Samfund

Trods krisesnak ser økonomien ud til at vokse

Danmarks økonomi ser ud til at vokse for andet kvartal i træk. En cheføkonom er dog lidt skeptisk over for tallet.

Danmarks samlede økonomi, det såkaldte bruttonationalprodukt (BNP), ser ud til at stige med 0,5 procent i tredje kvartal af 2022.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I tallene er der taget højde for den rekordhøje inflation.

- Ganske enkelt imponerende

Det er særligt fremgang i industrien og såkaldte serviceerhverv rettet mod husholdningerne, der driver Danmarks BNP frem. Resten af økonomien står således mere eller mindre stille.

Alligevel er meldingen fra Danmarks Statistik lidt overraskende, da krisesnakken for alvor har taget til henover efteråret.

- Dansk økonomi vokser i en tid med kæmpe usikkerhed og massiv modvind. Udfordringerne tårner sig op, men økonomien er alligevel vokset gennem de seneste to kvartaler. Det er ganske enkelt imponerende, skriver Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank i en kommentar til de nye BNP-forventninger.

Hvad er BNP?

  • BNP står for bruttonationalprodukt, og tallet fortæller, om et lands økonomi vokser eller skrumper. 
  • BNP er et lands samlede offentlige og private produktionsresultat over en periode, oftest et år eller et kvartal. BNP er med andre ord et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.
  • FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, og da man følger disse i de fleste lande, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

Kilde: Danmarks Statistik

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dagens tal fra Danmarks Statistik kun er en såkaldt BNP-indikator. Det vil sige, at der ikke er tale om endelige tal, og at der kan komme mindre rettelser senere. Udsvingene er dog typisk mindre, men de kan forekomme.

Jes Asmussen, der er cheføkonom ved Handelsbanken, skriver eksempelvis følgende om tallet fra Danmarks Statistik:

- Vi må da også erkende, at vi stiller os lidt tvivlende over for, om denne foreløbige BNP-opgørelse tegner det sande billede af den økonomiske udvikling. BNP-indikatoren er således begrænset i det omfang, at den udelukkende er baseret på produktionssiden af økonomien.

Der tages dermed ikke højde for, at efterspørgslen - hvor meget forbrugerne ønsker at købe - kan være faldet, vurderer Jes Asmussen.

Lidt frem, lidt tilbage

Selvom BNP kun er én måde at opgøre, hvordan det går med økonomien, bliver det af mange betragtet som den nok vigtigste opgørelsesmetode.

Man får nemlig nemt og forståeligt indkapslet, om der er fremgang, stilstand eller tilbagegang i økonomien.

Ikke mindst i forbindelse med coronapandemiens første nedlukning var der stor snak om, hvordan økonomien ville blive ramt, og hvad det ville betyde for vores BNP.

Som grafen herunder viser, skete der da også et stort fald i foråret 2020, men efterfølgende voksede økonomien endnu mere.

- I de aktuelt meget negative udsigter for økonomien er det vigtigt også at fremhæve det positive bagtæppe. Faldet sker fra et ekstremt stærkt udgangspunkt med en rekordstor dansk økonomi, rekordmange i beskæftigelse og laveste ledighed siden 2008, skriver Jeppe Juul Borre i sin analyse og fortsætter:

- Vi forventer, at den kommende periode bliver svær, men at vi kommer ud på den anden side i fornuftig stand.