Samfund

Tidligere direktør for Roskilde Bank skal betale 231 millioner kroner i erstatning

Direktør var ansvarlig for tab på fire aktiekreditter, der blev givet uden en kreditvurdering på forhånd.

231.725.168 kroner. Plus renter.

Det skal den tidligere direktør for Roskilde Bank Niels Valentin Hansen betale til Finansiel Stabilitet (FS) for sin rolle i bankens krak for mere end ti år siden. Det har Højesteret afgjort torsdag med en 61 sider lang dom.

Dermed har landets øverste domstol vurderet, at direktøren var erstatningsansvarlig for tab på fire aktiekreditter, der blev givet uden en kreditvurdering på forhånd.

Fire tidligere bestyrelsesmedlemmer er frifundet. Da sagen var for landsretten, blev alle de sagsøgte frifundet.

Tab for 10 milliarder

Den 3. marts 2009 blev Roskilde Bank, som var en af de største provinsbanker, erklæret konkurs. Tabene løb op i cirka ti milliarder kroner. Særligt var engagementerne med fire ejendomsudviklere dyre.

Bankens virksomhed var inden da overtaget af Finansiel Stabilitet, der rejste krav om erstatning mod flere af bankens tidligere direktions- og bestyrelsesmedlemmer.

Niels Valentin Hansen stod i spidsen for banken fra 1. december 1978 frem til 30. april 2007. Han var altså fratrådt, da banken krakkede.

I Højesteret er det dog slået fast, at han var ansvarlig for, at banken ydede en række dyre og risikable lån. Derfor skal han betale erstatningen, fremgår det.

- Som anført af landsretten må en kreditgivning uden nogen form for konkret og umiddelbart forudgående kreditvurdering betegnes som uforsvarlig, lyder det i dommen, der fortsætter:

- Højesteret finder, at de pågældende lån ikke ville være blevet ydet, hvis A (Niels Valentin Hansen, red.) havde undladt at træffe den ovennævnte ansvarspådragende beslutning om på bankens initiativ at yde lån uden kreditgivning.

En sag i en række mod banker

Det har taget fem år at få behandlet en af de største retssager om tab i banker under finanskrisen ved Højesteret.

I december 2017 afsagde Østre Landsret dom mod ledelsen i Roskilde Bank, men den blev anket til landets øverste retsinstans.

I landsretten krævede Finansiel Stabilitet, som er det statslige selskab, der overtager banker i nød, at der skulle erstattes tab på i alt en milliard kroner. Efter frifindelserne blev det dog barberet ned til en tredjedel.

Højesterets afgørelse er ikke helt oppe på FS' krav, men erstatningen er altså hævet fra nul kroner til godt 231 millioner kroner for direktørens vedkommende.

Sagen er en i rækken af flere, som FS har anlagt mod tidligere ledelser i krakkede pengeinstitutter.

Det er blevet til flere markante nederlag, og kun i et par sager er der foruden Roskilde Bank vundet betydelige beløb - 225 millioner kroner i sagen om Amagerbanken og 150 millioner kroner i sagen om Eik Banki.