Samfund

Manglende regering koster nu fyringer og lukkede projekter

Flere politikere vil kaste en redningskrans ud til de organisationer, der er kommet i klemme i historisk lange regeringsforhandlinger.

I 15 år har Checkpoint hjulpet lgbt+-personer med at blive testet for sexsygdomme og givet vejledning herom.

Men fra det nye år er det så godt som slut. 42 timelønnede ansatte er opsagt, klinikkerne i Aalborg og Odense bliver lukket, og åbningstiden på klinikkerne i København og Aarhus bliver skåret markant ned.

Det skyldes, at Checkpoint, der er en del af AIDS-Fondet, i årevis har været finansieret gennem den såkaldte satspulje, der ophører fra det nye år.

Det var meningen, at projektet fra årsskiftet i stedet skulle finansieres via finansloven. Men da der ikke er dannet en regering endnu, og partierne stadig forhandler med den kongelige undersøger, Mette Frederiksen (S), er der heller ikke forhandlet en ny finanslov på plads.

Dermed er Checkpoint kommet i klemme af de igangværende regeringsforhandlinger, der onsdag er gået over i historien som de længste i efterkrigstiden.

- Det er en ekstraordinær situation og noget, vi aldrig har prøvet før. Selvfølgelig har vi prøvet, at det har været usikkert, om vi har fået satspuljemidler. Men at vi må lukke, er vi virkelig ærgerlige over og også kede af, siger Thomas Hübertz, der er forebyggelseschef ved AIDS-Fondet, til TV 2.

Ifølge Thomas Hübertz er efterspørgslen efter Checkpoints tjenester steget det seneste år.

- Vi burde udvide vores aktiviteter, fordi vi ikke kan følge med efterspørgslen, men vi står i den modsatte situation og må lukke nogle af vores klinikker, siger han.

Flere organisationer er i knibe

Checkpoint er langtfra det eneste tiltag, som står til at lukke projekter fra årsskiftet som følge af de igangværende regeringsforhandlinger.

Det viser en rundringning, som TV 2 har foretaget.

FAKTA: Disse tiltag er i fare

  • Red Barnets rådgivningsenhed Slet Det står til at lukke, da projektets bevilling står til at udløbe ved årsskiftet.
  • Stenbroens Jurister mister deres tilskud per 1. januar. Det har betydet, at organisationen har måttet fyre samtlige ni medarbejdere, men organisationen håber at kunne fortsætte eventuelt med frivillige kræfter.
  • Sand - De Hjemløses Landsorganisation vurderer at kunne holde skruen i vandet tre måneder frem i det nye år med midler fra egen kapital, hvis der først bliver forhandlet en regering og dermed en finanslov på plads i det nye år. Hvis forhandlingerne tager længere tid, er Sands fremtid usikker.
  • Forældre og Sorg (tidligere: Landsforeningen Spædbarnsdød) har mistet en medarbejder, der ikke bliver genansat, da foreningen må skære en medarbejder fra på grund af usikkerheden omkring finansieringen.
  • Hos Det Nationale Sorgcenter er projekterne Sorglinjen, psykologhjælp til børn, der har mistet forældre, og hjælp til enlige ældre i fare for at lukke.
  • Landsforeningen af væresteder har måttet afskedige fire medarbejdere, hvilket svarer til en tredjedel af alle medarbejdere, fordi der er usikkerhed om bevillingen fra det nye år.
  • Antidote Danmark, der kæmper for at nedbringe overdosisdødelighed i Danmark, står til at lukke fra det nye år, hvis ikke initiativet bliver en del af en kommende finanslov.
  • AIDS-Fondets Checkpoint har opsagt 42 timelønnede medarbejdere og lukket klinikker i Aalborg og Odense samt skåret markant på åbningstiden på klinikkerne i København og Aarhus.

Organisationen Antidote Danmark, der hjælper stofmisbrugere og personer, som har taget en overdosis, risikerer også at dreje nøglen om i det nye år.

- Jeg synes, at det er grotesk, at man ikke prioriterer stofmisbrugere mere, end man gør. Det er en meget billig ordning, og vi har mange frivillige, der er med til at nedsætte dødeligheden blandt stofmisbrugere, siger Antidote Danmarks daglige leder og initiativtager, Michael Lodberg Olsen, til TV 2.

Han er uforstående for, at en lille organisation som Antidote Danmark, der har 2 ansatte og 40 frivillige, ikke kan fortsætte med at hjælpe de 2000 mennesker for "relativt få midler". Den daglige leder oplyser, at Antidote Danmark har brug for 1,65 millioner kroner om året for at fortsætte på det nuværende niveau.

Alle tilbuddene er vigtige, sociale tilbud, der bliver brugt af rigtig mange mennesker

Laila Walther, formand for Civilsamfundets Brancheforening

- Fuldstændig uforståeligt

Ngo’ernes brancheorganisation, Civilsamfundets Brancheforening, kalder situationen for ”meget alvorlig og bekymrende”.

Formand Laila Walther fortæller, at de organisationer, der tidligere har modtaget midler fra satspuljen, havde en forventning om at få videreført deres finansiering via finansloven.

- Alle tilbuddene er vigtige, sociale tilbud, der bliver brugt af rigtig mange mennesker. Det er jo fuldstændig uforståeligt, hvis de skal lukke, siger Laila Walther.

_

Flere partier, som TV 2 har talt med, anerkender, at flere af organisationerne er havnet i en svær situation som følge af de lange regeringsforhandlinger.

- Det er uholdbart for organisationerne og ikke mindst uansvarligt over for de mange især udsatte borgere, der har brug for tilbuddene, siger Enhedslistens socialordfører, Victoria Velasquez.

Alternativets Torsten Gejl og Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard er enige. Kjærsgaard siger, at hun under normale omstændigheder ville have kaldt socialministeren i samråd, men at det ikke kan lade sig gøre, så længe der er regeringsforhandlinger.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op andet end at sige, at statsministeren må gøre et eller andet i forhold til de her organisationer. DF vil stå klar på nul komma fem, hvis hun indkalder, siger hun.

Socialordføreren fra Det Konservative Folkeparti, Brigitte Klintskov Jerkel, opfordrer desuden den fungerende socialminister, Astrid Krag (S), til at have en samtale med den fungerende statsminister, Mette Frederiksen (S), om en løsning.

Det er uholdbart for organisationerne og ikke mindst uansvarligt over for de mange især udsatte borgere, der har brug for tilbuddene

Victoria Velasquez, Enhedslistens socialordfører,

Foreslår nødbevilling

Brancheforeningen ser gerne, at der bliver lavet en nødløsning her og nu, der kan redde organisationerne.

Foreningen foreslår selv, at man fra politisk side skæver til en løsning fra 2007, hvor der blev dannet en regering sent på året.

Dengang blev der vedtaget en midlertidig bevilling til de ngo’er og organisationer, der modtog midler gennem satspuljen, så organisationerne kunne fortsætte deres arbejde ufortrødent.

Denne model ser Moderaternes politiske ordfører, Jakob Engel-Schmidt, også et ”stort potentiale” i.

- Vi vil derfor drøfte den med de partier, der deltager i de aktuelle forhandlinger om en ny regering, siger han til TV 2.

TV 2 har kontaktet Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Begge henviser til Finansministeriet.

Finansministeriet oplyser til TV 2, at det ikke er muligt at få et interview med den fungerende finansminister, Nicolai Wammen (S). I stedet henviser ministeriet til Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet afviser over for TV 2 at stille op til interview. Partiet henviser til de igangværende regeringsforhandlinger.