Fagforeninger i opråb: Kræver stress anerkendt som arbejdsskade

Forslaget møder blandede reaktioner politisk. Nogle bakker op, mens andre slet ikke kan se det for sig.

Hver fjerde dansker har følt sig stresset "hele tiden" eller "ofte" inden for de seneste to uger.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Kantar Public for Dansk Magisterforening.

Ifølge formanden for fagforeningen, Camilla Gregersen, er stress på arbejdspladsen så stort et problem, at det bør anerkendes som en erhvervssygdom.

- Der er kommet en ekstrem arbejdsintensitet de seneste år, som har ført til, at stressbelastningen bliver mere heftig. Derfor er man nødt til at anerkende stress på linje med en lang række fysiske arbejdsskader, siger hun til TV 2.

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

Eksempler på erhvervssygdomme kan være:

  • Tennisalbue
  • Allergi
  • Høretab
  • Astma

Se den fulde liste her.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhverssikring

Og det er ikke kun Dansk Magisterforenings medlemmer, der føler sig stresset.

Flere andre fagforeninger, heriblandt HK og IDA, oplever også stress som et stigende problem og bakker op om, at det bør kunne kategoriseres som en erhvervssygdom.

Arbejdsgivers ansvar

Argumentet fra fagforeningerne er, at hvis stress bliver en erhvervssygdom, vil medarbejderen kunne søge erstatning, og derfor er der større incitament fra arbejdsgiveren til at forebygge stress og skabe et bedre arbejdsmiljø.

- Der er ingen tvivl om, at rigtigt meget stress er arbejdsrelateret, og det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde, siger Mads Samsing, næstformand i HK, til TV 2.

I undersøgelsen svarer 41 procent, at arbejde er den vigtigste kilde til stress, 10 procent svarer privatliv, og 41 procent svarer begge.

Samtidig mener 25 procent ikke, at deres arbejdsplads gør nok for at forhindre stress.

Ikke let at ændre

For at en sygdom kan komme på listen over erhvervssygdomme, stiller arbejdsskadeloven krav om medicinsk dokumentation på, at arbejdet er årsagen til sygdommen.

Og netop derfor er det ikke sådan lige at tilføje stress til den liste, mener Joachim Faber-Rod. Han er advokat og arbejder med arbejdsskadeerstatning.

- Hvis stress, som vi kender det i dag, skal tilføjes til listen, skal vi lave ændringer i den måde, vi overhovedet tænker erhvervssygdomme på, siger han til TV 2 og fortsætter:

- Men det er da en interessant tanke, og undersøgelsen her sætter fokus på noget, som er et reelt problem.

Stress er mindre håndgribeligt end for eksempel en brækket arm

Niels Flemming Hansen, fungerende beskæftigelsesordfører (K)

På nuværende tidspunkt er der kun to psykiske lidelser på listen over erhvervssygdomme: ptsd og depression.

Om der skal tilføjes en tredje, er der blandede holdninger til blandt folketingets partier.

Fire positive partier

Hos både Alternativet, Dansk Folkeparti, Moderaterne og SF er man positivt stemt over for fagforeningernes forslag.

- Vi mener helt grundlæggende, at der skal være en bredere forståelse for, hvad en erhvervssygdom er, siger Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører for SF, til TV 2.

Alternativets Torsten Gejl mener dog ikke, at det er nok. Ud over at anerkende stress som erhvervssygdom bør flere arbejdspladser indføre en firedages arbejdsuge, lyder det.

Også Dansk Folkeparti og Moderaterne er åbne for at kigge på forslaget.

- Men det kræver selvfølgelig, at man laver et system, der kan dokumentere rent klinisk, at der er tale om en stressdiagnose. Og at det skyldes forholdene på arbejdspladsen, siger Jakob Engel-Schmidt (M) til TV 2.

Og netop den dokumentation gør det svært for Det Konservative Folkeparti at se forslaget for sig.

Stress er ikke håndgribeligt

Fungerende beskæftigelsesordfører for partiet Niels Flemming Hansen vil gerne diskutere løsninger på stressproblematikken med det nye beskæftigelsesudvalg.

Men han tror ikke, at fagforeningernes forslag er vejen frem.

- Jeg har svært ved at se stress som en del af arbejdsskadesystemet. Det er normalt indrettet sådan, at man som regel skal kunne spore sygdommen tilbage til den enkelte situation. Stress er mindre håndgribeligt end for eksempel en brækket arm, siger ordføreren til TV 2.

Også Nye Borgerlige har svært ved at sætte stress ind i det fungerende system. Derfor er de hverken for eller imod forslaget. Kim Edberg Andersen (NB) mener ikke, at den nye undersøgelse i tilstrækkelig grad viser, at det netop er pres på arbejdet, der giver folk stress. Han efterspørger flere undersøgelser.

- Der er forskel på, om folk har stress eller føler sig presset. Den økonomiske situation i øjeblikket gør nok også, at folk føler sig mere presset i privatlivet.

TV 2 har også forsøgt at indhente kommentarer fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Partierne er ikke vendt tilbage.