Samfund

Danske Bank giver lån til kunder uden penge på bankbogen

Finanstilsynet har gennemgået en stikprøve på 78 forskellige boliglån, som er blevet bevilget af Danske Bank.

Finanstilsynet har påbudt Danske Bank at sikre, at bankens kunder har en vis økonomisk robusthed, når der bevilges et boliglån til dem.

Det skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at tilsynet har gennemgået en stikprøve på 78 forskellige boliglån hos Danske Bank.

- Banken havde i en del tilfælde bevilget boliglån til kunder med negativ formue, nulformue eller svagt positiv formue, lyder det.

- Den manglende robusthed ved formueforholdene var ikke opvejet af, at kunden afviklede hurtigere på gælden og dermed indenfor kort tid kunne opnå en formue, der kunne modstå et fald i boligprisen på minimum 5 procent, uden at formuen blev negativ.

Mange fejl i lang tid

Ifølge tilsynet har banken begået mange fejl, når den har beregnet kundernes rådighedsbeløb.

- I flere tilfælde var nedgangen i rådighedsbeløbet ved kundens køb af bolig betydeligt større end det, banken havde beregnet.

Der har tilsyneladende været konstateret fejl hos Danske Bank i en lang periode, og banken har også forsøgt at iværksætte tiltag.

Disse har dog endnu ikke fået den ønskede effekt, konstaterer Finanstilsynet efter at have gennemgået bankens kontrol af kunderne.

Fokus på at "efterleve alle krav"

Over for Børsen oplyser Danske Bank, at man tager Finanstilsynets beretning til efterretning. Man har desuden ændret praksis på området efter at være blevet gjort opmærksom på problemerne i august.

- Som Finanstilsynet påpeger i redegørelsen, havde banken allerede inden inspektionen iværksat en række tiltag for at forbedre kreditvurderingsprocessen, som banken vil følge til dørs for at sikre den fornødne kvalitet, siger bankens chef for privatkunder Mark Majgaard Wraa-Hansen til avisen.

- Banken finder fortsat, at vores kunder generelt har en solid kreditkvalitet, men vil nu målrettet fokusere på at efterleve alle krav, også på porteføljen af mere risikable lån.