Opråb fra plejehjemmet

Plejehjem får varsel om tilsyn mindst to uger før besøg: - Så er tilsyn jo ikke noget værd

De nuværende tilsyn med plejehjem kan ikke fange omsorgssvigt, som afdækket i TV 2 dokumentar, lyder det fra ekspert og organisationer.

Når flere af landets partier de seneste dage har udtrykt ønske om bedre tilsyn med landets plejehjem efter TV 2-dokumentaren 'Opråb fra plejehjemmet', har Bente Christensen fulgt nøje med.

For som formand for Ældre Sagen i Frederikssund Kommune er det hendes oplevelse, at tilsynet ikke fungerer i dag.

Konkret har hun selv oplevet, hvordan tilsyn fra både kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed blev varslet på forhånd til et plejehjem, hvor der var udtrykt bekymring for plejen og omsorgen for de ældre.

- Så er tilsyn jo ikke noget værd. Et varslet tilsyn bliver ikke reelt, for der vil du aldrig se problemerne. Tilsyn skal være uvarslede, for ellers får du kun et teaterstykke, mener Bente Christensen.

Og det er da heller ikke uden betydning, om tilsyn sker med forudgående varsel, mener Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet.

- Det betyder, at plejehjemmene får mulighed for at fremstille sig på en måde, som de gerne vil præsentere sig på. Hvis man vil opdage noget af det, TV 2 har afdækket, så skal vi have mulighed for at føre uanmeldte tilsyn, siger han.

Varslede tilsyn vil ikke afsløre svigt i plejen

I dag er der tre typer af tilsyn med landets plejehjem.

Kommunerne står selv for at føre tilsyn med, at deres ansatte løser opgaverne med den kvalitet - fagligt og økonomisk - som kommunerne har besluttet.

Dette tilsyn skal foretages uanmeldt én gang årligt på hvert plejehjem.

Kommunernes tilsyn er flere gange blevet kritiseret for ikke at være uvildige, da de groft sagt undersøger sig selv.

Derfor flyttede man i 2018 en del af tilsynet til Styrelsen for Patientsikkerhed, forklarer lektor Kent Kristensen.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører derfor i dag to forskellige slags tilsyn med landets plejehjem: Et såkaldt sundhedsfagligt tilsyn og et såkaldt ældretilsyn.

Ældretilsynet, der skulle have større fokus på plejen, er dog varslet på forhånd.

Ved planlagte tilsyn sker det seks uger i forvejen, og ved tilsyn på baggrund af klager er varslet to uger.

Styrelsen oplyser til TV 2, at Retssikkerhedsloven kræver, at der som udgangspunkt skal ske varsling ved tilsyn i private boliger – herunder på plejehjem.

Men det er ifølge Kent Kristensen et problem, hvis man vil fange omsorgssvigt som dem, der afdækkes i TV 2s dokumentar.

Og det bakker både Ældre Sagen og Alzheimerforeningen op om: De mener, at der skal flere uanmeldte tilsyn til.

Tilsyn betyder, at der er noget galt

Alzheimerforeningens formand, Birgitte Vølund, så dog allerhelst, at det ikke var nødvendigt at tale om tilsyn.

- Det, at vi kalder på tilsyn, betyder jo, at der er noget galt. Den langsigtede løsning findes ikke i at lave flere tilsyn, men løsningen ligger i at udvikle og følge op på den faglige kvalitet med faglige og strukturerede metoder, siger hun.

_

Men med de seneste afsløringer af svigt i ældreplejen, så er flere uanmeldte tilsyn nødvendige lige nu, mener Alzheimerforeningens formand.

- Ellers får man ikke et konkret syn på dagligdagen og på den reelle faglige kvalitet. Der kan være risiko for - ved de planlagte tilsyn - at man får tilrettelagt tingene, så de tager sig bedre ud, end de er, siger Birgitte Vølund.

Ældre Sagen har tidligere foreslået, at antallet af uafhængige og uanmeldte tilsyn skal øges, og at alle plejehjem skal have ét obligatorisk tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed om året. I dag fører Styrelsen for Patientsikkerhed med cirka hvert tiende plejehjem en gang om året.

Samtidig vil organisationen have tilsynene helt væk fra kommunerne.

Forslag om flere og hurtigere tilsyn

Flere partier har i kølvandet på TV 2s dokumentar da også foreslået, at tilsynene med plejehjemmene i landets kommuner skal forbedres.

Blandet andet foreslår Dansk Folkeparti, at antallet af uanmeldte tilsynsbesøg skal øges, mens De Konservative vil have et uafhængigt straks-tilsyn, der kommer uanmeldt på besøg inden for 48 timer, som plejepersonale kan bede om at få besøg af på steder, hvor ledelsen ikke har lyttet til ansatte og pårørendes bekymringer og henvendelser.

Og tidligere på ugen lagde social- og ældreminister Astrid Krag (S) op til ændringer i måden, der bliver ført tilsyn med ældreplejen på.

- Vi bliver nødt til at ændre vores tilsyn, så vi kommer hurtigere tæt på den dårlige kvalitet, så der ikke kan være sådan nogle lommer med helt forfærdelige scener og billeder, og jo også en helt uacceptabel opførsel fra nogle medarbejdere, lød det fra Astrid Krag.

Regeringen spillede kort før valgudskrivelsen ud med det politiske udspil 'Danmark kan mere 3'.

Her foreslår regeringen helt konkret, at der indføres en ny, forenklet tilsynsmodel på ældreområdet, som blandt andet indebærer, at de to statslige tilsyn sammenlægges og får styrket fokus på reaktive tilsyn.