Byret stopper byggeri under retssag om Amager Fælled

Sagsanlæg tillægges opsættende virkning af tre dommere i Københavns Byret i opgør om stor vandsalamander.

Et omstridt byggeri på Amager Fælled skal stoppes, indtil en retssag er afgjort. Københavns Byret har mandag besluttet at tillægge søgsmålet opsættende virkning.

Dermed har foreningen Amager Fælleds Venner fået medhold i striden med Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sagen drejer sig om risikoen for stor vandsalamander. Padden og dens levesteder er beskyttet af et EU-direktiv.

I byggeprojektet skal der opføres boliger, folkeskole, daginstitutioner på 219.000 etagemeter.

Mener, stadfæstelse er ugyldig

Foreningen kæmper imod en afgørelse, som nævnet har truffet. Nævnet bør dømmes til at anerkende, at en tidligere afgørelse om stadfæstelse af Københavns Kommunes VVM-tilladelse er ugyldig, lyder påstanden.

Mandag har tre dommere i byretten så afgjort, at sagsanlægget skal tillægges opsættende virkning.

Byggemodningen er gået i gang i området Vejlandskvarter.

I Københavns Kommune vil man nu kontakte bygherren, fremgår det af en mail.

- Teknik- og Miljøforvaltningen er tilsynsmyndighed, og vi vil nu nærlæse kendelsen og på den baggrund gå i dialog med bygherre med henblik på at sikre, at kendelsen bliver fulgt, udtaler enhedschef Jørgen Lund Madsen.

Fik ikke sørget for offentlig høring

Det centrale i striden mellem vennerne og nævnet drejer sig om de fremtidige vilkår for stor vandsalamander, som lever i et krat i det berørte område.

Byrettens dommere zoomer i mandagens kendelse ind på processen. Det har stor betydning, at nævnet ikke fik sørget for offentlig høring af nogle supplerende oplysninger undervejs i sagsbehandlingen.

Det problem er så alvorligt, at der er et "rimeligt grundlag" for påstanden om, at nævnets afgørelse er ugyldig, fastslår dommerne.

Derfor giver dommerne søgsmålet opsættende virkning. Nævnets interesse i opretholdelse af afgørelse overstiger ikke "risikoen for alvorlig eller uoprettelig skade på miljøet," skriver de.