Samfund

Storfisker frifundet i sag om snyd med fiskekvoter

Ti personer var involveret i sagen, der betragtes som den hidtil største kriminalsag i dansk erhvervsfiskeri.

Storfiskeren Henning Kjeldsen og flere andre medtiltalte er mandag blevet frifundet i en sag om snyd med fiskekvoter.

Det skriver Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

I Byretten blev Henning Kjeldsen ellers dømt skyldig og fik en bøde på 54 millioner kroner.

Han var anklaget for at have overtrådt reglerne om fiskekvoter i perioden fra 2013 til 2019.

Det skete blandt andet ved at omgå reglerne for loft over fiskekvoter gennem et net af stråmandsselskaber.

- Man kunne ikke bare straffe

Såvel i byretten som i landsretten har det været et tema, hvorvidt det overhovedet var strafbart.

Og i modsætning til byretten mener landsretten ikke, at der er hjemmel i lovgivningen til at straffe.

Netop det peger Olaf Koktvedgaard, der har været forsvarer for Henning Kjeldsen og flere af de andre tiltalte, på.

- Loven var ikke formuleret på en sådan måde, at man bare kunne straffe, hvis man mente, der var en overtrædelse af kvotereglerne.

- Det blev ændret efterfølgende. Men i den periode, vi taler om, der kunne man ikke bare straffe, uden at der var givet påbud. Og det var der ikke, siger han.

Forsvareren vurderer, at de forskellige udfald i henholdsvis byret og landsret bunder i, at landsretten er gået langt mere grundigt til værks. Byrettens afgørelse fylder en fem-ti linjer, mens landsrettens fylder cirka fem sider.

I alt ti personer var involveret i sagen, der betragtes som den hidtil største kriminalsag i dansk erhvervsfiskeri.

Alle er nu frifundet i Landsretten.