Samfund

Tidligere Ekstra Bladet-journalist kræves idømt forvaring

Manden har tidligere i sagen kaldt sig "kongen" af et pædofilt netværk, ligesom han mente, at han var internetkærester med flere mindreårige piger.

Manipulerende, truende og i stand til at kontrollere andre med blot et ansigtsudtryk.

Det var beskrivelsen af en 47-årig mandlig tidligere Ekstra Bladet-journalist fremført af hans ekskone. Efter et 25 år langt ægteskab befandt hun sig pludselig på vidneskranken i en sag om børneporno og krænkelser, der begyndte i august.

I september blev manden kendt skyldig, og torsdag kræver anklagemyndigheden nu journalisten idømt forvaring.

Det fortæller anklager Lise Frandsen torsdag i Retten i Roskilde ifølge Ritzau. Journalisten er skyldig i fire tilfælde af seksuelle overgreb i kategorien anden seksuel omgang end samleje. Da de forurettede børn på gerningstidspunktet var under 12 år gamle, sidestilles forholdene som voldtægt.

Manden er også kendt skyldig i besiddelse af 24.121 filer med materiale, der viste nøgne børn eller seksuelle overgreb mod børn af forskellig karakter. Hans egne børn er blandt de forurettede i anklageskriftet mod ham, og han er også kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse af dem.

Anklagemyndighedens påstand om forvaring er udtryk for, at journalisten har været fuldt tilregnelig. Han har altså hverken været sindssyg eller i en tilstand, som kan sidestilles med dette.

Derfor er han i udgangspunktet egnet til en almindelig straf. Men forvaringspåstanden er også udtryk for, at journalisten er vurderet til at udgøre en så stor fare for samfundet, at han, når han engang måtte blive løsladt fra en almindelig afsoning, ville risikere at begå nye overgreb.

Der vil først blive afsagt dom mandag 14. november.

Der er ikke navneforbud mod manden, men TV 2 bringer ikke hans navn af hensyn til de forurettede børn.

Hvad er forvaring?

Foruden livstid er forvaring den eneste sanktion i dansk strafferet, der er uden tidsbegrænsning.

Den dømte løslades først, den dag en domstol vurderer, at vedkommende ikke længere er til fare for samfundet.

Tre kriterier skal være opfyldt, før en person kan idømmes forvaring:

  • Den dømte skal være skyldig i en alvorlig voldsforbrydelse, alvorligere trusler eller brandstiftelse eller forsøg herpå. 
  • Den tiltalte skal antages at frembyde nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Denne antagelse skal baseres på karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om gerningsmandens person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet. 
  • Anvendelse af forvaring skal findes påkrævet for at forebygge denne fare.

Svært seksuelt afvigende

Journalisten er blevet mentalundersøgt i forbindelse med sagen, og anklageren fremførte de dele af undersøgelsen, hun mente, var relevant for sagen.

I de præsenterede udsnit af mentalundersøgelsen er en erkendelse fra den 47-årige om, at han tænder seksuelt på mindreårige, men at han mente, at politiet og pressen har skabt et falsk narrativ om, at han voldtager små piger, skriver BT.

Han kan ikke selv se, at han skulle være "så skide farlig", fordi han efter egen overbevisning bare har lavet nogle videoer. Manden bedømmes til at være personlighedsmæssigt afvigende og svært seksuelt afvigende men uden at være egentlig psykopat, skriver avisen.

Det vurderes videre, at der er høj risiko for, at manden vil gentage sine handlinger, og derfor konkluderes det, at han er til fare for andre mennesker og bør idømmes forvaring, skriver BT.

Familien flygtede til første sal

Den 47-årige var "en konge" i netværket, hvor voksne mænd fik mindreårige til at udføre seksuelle gerninger på sig selv på direkte kamera i forskellige internetfora.

Noget som anklageren kaldte grooming, mens den 47-årige journalist kaldte det "en symbiose". Samtidig anklagede han rivaliserende netværker af pædofile for at ville gøre skade på børnene, mens hans ambition efter eget udsagn var at beskytte de mindreårige fra mænd, der var værre end ham.

Nu er han kendt skyldig i besiddelse af et stort antal billeder og videoer, der viser overgreb mod børn af forskellig grovhedskarakter, ligesom han er kendt skyldig i voldtægt uden samleje.

Mandens ekskone anklagede manden for at have skræmt familien ud af stueetagen i deres eget hjem, hvorefter de måtte flytte deres liv op på første sal og derfor blandt andet ikke kunne bruge husets køkken længere.

De bestilte mad udefra og spiste det ovenpå, mens manden lå og røg på en sofa i stueetagen og råbte og skældte ud, hvis ekskonen eller deres børn forvildede sig ind på hans territorium, forklarede hun.

Var ”børnenes ven”

Under retssagen kom manden flere gange i mundhuggeri med anklageren, fordi han ikke var enig i udlægningen af sagens omstændigheder.

Når hun sagde, at han groomede de unge børn, sagde han, at hans syn på det var anderledes, fordi de ifølge ham havde en ”gensidig relation”.

Når hun sagde, at han havde fået mindreårige til at udføre seksuelle handlinger på video og sende det til ham, sagde han, at han aldrig havde sluttet en sætning med et spørgsmålstegn.

Og særligt da der blev talt om videomateriale, han selv havde filmet, hvori han ifølge anklageren blufærdighedskrænkede sovende børn, var han ikke enig i, at det nødvendigvis var seksuelt.

Men netop hans eget videomateriale spillede en stor rolle i sagen. Heriblandt videoer han havde optaget skjult på sit badeværelse i et spabad, hvor han filmede nabolagets børn nøgne og ”legede kildelege” og fik børnene til at slå kolbøtter.

Han filmede også børn i skjul, mens de brugte toilettet.

Der var ofte fyldt med børn i hjemmet, da manden var anset som ”børnenes ven”, fortalte hans ekskone. Børnene troede selv, at der var tale om leg, mente hun.