Interne fakturaer afslører: Ansatte i Bruun Rasmussen sparede masser af penge på at købe kunst på egne auktioner

Lukrativ praksis i Bruun Rasmussen blev holdt skjult for almindelige kunder, og det kan være ulovligt, vurderer eksperter.

I sidste måned kunne TV 2 afsløre, at tidligere direktør og bestyrelsesformand i Bruun Rasmussen Jesper Bruun Rasmussen handlede dyr kunst på auktionshusets egne auktioner uden at oplyse, at det i virkeligheden var ham selv, der stod bag handlerne.

I TV 2-dokumentaren 'Auktionshusets hemmelige handel’ forsvarede Jesper Bruun Rasmussen sig med, at hans hemmelige køb var foregået på lige fod med alle andre, og at det i øvrigt er praksis i Bruun Rasmussen.

Det er ulovligt i forhold til markedsføringsloven

Sonny Kristoffersen, advokat og lektor i markedsføringsret

Men nye oplysninger sår tvivl om, hvorvidt Jesper Bruun Rasmussen og auktionshusets ansatte nu også har handlet på lige vilkår.

Ifølge en række tidligere ansatte, som TV 2 har talt med, havde ansatte hos Bruun Rasmussen nemlig langt bedre vilkår, når de handlede på egne auktioner end almindelige kunder.

Ved du noget?

Ligger du inde med væsentlig viden om Bruun Rasmussen eller generelt om auktionsbranchen, så skriv en mail til TV 2s journalist Steen Schat-Holm på ssho@tv2.dk.

De ansatte fortæller til TV 2, at de frem til slutningen af 2014 ikke betalte salær af handlerne og på den måde sparede store summer, når de anonymt handlede på auktionerne.

Kan være på kant med loven

Den praksis kan være i strid med markedsføringsloven, fordi den forvrider forbrugernes økonomiske interesse, mener flere eksperter.

- Man giver medarbejderen en særstatus ved, at de får en betragtelig reduktion i prisen, som holdes skjult over for de almindelige kunder, fortæller Sonny Kristoffersen, der er lektor ved Syddansk Universitet og forfatter til en række bøger om markedsføringsloven og forbrugerret.

Bare det at reducere salæret for ansatte taler for, at Bruun Rasmussens praksis kan være i strid med loven, mener Jan Trzaskowski, som er professor i markedsføringsret ved Copenhagen Business School.

- Der er gode holdepunkter for at antage, at det er i strid med god markedsføringsskik, fordi almindelige bydere møder unfair konkurrence fra bydere, der har bedre vilkår, vurderer Jan Trzaskowski og siger samtidigt, at det i sidste ende vil være op til domstolene at vurdere, hvorvidt denne praksis overhovedet er lovlig.

Hvilken lov kan Bruun Rasmussen være på kant med?

Begge eksperter, som TV 2 har talt med, mener at markedsføringsloven kan være overtrådt i forbindelse med Bruun Rasmussens gunstige vilkår for ansatte, når de handlede på egne auktioner. 

Begge eksperter mener, at Bruun Rasmussen skulle have meldt offentligt ud om disse gunstige vilkår til deres kunder. 

Det er navnlig markedsføringsloven §3, der kan være overtrådt.

“Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.”

Kilde: Retsinformation

Ansatte sparede op til 25 procent

TV 2 er efter dokumentaren ‘Auktionshusets hemmelige handel’ blevet kontaktet af en række tidligere medarbejdere hos Bruun Rasmussen.

De fortæller alle, at det ikke kun var Jesper Bruun Rasmussen, der ofte handlede på Bruun Rasmussens egne auktioner, men at det også var udbredt blandt de ansatte.

Forholdene var tilsyneladende så gunstige, at ansatte frem til slutningen af 2014 ikke betalte en krone i salær, når de handlede på egne auktioner, og fra 2015 betalte de ansatte 12,5 procent i købersalær, hvilket var halvdelen af, hvad almindelige kunder skulle betale.

Det fremgår af fakturaer på tidligere medarbejderhandler, som TV 2 har fået udleveret.

Perspektiv

Lauritz.com ansatte har betalt det fulde salær siden 1999

TV 2 har henvendt sig til Lauritz.com og spurgt ind til, hvad deres praksis er i forhold til, hvad ansatte skal betale i salær, hvis de handler på egne auktioner.  

Lauritz.com oplyser til TV 2, at deres retningslinjer siden 1999 har muliggjort at ejere, direktører og medarbejdere gerne må købe på egne auktioner, men at der altid skal betales det samme salær, som deres almindelige kunder betaler, så alle agerer på lige vilkår.

Lukrative vilkår kan have presset prisen op

En tidligere ansat i Bruun Rasmussen fortæller til TV 2, at det ikke var noget vedkommende tænkte over den gang. Men i dag synes vedkommende, at det var forkert, at de ansatte havde langt bedre vilkår end de almindelige kunder, som de egentligt var sat i verden for at servicere.

Den praksis er problematisk, mener Sonny Kristoffersen, som er advokat og ekspert i markedsføringsret og forbrugerret, da byderne dermed ikke har været ligestillede under auktionerne.

- Det kan i sidste ende være med til at presse prisen op, da nogle bydere har en fordel og på den måde kan tillade sig at presse prisen op, fordi de ikke skal betale den reelle pris, som den almindelige byder skal, siger Sonny Kristoffersen.

Jesper Bruun Rasmussen: - Jeg handlede på lige vilkår

I TV 2-dokumentaren ‘Auktionshusets hemmelige handel’ blev det afdækket, hvordan Jesper Bruun Rasmussen tilbage i 2013 hemmeligt købte et Andy Warhol-portræt af Hans Smith for derefter at prøve at sælge det videre med det samme.

Men de nye oplysninger i sagen sår tvivl om, hvorvidt Jesper Bruun Rasmussen nu også handlede på lige vilkår med alle andre.

Over for TV 2 har Jesper Bruun Rasmussen tidligere oplyst, at arvingerne til Andy Warhol-maleriet købte det tilbage for den samme pris – 533.500 kroner – som var det beløb, han gav for det, hvor der ikke var pålagt noget købersalær.

Hvis de ansattes vilkår var gældende for alle i auktionshuset, så tyder det på, at Jesper Bruun Rasmussen heller ikke betalte salær for Warhol-maleriet i 2013, hvilket vil have udgjort knap 140.000 kroner.

Hverken Bruun Rasmussens administrerende direktør, Jakob Dupont, eller Jesper Bruun Rasmussen har ønsket at oplyse, hvad salæret skulle have været eller fremlægge dokumentation. Direktøren for auktionshuset fastholder dog, at der blev betalt salær.

En sag for forbrugerombudsmanden

Advokat og lektor Sonny Kristoffersen mener, at sagen er så alvorlig, at forbrugernes vagthund, forbrugerombudsmanden, burde gå ind i sagen, da praksissen tilsyneladende har været så omfattende, og det potentielt drejer sig om så mange mennesker og så mange penge.

- Jeg mener, at denne skjulte praksis og omfanget skal undersøges nærmere i forhold til de gældende regler på området, siger Sonny Kristoffersen til TV 2.

Vi har ikke yderligere kommentarer

Jakob Dupont, adm. direktør i Bruun Rasmussen

Hvis forbrugerombudsmanden går ind i sagen, så skal Bruun Rasmussen ifølge professor og ekspert i markedsføringsret Jan Trzaskowski udlevere de oplysninger, som forbrugerombudsmanden skønner er nødvendige.

- Og det foregår under strafansvar for Bruun Rasmussen, siger professor Jan Trzaskowski.

Bruun Rasmussen vil ikke svare på spørgsmål

Bruun Rasmussens administrerende direktør, Jakob Dupont, har tidligere skrevet til TV 2, at “køb eller salg skal selvfølgeligt ske på lige vilkår med andre, blandt andet skal markedsprisen findes på auktion, og der skal betales salær”.

Hvad koster det for almindelige kunder at købe på auktioner hos Bruun Rasmussen i dag?

På de traditionelle auktioner skal du som almindelig køber betale yderligere 32 procent i købersalær af prisen på hammerslaget.

Og hvis du køber mønter, skal du betale 25 procent i købersalær.

Hvad ansatte hos Bruun Rasmussen betaler i købersalær i dag, vil Bruun Rasmussen ikke oplyse til TV 2. 

Kilde: Bruun Rasmussen

TV 2 har forelagt den administrerende direktør de nye oplysninger i sagen og har spurgt ind til, hvorfor ansatte hos Bruun Rasmussen har haft langt bedre vilkår end deres kunder, og hvordan han forholder sig til, at praksissen kan være på kant med loven.

Jakob Dupont har ikke ønsket at svare på TV 2s spørgsmål eller oplyse, hvad ansatte hos Bruun Rasmussen betaler i salær i dag.

- Vi har ikke yderligere kommentarer, skriver han i en mail og henviser til sine tidligere udtalelser i sagen.