Samfund

Hver tredje nyansatte lærer har ikke en læreruddannelse

En analyse viser, at 35,6 procent af nyansatte lærere i skoleåret 2020/2021 ikke havde en læreruddannelse.

Det er ikke nødvendigt at have taget en læreruddannelse for at arbejde som lærer, og ser man blandt de nyansatte lærere, er der mange, som ikke har taget uddannelsen.

Det skriver Politiken på baggrund af en analyse, som Danmarks Lærerforening står bag sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Af den fremgår det, at mere end hver tredje - 35,6 procent - af de nyansatte lærere i skoleåret 2020/2021 ikke havde en læreruddannelse. Det svarer til 2730 personer.

Størstedelen af de nyansatte, der ikke har en læreruddannelse, har en gymnasial uddannelse som højest gennemførte uddannelse, skriver Politiken.

Bekymrende udvikling

Det er bekymrende for folkeskolen og betyder, at eleverne ikke lærer alt det, de ellers ville kunne. Det mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

- En person med en studentereksamen kan have gode intentioner og gøre sit bedste, men at stå med en klasse med 26 elever, hvor flere har diagnoser, det er en uuddannet ikke i stand til at kunne løfte i tilstrækkeligt omfang.

- Det kræver både en uddannet lærer og ekspertise og støtte udefra, siger han til Politiken.

Analysen omfatter lærere, der har haft en måned med mindst 80 betalte timer i det undersøgte skoleår.

Selv om tallet indbefatter vikarer, som ikke er ansat i faste stillinger, mener både lærere, skoleledere og forældre ifølge Politiken, at det er et problem med de mange uuddannede lærere.

Ikke et nyt problem

Der har også tidligere været fokus på, at det langtfra er alle, der arbejder som lærere, der har en læreruddannelse.

I maj sidste år skrev Danmarks Lærerforening, at det var næsten hver femte lærer i folkeskolen, der ikke har en læreruddannelse. Her blev der taget udgangspunkt i andelen af lærere i 2019 med en læreruddannelse.

18,1 procent af dem havde ingen læreruddannelse. Det tal baserede sig dog på den samlede lærerstand og ikke alene på de nyansatte, som den nye analyse fokuserer på.

I 2021 oplyste lærerforeningen, at andelen af lærere uden en læreruddannelse var steget markant de seneste år.