Politikere har fået millioner i boliggevinster – se listen her

Fremtrædende folketingspolitikere som Inger Støjberg (DD) og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) har oplevet værdistigninger i millionklassen.

Se listen med politikernes milliongevinster længere nede i artiklen.

Boligpriserne står til at falde i de kommende år, men tusindvis af danskere har allerede oplevet endog meget store værdistigninger siden 2007.

Nogle af disse boligejere har de seneste år valgt at sælge og har dermed kunnet realisere skattefri gevinster i millionklassen.

Det gælder også blandt Folketingets politikere.

En undersøgelse, som TV 2 har fået foretaget viser, at en række fremtrædende folketingspolitikere de seneste år har skabt sig store formuer enten ved at sælge deres bolig eller i form af værdistigninger og dermed øget friværdi i deres ejendomme.

Boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) er en af dem. Han solgte en lejlighed i Københavns sydhavn i 2018 og tjente 1,3 millioner kroner skattefrit. Samme år købte han et hus i Hvidovre, som efterfølgende steg 1,4 millioner kroner i værdi.

Det viser den undersøgelse som analysefirmaet Kaas & Mulvad har foretaget for TV 2 på baggrund af tal fra Tinglysningen og RealView.

Boligministerens samlede formueforøgelse løber op i 2,7 millioner kroner.

- Jeg har svært ved at forsvare overfor mine forældre, som bor i Syddanmark, at der skal tjenes så store skattefrie formuer på boliger i og omkring de store byer, siger boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Konsekvensen af den nuværende situation er ifølge ministeren et opdelt Danmark.

- Det giver jo en skævvridning af Danmark, fordi det placerer nogle meget store gevinster i og omkring de store byer, forklarer Christian Rabjerg Madsen.

Det giver jo en skævvridning af Danmark.

Boligminister Christian Rabjerg Madsen (S)

Han mener ikke, at den nuværende boligbeskatning, som tager udgangspunkt i 20 år gamle vurderinger, er rimelig.

- Jeg tænker, at når der opbygges værdier i din bolig - og det er sådan set underordnet om det er min, din eller andres - så skal vi have et skattesystem, som er mere rimeligt. Når der sker en værdiforøgelse, så skal du også betale skat af den, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

Ministeren peger på, at et nyt boligskattesystem er på vej – efter planen i 2024.

Problemet er bare, at systemet har været på tegnebrættet i årevis og gang på gang er blevet forsinket, fordi det plages af alvorlige fejl og mangler.

Det bekymrer dog ikke ministeren.

- Jeg har tillid til, at vi får et ejendomsvurderingssystem som gør, at vi kan få nogle retvisende vurderinger af boligernes værdi.

8,7 millioner til Ole Birk Olesen

Topscoreren på listen over politikere, der har haft de største gevinster på boligmarkedet, er Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, der både er partiets gruppeformand og boligordfører.

Han har samlet set fået en samlet boliggevinst på 8,7 millioner kroner siden 2007.

I 2019 solgte han og hustruen deres hus i Vanløse og fik en skattefri gevinst på 4,4 millioner kroner. Derefter købte parret en lejlighed i centrum af København, som på få år steg 2,9 millioner kroner i værdi. Dertil kommer et sommerhus i Vig, der står i hustruens navn og som er steget 1,4 millioner kroner.

Ole Birk Olesen ønsker ikke at kommentere boliggevinsterne overfor TV 2.

Ingen kommentar.

Ole Birk Olsen (LA)

Sådan har vi gjort

  • Analysefirmaet Kaas & Mulvad har for TV 2 undersøgt, hvor meget en række folketingspolitikere selv har tjent på boligmarkedet - enten ved boligsalg eller i form af værdistigninger.
  • Salgspriserne er baseret på data fra Tinglysningen, mens vurderingen af værdistigningerne er beregnet ud fra data fra RealView.
  • Undersøgelsen omfatter partiledere, politiske ordførere, gruppeformænd og boligordførere samt boligministeren.
  • Tallene omfatter perioden 2007 til første kvartal 2022.
  • Eventuelle udgifter til forbedringer, vedligeholdelse og lån samt betalte ejendomsskatter er ikke en del af beregningen.

Fire gange gevinst til Pia Olsen Dyhr

På anden side af folketingssalen hos formanden for Socialistisk Folkeparti Pia Olsen Dyhr er der heller intet ønske om at tale med TV 2 om boliggevinster.

Pia Olsen Dyhr fik sidste år en skattefri gevinst på 2,1 millioner kroner ved at sælge sit hus i Brønshøj. I stedet købte hun et rækkehus i Københavns sydhavn, som er steget en halv million kroner i værdi siden købet.

Samtidig solgte hun i 2018 sit fritidshus nær Holbæk og tjente omkring 200.000 kroner. Det blev skiftet ud med et hus på Orø, som siden købet i 2018 er steget med 1,3 millioner kroner.

De fire ejendomme har tilsammen indbragt Pia Olsen Dyhr (SF) 4,1 millioner kroner i boliggevinster.

Ingen kommentar.

Pia Olsen Dyhr (SF)

Støjberg får gevinst i København

Inger Støjberg, der er partileder for Danmarksdemokraterne, vil derimod gerne tale om sine boliggevinster.

Hun har et hus i Hadsund, der er steget næsten 400.000 kroner i værdi siden 2007. Men hun ejer også en lejlighed i centrum af København, der siden købet i 2010 er steget 2,6 millioner i værdi.

- Det at jeg har en lejlighed i København, det gør mig simpelthen ikke særlig speciel. Jeg har en lillebitte lejlighed derovre og den er jeg i øvrigt rimelig glad for, siger Inger Støjberg til TV 2.

Hun påpeger, at Danmarksdemokraterne ikke er parate til at beskatte gevinsterne på boligmarkedet.

- Hvis man skulle begynde med at beskatte gevinsten, så skulle du jo også tilsvarende kunne få et fradrag, hvis du så taber på din bolig, fordi ellers så ville der jo ikke være rimelighed til, siger Inger Støjberg.

Jeg har en lillebitte lejlighed derovre.

Inger Støjberg (DD)

Sammenhængskraften er truet

Der er bred enighed i Folketinget om ikke at ændre på boligbeskatningen, men danskerne melder sig dog klar til at tale om en eventuel beskatning af de millionstore gevinster på boligmarkedet.

I en måling foretaget af Megafon for TV 2 svarer 42 procent, at de er helt enige eller overvejende enige i, at det ville være mere retfærdigt, hvis man beskattede fortjenesten ved salg af bolig i stedet for at beskatte værdien løbende, som man gør i dag.

Men mere bemærkelsesværdigt er det, at et flertal af danskerne mener, at boligpriserne truer selve sammenhængskraften i Danmark.

I målingen svarer næsten to tredjedele – mere præcist 63 procent af de adspurgte - at det er et problem for sammenhængskraften i Danmark, at mange ikke har råd til at købe deres egen bolig i de store byer. Kun 17 procent erklærer sig uenige i dette.

- Jeg er helt enig i, at sammenhængskraften er truet. Vi står i en virkelig svær situation nu, siger lektor Birthe Larsen fra økonomisk institut på Copenhagen Business School (CBS).

Hun mener, at problemet bliver svært at løse.

- Jeg synes, det er et megaproblem. Det er ret ærgerligt, at vi er nået hertil nu, siger hun.

Sammenhængskraften er truet. Vi står i en virkelig svær situation nu.

Birthe Larsen, leder af Ulighedsplatformen

Birthe Larsen mener, at det er vigtigt for sammenhængskraften, at danskerne bor i blandede boligområder og mødes med hinanden på kryds og tværs. Og ikke bor i henholdsvis gode og dårlige postnumre.

- Det er ikke nogen særlig dyb økonomisk analyse, men jeg tror, at det er godt for sammenhængskraften, når rig møder fattig, siger Birthe Larsen, der også er leder af Ulighedsplatformen.

Begrænsede livsmuligheder

Hun peger på, at det især er et problem, at formuer fra boligmarkedet kan gives videre generation efter generation og dermed være med til at øge uligheden.

- Hvis man kan få en stor gevinst ved at have en bolig, kan man give formuen videre til sine børn. Og så står de bedre end børn, der kommer fra hjem, hvor forældrene ikke har haft en dyr bolig, siger Birthe Larsen.

De store formuer, der især skabes af boligmarkedet i bestemte postnumre, giver desuden nogle danskere væsentlige bedre livsmuligheder end andre.

- Hvis du har en bolig, som er meget værd, så har du mulighed for at købe en anden bolig, næsten hvor som helst. Du har ganske enkelt flere muligheder i dit liv, siger Birthe Larsen.

Bagsiden af medaljen er, at de samme stigninger er med til at begrænse andre danskere.

- For nogle danskere vil det være svært – hvis ikke umuligt - at flytte til et andet område af Danmark.

Torsdag fra klokken 15 til 19.30 afholder TV 2 debat på Rybners Gymnasium i Esbjerg, hvor samtlige partier deltager. Debatten har fokus på unge vælgere. Følg med på TV 2, TV 2 NEWS og TV2.DK dagen igennem. Se hele sendeplanen her.

_