Antallet af "dyre danskere" vokser, og det skaber et stort dilemma

De stigende udgifter betyder, at lokalpolitikere er nødt til at spare på andre velfærdsområder.

På fem år er antallet af danskere, der koster kommunen over en million kroner om året, vokset med 26 procent.

Det viser opgørelser fra landets ti største kommuner, som Ugebrevet Mandag Morgen har fået kommunerne til at lave.

Det er blandt andet svært multihandicappede og udadreagerende psykisk syge, som koster mange penge.

Ifølge Mandag Morgen har landets 10 største kommuner i alt 2328 borgere, der har brug for så meget hjælp, støtte og pleje, at de tilsammen kostede deres hjemkommuner 3,7 milliarder kroner alene sidste år – eller 1,6 millioner kroner i gennemsnit per borger.

En brændende platform

Torben Tranæs, som er forskningschef i VIVE, har undersøgt, hvad der er grunden til de stigende udgifter.

Han forklarer til TV 2, at flere faktorer spiller ind.

- Antal personer med flere diagnoser stiger, borgerne får mere komplekse behov, kvaliteten stiger, kravene stiger, priserne stiger.

Torben Tranæs uddyber dog, at det primært er personer, som i forvejen er dyre, der trækker priserne op. Det gælder personer i botilbud, altså de, der bor ét sted døgnets 24 timer.

En af kommunerne, der er opgjort tal for, er Viborg Kommune. Her har man en merudgift på 30 millioner kroner i 2023, og i årene frem stiger tallet.

Det fortæller Stine Damborg, som er formand for kommunens Social- og Sundhedsudvalg.

- Vi står på en brændende platform, siger hun til TV 2.

Går ud over andre områder

De stigende udgifter betyder, at lokalpolitikere er nødt til at spare på andre velfærdsområder.

- Helt konkret skal man lave nogle hårde prioriteringer, og man kan blive nødt til at acceptere en lavere standard på nogle områder, såsom skoler, dagpleje og ældreområdet, siger Torben Tranæs.

Netop det dilemma står man i Viborg Kommune med.

- Vi er nødt til at kigge på, hvordan man arbejder med det her område, så det ikke går ud over andre områder, siger Stine Damborg og fortsætter:

- Der kommer nok ikke ret mange flere penge fra Christianborg, selvom vi gerne ville have det.