65 år – i modsætning til de to foregående år – ikke blev tilbudt en højdosisvaccine i år:

- Effekten vurderes at være begrænset i forhold til de ekstra omkostninger ved indkøb af en sådan vaccine, fremgår det af indstillingen.

Det på trods af at det også i indstillingen fremgår, at ”der er evidens for, at højdosisvaccinen sandsynligvis forebygger flere influenzatilfælde og hospitalsindlæggelser blandt målgruppen”.

Om højdosisvaccinen

I de seneste to influenzasæsoner er ældre blevet tilbudt vaccination med en højdosisvaccine. Vaccinen indeholder mere antigen end de sædvanlige vacciner, og det er forventningen, at vaccinen på den baggrund giver en bedre effekt.

Vaccinen er væsentligt dyrere end andre vacciner.

I Sundhedsstyrelsens indstilling fra januar 2022 fremgår det, at:

- En højdosisvaccine reducerer således sandsynligvis antallet af influenzatilfælde (laboratorieverificeret) hos personer, som er fyldt 65 år sammenlignet med en standarddosis vaccine. I absolutte tal svarer dette til 4 færre tilfælde (2 færre til 6 færre) per 1.000 personer. Der var desuden indikationer af, at højdosisvaccinen reducerer risikoen for indlæggelser med 14 færre (6 færre til 22 færre) per 1000 indlæggelser og risikoen for lungebetændelse med 3 færre (1 færre til 5 færre) per 1000.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Høj risiko for udbredt smitte i år

Sidste år endte tilslutningen til influenzavaccinen blandt de 2-6-årige børn på 30 procent. Dermed er det i år andet år i træk, at langt størstedelen af forældrene til de 2-6-årige ikke har fulgt anbefalinger fra landets sundhedsmyndigheder om at lade deres børn vaccinere mod influenza.

Det sker, på trods af at der ifølge Eskild Petersen er "relativt stor sandsynlighed" for udbredt smitte i år – og langt større risiko end sidste år – fordi der i sidste sæson stadig var nedlukninger og restriktioner. Det er ikke tilfældet nu.

Smitten med influenza er blandt andet stigende i USA, og 8. december oplyste Statens Serum Institut, at "smitten ulmer i Europa og er på vej til Danmark".

Sidste år begyndte smittetilfælde med coronavirus helt usædvanligt at stige sent i influenzasæsonen omkring marts. Det skyldtes ifølge flere eksperter, at Danmark i januar fjernede alle coronarestriktioner.

TV 2 har forelagt Sundhedsstyrelsen kritikken og spurgt styrelsen om et interview. TV 2 ville gerne have spurgt, om strategien for at lægge en dæmper på smittespredning har fejlet, om strategien skal ændres til næste år, og hvorfor de ældre i år ikke er blevet tilbudt højdosisvaccinen.

Sundhedsstyrelsen oplyser i en mail, at der "desværre ikke er mulighed for et interview på nuværende tidspunkt".