Kommune sætter hastighed ned på motorvej - forventer støj reduceret med 18 procent

13 kommuner har bedt Vejdirektoratet om tilladelse til at nedsætte hastigheden. I Gladsaxe udvides motorvej, og samtidig sættes hastigheden ned.

- Jeg åbner lige ud til haven, så du kan høre det. Jeg bor selv 30 meter fra vejen.

Ole Skrald, socialdemokratisk formand for Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune, har selv støjen fra Motorring 3 i Gladsaxe og Lyngby-Tårbæk Kommune helt inde på livet.

Øjeblikket efter kan TV 2's reporter i mobiltelefonen høre larmen fra bilerne i baggrunden tæt på stedet, hvor Ole Skrald bor som lejer. Nu håber han, at et nyt projekt kan reducere støjen væsentligt for ham og de andre naboer til Motorring 3.

- Vejdirektoratet vil udvide Motorring 3 med ét spor, men vi vil til gengæld have reduceret hastighedsgrænsen til 80 kilometer i timen på strækningen gennem Gladsaxe, siger Ole Skrald.

Desuden har politiet godkendt, at hastighedsgrænsen på en vej i Buddinge i nærheden af Motorring 3 sættes ned til 50 kilometer i timen.

Gladsaxe Kommune har ifølge sn.dk fået ingeniørfirmaet MOE til at regne på, hvor meget de nye fartgrænser vil reducere støjen.

Ifølge MOE's beregninger vil det betyde, at antallet af støjbelastede boliger i området reduceres med 18 procent.

- Det er vi glade for, og det ser vi frem til. Vi regner med, at Vejdirektoratet fører planerne ud i livet i løbet af et års tid, siger Ole Skrald.

13 kommuner

Gladsaxe Kommune er blot en af de mange danske kommuner, der kæmper med støjgener fra motorvejsstrækninger, der ligger tæt på boliger i kommunerne.

Udover hastighedsnedsættelsen i Gladsaxe har 13 danske kommuner bedt Vejdirektoratet om lov til at sætte hastigheden ned på motorvejsstrækninger i kommunen.

Vejdirektoratet oplyser, at det ofte er på grund at støjgener, at kommunerne ønsker hastigheden ned.

En af de 13 kommuner er Kerteminde Kommune.

- Støjen fra motorvejen er steget meget de seneste år. Vi har haft udstykningsområder nær motorvejen, som vi har været nødt til at tage væk igen, fordi der var så meget støj, at man ikke må bo der, har Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune, sagt til TV 2.

Også i Gentofte Kommune ønsker man hastigheden sat ned.

- Det er flere motorvejsstrækninger i kommunen, det drejer sig om. Vi vil gerne have sat hastigheden ned, fordi flere tusind borgere er ramt af støjgener, som kan være skadelige for deres helbred, har Karen Riis Kjølbye (K), formand for Klima-, miljø-, og teknikudvalget i Gentofte Kommune, sagt til TV 2.

Tidligere i år offentliggjorde foreningen Realdania "Fremtidens Forstad uden Trafikstøj".

Det er et såkaldt vidensprojekt udarbejdet sammen med Gladsaxe og Furesø Kommune, der ifølge projektet er nogle af de kommuner i landet, der er mest plagede af trafikstøj.

Furesø Kommune er en af de 13 kommuner, der har bedt Vejdirektoratet om lov til at nedsætte hastigheden på en motorvejsstrækning i kommunen.

Søvnbesvær

Ifølge Realdania-projektet kan trafikstøj føre til søvnbesvær og dermed give anledning til nedsat livskvalitet og stress.

Desuden kan langvarig påvirkning føre til forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og demens, ligesom risikoen for at udvikle forhøjet blodtryk og åreforkalkning, blodpropper i hjertet, hjerneblødninger, demens og diabetes vokser med øget støjniveau.

- Særligt sammenhængen mellem støj og demens er ny viden, hvor et forskningsprojekt fra 2021 konkluderer, at cirka 14 procent af demenstilfældene i 2017 kan relateres direkte til trafikstøj, skriver Realdania.