Samfund

Kalder situationen "alvorlig" – børnehaver opruster med dåsemad

Daginstitutioner opbygger lige nu lagre af konservesmad, inden de risikerer at blive ramt af planlagte strømafbrydelser.

Energikrisen har allerede ramt danskerne på pengepungen, men de kommende måneder risikerer vi helt at skulle undvære strøm i op til to timer ad gangen. Det kan blandt andet ramme daginstitutionerne, og derfor er børnehaver og vuggestuer i Hillerød Kommune nu i fuld gang med at opbygge nødlagre med blandt andet dåsemad til børnene.

- Selvfølgelig håber jeg, at vi går fri. Men vi forbereder os til, hvis det faktisk skulle ske. Er der noget, coronaperioden har vist os, så er det, at vi skal være forberedt på det utænkelige, siger Tue Aabo, der er daglig leder af Birgitte Gøye Børnehus i Hillerød.

Alvorlig situation

Det er den europæiske energikrise, der er skyld i, at børnehaverne nu er i fuld gang med at købe lagre af blandt andet torskerogn og knækbrød, og at kommuner over hele landet er i gang med at forberede sig på, at der kan blive lukket for strømmen.

Strømafbrydelser er sidste udvej

Kontrollerede strømafbrydelser er det allersidste værktøj, der tages i brug for at undgå, at elnettet bryder sammen. Energinet forsøger først at øge produktionen eller nedbringe elforbruget for at undgå afbrydelser.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt, vurderer Energinet, om det er nødvendigt at gennemføre kontrollerede strømafbrydelser for at opretholde balancen mellem forbrug og produktion.

Man vil maksimalt få lukket for strømmen i to timer ad gangen. Er der problemer med elkapaciteten i mere end to timer, vil de lokale elselskaber efter to timer give kunderne strømmen tilbage og slukke strømmen hos andre kunder.

Kilder: Energinet og Energistyrelsen

Fungerende klimaminister Dan Jørgensen (S) gjorde det allerede i september klart, at Danmark risikerer strømafbrydelser denne vinter på grund af mangel på strøm i Europa. Der vil kunne blive tale om kontrollerede strømafbrydelser, hvor myndighederne vil slukke for strømmen i dele af landet i op til to timer ad gangen.

For at undgå nødvendigheden af det besluttede man blandt andet at sænke temperaturen i offentlige bygninger til 19 grader og at slukke al unødvendig udendørsbelysning på offentlige bygninger. Samtidig har danskerne generelt skruet ned for elforbruget.

Men det har ikke været nok til at garantere, at danskerne undgår at få lukket for strømmen, lyder det fra Energistyrelsens vicedirektør, Martin Hansen. Selvom han på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at det bliver nødvendigt at afbryde strømmen, opfordrer han til, at alle danskere er forberedt på to timers strømafbrydelse.

- Faren er ikke drevet over. Det er historisk, at vi overhovedet snakker om, om der er strøm i kontakten. Vi står i en alvorlig situation, og vi kan ikke give en garanti for, at vi ikke afbryder strømmen, siger han.

Kan ramme sårbare

Energistyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) har derfor opfordret kommunerne til at forberede beredskabsplaner, så de er klar, hvis strømmen svigter. For mens en børnehave eller vuggestue godt kan klare et par timer uden strøm, kan det være livsnødvendigt at opretholde strømmen til eksempelvis plejehjem.

TV ØST har tidligere fortalt, hvordan Høng Varmeværk har anskaffet sig alt fra nødgeneratorer til personsøgere for at forberede sig på en strømlukning. I Syddjurs Kommune har man nedsat et kriseberedskab, der laver planer for, hvad man gør, hvis eksempelvis nødkald på plejehjem eller mobilforbindelserne til hjemmeplejen rammes af en strømafbrydelse. Og i Egedal Kommune har man ifølge sn.dk i lighed med Hillerød Kommune bedt daginstitutioner om at opbygge et forråd af mad, der kan tilberedes uden strøm.

KL oplyser, at alle kommuner er ved at gennemgå beredskabsplaner for at sikre, at en strømafbrydelse ikke får konsekvenser for særligt sårbare.

- Det er klart, at det er særlig vigtigt at have blik for sårbare borgere, it-systemer og kritiske funktioner på eksempelvis plejehjem, siger Stine Johansen, direktør i KL.

Vil advare på forhånd

Energistyrelsen oplyser, at man allerede nogle dage i forvejen vil kunne se, om der er risiko for en kontrolleret strømafbrydelse, og i så fald vil Energistyrelsen udsende et generelt varsel om risikoen. Før myndighederne skrider til strømafbrydelser, forsøger de først at øge produktionen af strøm eller at få danskerne til at spare endnu mere på strømmen.

Det får dog ikke Hillerød Kommune til at skrue ned for forberedelserne. I denne uge vil kommunen derfor sende 60 nødpakker med batterier, lommelygter og bøger ud til områdets daginstitutioner.

- Jeg håber, at det ender med at blive unødvendigt. Men vi kan ikke vide det, siger sektionsleder Betina Søegaard Gjøl fra Hillerød Kommune.