Opråb fra plejehjemmet

Borgmester blev advaret – alligevel kan TV 2 dokumentere nye svigt og overgreb på plejehjem

For et år siden fik borgmester nødråb fra pårørende, der skrev: "I må handle nu".

- Det gør ondt at se på.

Det siger Marie Stærke, efter at hun har set TV 2s dokumentar 'Opråb fra plejehjemmet'.

Marie Stærke er næstformand i Socialdemokratiet og borgmester i Køge Kommune, og det er netop her, at TV 2 kan dokumentere svigt af ældre på plejehjemmet Nørremarken.

Med skjult kamera viser TV 2, hvordan svage ældre beboere i flere tilfælde bliver talt til i en hård tone og ikke får hjælp til basale behov såsom at få skiftet ble, få medicin og få mad og drikke.

Det resulterer blandt andet i, at en ældre dame sidder med vådt tøj og på en kørestol, der er gennemvædet af urin. En anden beboer ligger mange timer i sengen uden at blive vendt, selvom han har tryksår. Og da en beboer hjælpes i bad, er der tale om et decideret overgreb, mener demenspsykolog Anneke Dapper Skaaning.

- Det gør et enormt stort indtryk at se de her billeder, siger Marie Stærke og tilføjer:

- Der er jo tale om nogle mennesker, som har et ansvar for nogle svage borgere. Og billederne viser, at der er ansatte, der ikke lever op til det ansvar.

Dokumentaren, som bliver vist torsdag aften på TV 2, udgør imidlertid ikke den første advarsel til Marie Stærke om problemer på plejehjemmet.

I oktober 2021 blev borgmesteren også advaret om "grelt omsorgssvigt" på plejehjemmet af pårørende til en ældre. I en mail til borgmesteren skrev familien med fed skrift: "I må handle nu som ansvarlige for den politik, I har valgt i byrådet".

Tryg ved en redegørelse

TV 2 har undersøgt forholdene på plejehjemmet Nørremarken i forlængelse af TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', der allerede i 2020 satte fokus på alvorlige svigt i ældreplejen.

Dengang fulgte TV 2 blandt andet 90-årige Else Marie Larsen, der hang i en lift over sin seng og jamrede af smerte, mens hun blev beordret til at lave afføring ned på en ble.

Den nye dokumentar viser, at der stadig er problemer i dele af ældreplejen trods det store fokus, der kom på området efter 2020.

- Det gør indtryk, fordi vi har med mennesker at gøre, siger Marie Stærke, efter at hun har set dokumentaren fra sin egen kommune.

Allerede inden dokumentaren er blevet vist på fjernsynet, har borgmesteren skrevet på Facebook, at hun tager sagen "ekstremt alvorligt", ligesom hun lover at "følge det tæt".

Hjælp hjælp

Anonym bekymringshenvendelse

Nederst i opslaget erkender Marie Stærke, at hun allerede sidste efterår blev advaret om plejehjemmet af pårørende. Det nævner hun også i et interview med TV 2, men samtidig tilføjer hun:

- Der er ikke noget i forhold til klager hos mig, som gør, at jeg er ekstra opmærksom på Nørremarkens plejehjem.

Hvorfor ikke? Der står jo i den henvendelse, som du får sidste år, at der foregår grelt omsorgssvigt?

- Der beder jeg om en redegørelse for, hvad der foregår. Og jeg er faktisk tryg ved den redegørelse i forhold til, at nu sætter jeg gang i en handleplan, og at der skal ske en forandring, forklarer hun.

En ukendt handleplan

Med en redegørelse fra forvaltningen og en handleplan var borgmesteren altså tryg ved, at problemerne ville blive løst.

Hun kan dog ikke redegøre for indholdet af handleplanen. For hun kender den ikke, fortæller hun.

- Den har jeg jo ikke faglig indsigt i eller faglig mulighed for at sige om, at "nej, jeg synes hellere, at man skal gøre sådan og sådan og sådan". Jeg må stole på, at når jeg får at vide, at der er igangsat en handleplan ud fra den faglige kompetence, så er det også det, der sker, siger hun.

Handleplan på plejehjemmet Nørremarken fra 2021

Køge Kommune oplyser i en mail til TV 2, at handleplanen i 2021 bestod i at indskærpe arbejdsgange over for ledere af samtlige plejecentre i kommunen. 

Det blev blandt andet indskærpet, at: 

- Det altid er fast personale, der modtager en borger fra sygehuset og planlægger den videre pleje.

- Vikarer og timelønnede kan aldrig have ansvar for selvstændigt at varetage plejen af borgere med komplekse problemstillinger. 

- Hvis der opstår tvivl om plejen, skal en sygeplejerske eller lederen af plejecentret altid kontaktes. 

Men du fik den her henvendelse om grelt omsorgssvigt. Hvordan kan det så være, at vi kan filme de her ting et halvt år efter?

- Jamen det skal heller ikke ske. Og jeg er så ked af at se, at den arbejdsgang, der blev indskærpet dengang, og den handlingsplan, der blev igangsat dengang, ikke bliver fulgt, siger Marie Stærke og tilføjer:

- Derfor er jeg glad for, at vi nu sætter ind med faglært arbejdskraft, med sygeplejersker og med en kvalitets- og udviklingssygeplejerske, som skal være med til at højne kvaliteten.

Hvorfor iværksatte I ikke det for et år siden?

- Vi fik at vide politisk set, at nu var der lavet en handleplan, og at det var blevet indskærpet, hvad man skal gøre, når man står i de her situationer, svarer Marie Stærke.

"Hjælp hjælp"

Kommunen har foruden en mail fra pårørende modtaget tre anonyme bekymringshenvendelser om plejehjemmet Nørremarken via Styrelsen for Patientsikkerhed, der har fået henvendelserne i sommeren og sensommeren i år.

I de anonyme henvendelser beskrives én ansat som "en tikkende bombe" med "truende adfærd over for personale og beboere". En anden ansat beskrives som "negativ" og "højttalende" om private problemer.

Desuden gøres der opmærksom på "medicinfejl" og bekymring over, om de ansatte er uddannet til at tage sig af borgere med demens. En henvendelse sluttes af med ordene: "Hjælp hjælp".

Jeg har været til ledelsen fire gange med fire forskellige ledere, og der sker ikke noget

Anne Andreassen, medarbejder på plejehjemmet Nørremarken

Marie Stærke understreger, at kommunen allerede med kendskab til disse anonyme henvendelser tog initiativ til personalemøder for at blive klogere på, hvad der foregår på plejehjemmet.

På selve plejehjemmet er ledelsen flere gange blevet advaret om problemer.

En ansat fra plejehjemmet Nørremarken, Anne Andreassen, medvirker i TV 2s dokumentar, hvor hun står frem og sætter ord på sin frustration over svigt på plejehjemmet.

- Jeg har været til ledelsen fire gange med fire forskellige ledere, og der sker ikke noget, fortæller hun.

Marie Stærke fortæller, at hun er "virkelig, virkelig ked af", at handleplanen fra tidligere ikke bliver fulgt. Nu lover hun at følge bedre med i, om der bliver rettet op på forholdene.

Stoler du på den nye handleplan?

- Ja, det gør jeg, siger hun.

Hvad har ændret sig?

- Det har ændret sig, at alvoren jo er tydelig. Og at vi har en klar handleplan at følge op på, svarer borgmesteren og tilføjer, at der er kommet en ny, fast leder på plejehjemmet.

Ny handleplan på plejehjemmet Nørremarken

Køge Kommune oplyser i en mail til TV 2, at der nu skal arbejdes med kulturen og fagligheden, efter at TV 2 har dokumenteret svigt i dokumentaren 'Opråb fra plejehjemmet'. En ny handleplan omfatter blandt andet følgende tiltag: 

- Fire sygeplejersker med erfaring i systematisk dokumentation overføres til plejehjemmet Nørremarken. 

- Medarbejderne skal nu have daglig faglig sparring med en leder, som skal have basal faglig viden på plads på plejehjemmet. 

- Der ansættes en ny udviklings- og kvalitetssygeplejerske. 

- En ekstern konsulent skal fra uge 44 give faglig supervision til medarbejdere. 

- Der er udarbejdet en ny instruks til medarbejderne om magtanvendelse og registrering af magtanvendelse.

Et udbredt problem

Mens Marie Stærke er tryg ved den nye handlingsplan for plejehjemmet, så understreger hun, at hun er utryg ved de store landsdækkende problemer med at skaffe faglært arbejdskraft til ældreplejen.

Vi har brug for en dygtig, faglig ledelse, som løbende sparrer med de ansatte

Marie Stærke, næstformand i Socialdemokratiet og borgmester i Køge Kommune

På landsplan har knap hver anden opslåede stilling som både sosu-hjælper, sosu-assistent og sygeplejerske været ubesat det seneste halvår frem til september 2022, viser de nyeste landstal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I 2030 vil der mangle 16.000 sosu'er, hvis ikke det lykkes at få uddannet langt flere end i dag, viser en analyse fra Kommunernes Landsforening. Kommunerne kalder det selv for "den klart største personaleudfordring for velfærdssamfundet".

Det skyldes først og fremmest, at der frem mod 2030 kommer knap 150.000 flere ældre på 80 år og derover med behov for pleje og omsorg.

- Vi kommer til fortsat at mangle faglært arbejdskraft. Det gør mig utryg, siger Marie Stærke.

Indtil der kommer tilstrækkeligt med faglig arbejdskraft, må man så bare leve med, at forholdene er, som de er?

- Indtil da har vi brug for en dygtig, faglig ledelse, som løbende sparrer med de ansatte om, hvad det er, der skal ske. Og det er jeg glad for, at vi nu igangsætter på Nørremarkens plejehjem, siger Marie Stærke.

Køge Kommune oplyser til TV 2, at der i alt er 55 ansatte på plejehjemmet Nørremarken. Heraf er 44 faglært.

TV 2s dokumentar 'Opråb fra plejehjemmet' bliver vist torsdag aften klokken 20.35 på TV 2. Den kan ses online på TV 2 PLAY torsdag morgen.

_